Discussiegroep

Onderwerp: Bliksemcarrière van B.R.P.F. Hasselman en M.R.H. Calmeyer

Totaal berichten: 170
2.946 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Geachte webredactie,

Gaarne had ik geweten wie verantwoordelijk is geweest voor de bliksemcarrières van B.R.P.F. Hasselman en M.R.H. Calmeyer in de maand oktober van het jaar 1948?
Op 4 september 1948 werd Prinses Juliana tot Koningin der Nederlanden gekroond.

M.R.H. Calmeyer
- majoor, van 1 oktober 1948 tot 2 oktober 1948
- luitenant-kolonel, van 2 oktober 1948 tot 3 oktober 1948
- kolonel, 3 oktober 1948
- generaal-majoor, van 3 oktober 1948 tot 1 mei 1949


B.R.P.F. Hasselman
- majoor, 6 oktober 1948
- luitenant-kolonel, 7 oktober 1948
- kolonel, 25 oktober 1948

Hopend een antwoord te ontvangen verblijf ik,

Vr.gr.

Jack Huntjens.
» Dit bericht is geplaatst op 21 juli 2010 23:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Het Ministerie van Defensie. Er werden gewoon tussendoor gemiste promoties gecompenseerd. Zo waren Hasselman en Calmeijer normaliter in 1948 al beide overste of kolonel geweest.

Er waren nog snellere carrieres. Wat te denken van kapitein Kruls, adjudant van Dijxhoorn in 1940 en chef staf vlak na de oorlog. Hasselman volgde hem in 1951 op.

Overigens moet erbij worden gezegd dat reeds voor de oorlog de subalterne rangen complete loopbanen per rang betekenden, maar als men eenmaal de rang van majoor bereikte, ging het ook toen al snel met GS officieren. Enkele vredesvoorbeelden uit de jaren dertig:

- Generaal-majoor Alting von Geusau: in 10 jaar tijd van majoor tot generaal-majoor.
- Luitenant-generaal Jan van Andel: in 1926 majoor, in 1929 overste, in 1931 kolonel, in 1934 generaal-majoor in 1936 luitenant-generaal.
- Luitenant-generaal Petrus Best: in 1927 majoor, in 1930 lt-kol in 1934 kolonel, in 1937 generaal-majoor en in 1939 luitenant-generaal
- Luitenant-generaal Fabius: in 1926 majoor, in 1928 lt-kol, in 1931 kolonel, 1933 generaal majoor, in 1936 luitenant-generaal

En zo verging het vrijwel ALLE opperofficieren die in mei 1940 in functie waren. Calmeijer was in 1940 al 45 en nog steeds kapitein. Hij had in 1940/1941 majoor moeten worden, en volgens bovenstaand stramien al in 1943/1944 overste en in 1947/1948 kolonel. Kortom, niets bijzonders aan zijn promoties. Hasselman idem.

Er zijn nog talloze voorbeelden. Vrijwel alle GS officieren maakten na de oorlog een bliksemcarriere net als degene die in Londen de oorlog hadden doorgebracht. Niets bijzonders. Kijk eens naar andere legers, waar dertigers als generaals voorkwamen.

Opvallender is dat menig beroepsofficier - vooral de GS officieren (de hoogste kaste) - veel vergeven werd. Hasselman was daarvan een voorbeeld, maar ook Calmeijer had nu niet erg standvastig gedrag vertoond tijdens de oorlog. Hij was één van de GS officieren die het erewoord voornamer vond dan verzet tegen de Duitsers en schurkte nadrukkelijk tegen de Nederlandse Unie aan, waarvan hij lid werd. Gelukkig zat de archaisch denkende lt-gen J.J.G. van Voorst tot Voorst de evaluatiecommissie voor gedragingen van officieren voor en was deze traditionele generaal een groot voorstander van het eerbiedigen van het erewoord. Er is zelfs menig beroepsofficier in het nauw gebracht door de commissie wegens het breken van het erewoord.

Feit is dat er dus helemaal geen sprake was van bliksemcarrieres, zoals u suggereert. Dus ook hier zit helaas voor u geen complot achter.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2010 00:27
Totaal berichten: 170
Geachte Allert,

Bedankt voor je reactie.

Hetgeen jij stelt dat menig beroepsofficier - vooral de Generale Staf officieren (de hoogste kaste) veel werd vergeven, is voor mij eveneens opvallend. Als je het Biografisch Woordenboek van Nederland inzake B.R.P.F. Hasselman er op naleest dan is het toch aanstootgevend c.q.stuitend dat iemand die op zijn zachtst gezegd foutief heeft gehandeld, nog wordt beloond met zeer hoge militaire functies.
Wat de redenen ook mogen zijn,het is toch een voordeel als je in de hogere kaste verkeert en het spel van aldaar weet te spelen.
Oom Willy en Brunhilde, zij rusten zacht.

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2010 01:42
Totaal berichten: 1
Is het niet zo dat die hogere kaste nog steeds die spelletjes speelt, zoals hierboven beschreven? En als dat zo is, wordt er dan niet terecht getwijfeld aan de waarde van de hogere, academische geschiedschrijving? Schrijver dezes meent dat die stelling wel degelijk te verdedigen is, zeker als men de productie van de academische wereld aan een critisch licht onderwerpt. En dan zal zeker de deur wijd moeten worden opengezet voor de niet-academsche historicus, wel behept met een critische geest en zeker ook met een onafhankelijke status ten op zichte van die oude elite die de dienst uitmaakt.
» Deze reactie is geplaatst op 6 september 2010 12:36
Totaal berichten: 170
Geachte Schut,

De spelletjes die in de hogere kaste gespeeld worden, worden al gespeeld sinds het begin van de mensheid en zullen gespeeld worden tot het einde van de mensheid. Hoe wijd de deur moge openstaan voor niet-academische historici behept met kritische geesten - het spel van deze illuminati zal onverminderd door worden gespeeld.
Hoe hoger je in deze kasten belandt, des te minder scrupeles men heeft en vertoont.Men deinst zelfs niet terug voor corruptie en moord.
De geschiedenisboeken staan er vol van. Zou Nederland een uitzondering zijn op de regel ?

Vr.gr. Jack Huntjens
» Deze reactie is geplaatst op 7 september 2010 23:27

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554