Discussiegroep

Onderwerp: Waar heeft majoor der Huzaren J.E. Feenstra gevochten in mei 1940?

Totaal berichten: 170
4.517 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Geachte webredactie?

Is bij jullie bekend waar majoor der Huzaren J.E.Feenstra was gestationeerd tijdens de meidagen van 1940?


Majoor Feenstra (N.S.B.) werd in februari 1946 ter dood veroordeeld door het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem en in augustus terechtgesteld.

"Bijzonder Gerechtshof te Arnhem tegen Jacob Eduard Feenstra,wonende te Arnhem,gedetineerd te "Avegoor",Ellecom,majoor der Cavalerie b.d.
Vonnis dd.22.02.1946 "Gedurende de tijd van de huidige oorlog opzettelijk een ander blootstellen aan vrijheidsberoving door of vanwege de vijand(hetgeen vrijheidsberoving van langer dan een maand resp.de dood tengevolge heeft gehad)resp.opzettelijk in tijd van oorlog de vijand hulp verlenen.Motivering der opgelegde doodstraf o.a. i.v.m.het feit dat verdachte oud Hoofdofficier van het Nederlandse leger is.Voort ontneming van beide kiesrechten (Geen verlof cassatie in te stellen).
Zie ook:standaardwerk de Jong,Politierapport 1940-1945 van H.Kraaijenbrink. "

Gewestelijk commandant Arnhem, lkol der (oorlogs)marechaussee (voor WO II maj der Cavalerie) J.E. Feenstra werd op 29-08-1946 door het Bijzonder Gerechtshof Arnhem ter dood veroordeeld en gefussileerd op de Arnhemse heide.
Oorlogshobby: het opsporen en onschadelijk maken van illegale werkers.
[Bron: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=6&t=148812]

Is dit politierapport 1940-1945 van H. Kraaijenbrink in jullie bezit?

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Dit bericht is geplaatst op 14 augustus 2010 00:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Majoor J.E Feenstra was werkzaam als toegevoegd hoofdofficier bij de Staf van het 2e Regiment Huzaren.
Dit regiment behoorde tot het IIIe Legerkorps.
Onderdelen van 2 RH vochten op 13 mei bij de brug van Keizersveer.
» Deze reactie is geplaatst op 14 augustus 2010 00:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.102
Jacob Eduard Feenstra, majoor der cavalerie, was opvallend genoeg de chef van de opperluitenant der oorlogsmarechaussee Sjoerd Scharroo, naar wie ik onderzoek heb gedaan wegens de naspeuringen richting de familie van P.W. Scharroo, kant.commandant van Rotterdam gedurende de meidagen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 augustus 2010 00:54
Totaal berichten: 170
Beste Hajo & Allert,

Bedankt voor jullie reactie. Gaarne had ik geweten of de inhoud van het volgende item bij jullie bekend is?

12 Rapport over de tekortkomingen in de legerleiding gedurende de periode 10 – 14 mei 1940 door majoor der huzaren J.E. Feenstra, 30 oogstmaand (augustus) 1940 1 omslag - Nederlands Instituut voor Militaire Historie/ Inventaris van de collectie: Meidagen, capitulatie en demobilisatie, 1940

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Deze reactie is geplaatst op 14 augustus 2010 16:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.102
Niet bij mij in elk geval.
» Deze reactie is geplaatst op 14 augustus 2010 16:55
Totaal berichten: 170
Beste Allert,

In je antwoord vermeldt je dat Jacob Eduard Feenstra de
de chef was van de opperluitenant der oorlogsmarechaussee Sjoerd Scharroo.Hoe was de hierarchische verhouding tussen J.J.C.P. Wilson ten opzichte van Jacob Eduard Feenstra?
Verder had ik gaarne geweten waarom niet Jacob Eduard Feenstra als zijnde chef van Sjoer Scharroo het ultimatum van General Schmidt heeft beantwoord?
Allert, in juli 2006 heb je na een uitvoerig onderzoek betreffende de antecedenten van P.W. Scharroo een fel pleidooi gehouden inzake een posthume toekenning van een militaire onderscheiding aan deze onverschrokken militair.Is er nadien ooit een aanvraag geweest voor een posthume toekenning van een militaire onderscheiding aan kolonel P.W. Scharroo? En indien deze zou worden aangevraagd, heeft deze aanvraag in onze tijd nog een kans van slagen?

Vr.gr. Jack Huntjens.
» Deze reactie is geplaatst op 14 augustus 2010 22:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.102
Jack, Sjoerd Scharroo was het oudste kind van kolonel P.W. Scharroo en had dus met de gebeurtenissen in Rotterdam niets van doen.

Ik ben nog lang niet klaar met een onderzoek naar P.W. Scharroo. Dat zal ter zijner tijd pas gereed zijn als ik in het kader van mijn onderzoek naar het Zuidfront daar geraak.

Postume onderscheidingen vergen aparte procedures. In principe kan voor WOII geen onderscheiding meer worden aangevraagd. Uitzonderingen blijven echter mogelijk, maar dan moet er (meen ik) ministeriële toestemming voor een dergelijke onderscheiding komen. We zullen t.z.t. zien of ik daartoe een deugdelijke en overtuigende motivatie weet te onderbouwen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 augustus 2010 23:33
Totaal berichten: 170
Allert, bij deze dan veel succes toegewenst in het onderbouwen van een deugdelijke en overtuigende motivatie.
» Deze reactie is geplaatst op 14 augustus 2010 23:46
Totaal berichten: 1
Is er nog activiteit met betrekking tot het onderzoek naar de heer Feenstra en/of familie Scharroo?
» Deze reactie is geplaatst op 25 oktober 2017 10:37
Totaal berichten: 3
Paul, heb je pm gestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2017 12:49

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554