Discussiegroep

Onderwerp: eervolle vermelding 2-I-24 RI

Totaal berichten: 2
2.421 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Stichting De Greb
Op 8 juni 1940 schrijft reserve-kapitein JJ van Heyst vanuit Puijflijk een brief aan de Commandant Veldleger te Zeist; dit bericht is op deze website te lezen http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=schrijven-van-reserve-kapitein-der-jagers-j-j-van-heyst].
Hij verzoekt de commandant om zijn manschappen - die hij met naam en toenaam noemt (en waarvan één mijn vader is) - een eervolle vermelding toe te kennen.
Mijn vraag is: is dit verzoek ooit gehonoreerd? Hoe heeft de Commandant Veldleger gereageerd? Waar is daarover meer informatie te vinden, ook over een eventuele afwijzing van dit verzoek?
Wie helpt mij?
» Dit bericht is geplaatst op 9 augustus 2010 16:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik ben er vrij zeker van dat een en ander destijds niet is gehonoreerd. Niet een van de door Van Heijst voorgedragen militairen komt namelijk voor op de lijst van op grond van hun daden in de 2e wereldoorlog onderscheiden " decorati ". Ook vd Maarel niet, die door Van Heijst ( die zelf overigens niet aanwezig is geweest op de commandopost van overste Hennink ) werd voorgedragen voor maar liefst een MWO.

De betreffende Commissie is destijds vrij streng te werk gegaan en bij lange na niet alle ( er waren er zeer veel ) voordrachten zijn gehonoreerd.
U zou voor alle zekerheid kunnen informeren bij Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie.
Of eventueel bij het Nationaal Archief.
» Deze reactie is geplaatst op 10 augustus 2010 14:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Het leek opvallend hoe lichtvaardig na de meidagen de Militaire Willemsorde werd aangevraagd voor militairen. Feit is echter dat veel voordrachten al in mei en juni 1940 werden gedaan en op dat moment er nog helemaal geen sprake was van vier orden (Kruis Verdienste, Bronzen Kruis, Bronzen Leeuw, MWO), maar slechts van één dapperheidsonderscheiding, de MWO (in 1939 was de beduidend lagere Eervolle Vermelding namelijk afgeschaft). Op onze site Zuidfront heb ik voorts over willekeur van toekenning meer gezegd: http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=nederlandse-dapperheidsonderscheidingen

Er werden door het hele land tienduizenden militairen voorgedragen voor de strijd in mei 1940. Wegens onwetendheid bij kader dat de Eervolle Vermelding was afgeschaft en voorts het daarnaast als enige bestaande MWO, werden slechts die twee decoraties aangevraagd. Daarvan werden er maar weinig gehonoreerd. Uiteindelijk was het een fractie die gedecoreerd werd, ongeveer 1.5% van de onder de wapenen verkerende militairen. Eenvoudig gezegd, ongeveer twee tot drie militairen per compagnie. Het gros kreeg het BK, een opvallend bescheidener deel het (lagere) KvV en een beperkt deel de BL. Slechts een ruim dertig militairen kregen de MWO voor verdiensten tijdens de meidagen.
» Deze reactie is geplaatst op 10 augustus 2010 16:06
Totaal berichten: 2
Deze twee reacties maken al weer veel duidelijk. Vooral de extra toelichting op de website Zuidfront laat zien hoe willekeurig met onderscheidingen en voordrachten werd omgesprongen.
Nu is weer een witte vlek uit het (oorlogs-)verhaal van mijn vader opgehelderd.
Hartelijk dank daarvoor!
» Deze reactie is geplaatst op 10 augustus 2010 18:25
Totaal berichten: 1
Geachte mevr. Marleen van Noort,

Ook mijn vader, dpl.sld. W. Kuil. wordt vermeld in de brief van 8 juni 1940. De door Res.Kapt. J.J.van Heijst vermelde personen zijn o.l.v. Overste Hennink, Cdt.8 R.I., terecht gekomen in de Steenfabriek van Leccius de Ridder aan de Rijn. Mijn vader schrijft zelf dat zij door de overste "werden ingelijfd". Op 15 mei 1940 heeft Overste Hennink de in de fabriek aanwezige manschappen 4 dagen verlof verleend. De niet tot zijn regiment behorende manschappen moesten zich schriftelijk bij hun onderdeel - in dit geval Kapt. Van Heijst - melden.
De Minister van Oorlog heeft mijn vader op 30 april 1950 het "Oorlogsherin-neringskruis met de Gesp" toegekend. Ik neem aan dat ook uw vader deze her-
inneringsmedaille ontvangen heeft.
» Deze reactie is geplaatst op 6 augustus 2016 23:16

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554