Discussiegroep

Onderwerp: Herbegrafenis op Ereveld Grebbeberg 24 juni 2010

(redactie)
Totaal berichten: 2.104
2.730 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Vandaag wordt de soldaat Johannes Bernardus Antonius Kraan (2-I-28.RI) herbegraven op het Ereveld de Grebbeberg, mét Militaire Eer.

De soldaat Kraan lag tot voor kort in Ulf Genderingen begraven, maar is op verzoek van zijn familie thans verplaatst naar de Grebbeberg.

De soldaat Kraan raakte dodelijk gewond tijdens de mislukte actie op 10 mei 1940 van zijn compagnie tegen de parachutisten stelling achter het kruispunt Zeedijk - Schenkeldijk, aan de zuidzijde van het Eiland van Dordrecht. Kraan overleed twee dagen later aan zijn verwondingen.
http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=kraan-j-b-a
» Dit bericht is geplaatst op 24 juni 2010 11:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.104
Een verslag uit het Reformatorisch Dagblad, 24 juni 2010:

RHENEN – De oorlog eindigde niet in 1945. Dat bleek donderdag op de Grebbeberg toen een geëmotioneerde familie daar op het Militair Ereveld de herbegrafenis van hun vader en (over)grootvader bijwoonde.

Zacht klinkt de met zwart doek omvloerste trom. Achter de trommelaar volgen vier militairen met een klein kistje op hun schouders. Daarin zitten de resten van het lichaam van soldaat J. B. A. Kraan.

De militair raakte op 10 mei 1940 gewond tijdens felle gevechten met Duitse troepen in Dubbeldam, bij Dordrecht. Hij werd overgebracht naar het gemeenteziekenhuis van Dordrecht waar hij op 12 mei 1940 aan zijn verwondingen bezweek.

Op de kist ligt een kleine Nederlandse vlag met daarop een kussen en een dapperheidsonderscheiding. Achter de baar volgen een paar militairen, vertegenwoordigers van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting (OGS) en de familie.
Van de overledene zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen aanwezig. Het is hun wens dat hun vader hier een laatste rustplaats krijgt. Kraan lag eerst begraven in Dordrecht. „Kort na de oorlog in 1946 of 1946 is hij herbegraven in Ulft”, vertelt een zoon later.

Dat graf werd voor de familie de laatste tijd een blok aan het been, vertelt een dochter, nu 75 jaar. „Wij wilden het laten ruimen, maar dat was lastig: door oudverzetstrijders was er een speciale steen op geplaatst.” Na contact met de gemeente kwam de mogelijkheid naar boven om vader Kraan een herbegrafenis te geven. „Het voorstel was aanvankelijk om hem op de erebegraafplaats in Loenen te begraven. Hier op de Grebbeberg liggen vooral militairen die in mei 1940 zijn gesneuveld. Toen is ook onze vader gesneuveld. Daarom is voor hier gekozen”, vertelt de dochter later.

Mensen van het Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) hebben het graf in Ulft, bij Doetinchem, geruimd. Nu zijn de resten van het lichaam in Rhenen.

Bij het graf aangekomen plaatsen de vier dragers de kist voorzichtig op twee balkjes boven het kleine gat in de grond. De aanwezige militairen hun posities in. Militairen van het 45e Pantserinfanteriebataljon ”Oranje Gelderland” verzorgen het ceremonieel. Dienstplichtig soldaat Johannes Kraan (1904) diende zelf bij de 2e compagnie van het 1e Bataljon-28e Regiment Infanterie.

Ook de familie schaart zich rond het graf. Een aalmoezenier neemt het woord. Hij wijst de ontroerde kinderen en overige familie erop dat „wij altijd denken dat de oorlog in 1945 is afgelopen. Vandaag blijkt dat dat niet het geval is.” Hij besluit zijn korte toespraak met een gedicht van Marinus Nijhoff, die in mei 1940 op de Grebbeberg vocht. Daarna bidt hij met de aanwezigen het Onze Vader.

Een trompetsignaal klinkt. Een minuut stilte wordt in acht genomen. De vogels fluiten in de grote bomen op en rond het goed onderhouden ereveld.

Daarna haalt een militair de onderscheiding van de kist. Samen met de vlag wordt het ereteken aan een van de kinderen overhandigd. Kleinkinderen leggen grote witte rozen op de kist. Dan zakt de kist langzaam aan touwen in de grond. De vlag op het ereveld wappert. Als een groet, maar wel halfstok.

Na een saluut verlaten de militairen het graf. De familie vertrekt als laatste. Dochter Kraan vertelt na de korte plechtigheid blij te zijn met de nieuwe rustplaats voor haar vader. Zij is onder de indruk van het verloop van de kleine ceremonie.

Zij kan zich haar vader nog goed herinneren al was zij maar vijf toen haar vader omkwam. Hij betekent tot op de dag van vandaag veel voor haar en de andere kinderen vertelt zij na de ceremonie. „Toen hij stierf was mijn vader al een paar jaar weduwe. Wij bleven alleen achter. Gelukkig zijn we bij elkaar gebleven, in één gezin. Mijn oma heeft dat geregeld.” De band met hun vader is blijven bestaan. Deze dag wordt die nog eens versterkt.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juni 2010 00:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.104
Aantal slordigheden in het artikel:

- Het lijkt wat onbetamelijk om te spreken van een graf dat 'een blok aan het been is geworden', te meer daar de familie gegeven de citaten nog erg betrokken bij de soldaat Kraan is.

- Martinus Nijhoff vocht niet op de Grebbeberg, maar als kapitein in 5-4.RH aan de Grebbelinie. Bij de Grebbeberg is hij niet ingezet.

- De vader zal al een paar jaar weduwnaar zijn geweest en geen weduwe.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juni 2010 00:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.104
Overigens is aardig om op te merken dat de soldaat Kraan de eerste militair was die herbegraven werd met militaire eer. Vanaf heden zullen alle herbegraven militairen met militaire eer worden ter aarde besteld. Een besluit dat kennelijk in gezamenlijkheid tussen OGS en de BIDKL (Bergings en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht) is genomen recentelijk.

Een toe te juichen initiatief.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juni 2010 01:01

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554