Discussiegroep

Onderwerp: Overvalpatrouilles - Didam

Totaal berichten: 433
2.204 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bijzondere gebeurtenissen en excessen
Nierstrasz is (voor mij tenminste) niet zo heel erg duidelijk over de ingezette overvalpatrouilles (meervoud) die bij Didam gevangen genomen werden. Hij geeft wel aan in deel III.1 p. 179, dat overvallen waren voorbereid op (o.m.) de bruggen over de IJssel bij Zutphen en Westervoort. En op p. 212 legt hij dan de gevangenname van de patrouille (enkelvoud) voor Zutphen bij Didam vast. Op p. 219 spreekt hij dan weer van overvalpatrouilles (meervoud) die bij Didam in aanraking kwamen met Nederlandse militairen, waarbij de gids (enkelvoud) de vlucht nam. Daarna (citaat): "Als gevolg daarvan konden de patrouilles (meervoud) de opdracht niet uitvoeren, daar zij de weg niet wisten."

Mag ik uit deze verwarrende stukjes nu concluderen dat de bij Didam in gevecht gekomen patrouille ook die voor Westervoort omvat zou hebben ? Die dan één gids verloor, die ook een patrouille de weg naar Zutphen moest wijzen ? Kon hij zich dan splitsen ?
» Dit bericht is geplaatst op 30 september 2010 12:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uit het Stafwerkdeel IJssellinie ( pagina 11 e.v ) krijg ik toch we de indruk dat de overvalploeg, die in Didam werd aangetroffen, in principe Westervoort als bestemming had.Allereerst spreekt het Duitse aanvalsplan ( pagina 11 ) uitsluitend over Westervoort als doel voor een overvalploeg. Ook elders in dit Stafwerkdeel is er nergens sprake van Zutphen, ook niet in dat hoofdstuk van dit stafwerkdeel dat specifiek aan de strijd bij Zutphen is gewijd ( pagina 68 e.v ).


Ik heb ook het idee dat de afstand naar Zutphen toch ook wat groot was voor een overvalcommando dat gebruik maakte van rijwielen. De kans op een werkelijk verrassende overval lijkt me niet echt groot.
» Deze reactie is geplaatst op 30 september 2010 14:08
Totaal berichten: 433
In deel III.1(C) werd Zutphen uitdrukkelijk genoemd als doel voor de overvalploeg(en), en Westervoort niet.
"IJssellinie" had ik er nog niet op nageslagen. Dat is deel III.2E.
En waarschijnlijk dus later verschenen dan III.1C "Algemeen Overzicht, uitvoering van de Duitse aanval". Weer zo'n geval dus waarschijnlijk van later veranderd inzicht. Maar zonder uitdrukkelijke aantekening daarvan.

Deel "IJssellinie" verklaart dan ook de ene gids (die verdween, zodat de groep niet verder kon). Is jouw referentie voor doel "Westervoort" het marsbevel (Didam - Westervoort - Apeldoorn) op p. 13 ?
Dank, Hajo.
» Deze reactie is geplaatst op 30 september 2010 14:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Eigenlijk vooral dat wat er staat op blz. 11 in het kader van het Duitse aanvalsplan. En daarnaast inderdaad ook het genoemde stukje op blz. 13.
» Deze reactie is geplaatst op 30 september 2010 15:23
(redactie)
Totaal berichten: 225
De patrouille die bij Didam tot stilstand werd gedwongen door de wachtpost bij de Kerk bestond uit 28 mannen. (Volks-)Duitsers van de Abwehr in Nederlandse uniformen waarvan de Sergeant Verkerk met twee dikke sergeant majoorsstrepen op de mouw de wachtcommandant een briefje overhandigde ondertekend door Minister Dijkshoorn dat hij een sergeant was van de Generale Staf en dat zij een patrouilletocht maakten van Beek, Didam, Zevenaar, Duiven, Westervoort naar Arnhem.

Uit het feit dat de wachtcommandant in zuiver Nederlands werd aangesproken betekent dat er in ieder geval 1 Nederlander bij de groep aanwezig was. Of een deel van de groep ook op weg was naar Zutphen, Doesburg of elders zou ik niet durven zeggen. Aangezien de meeste groepen van de Abwehr die een brug moest veiligstellen ongeveer tussen 9 en 15 man telden, lijkt het hier om 2 groepen te gaan. Echter daarmee begint het speculeren en dat is dan ook slechts wat mij verder rest.

De afstand Didam - Zutphen (30 km) lijkt mij wat te groot om gemakkelijk fietsend te overbruggen. Hajo zei het al. Dus of de brug van Zutphen het (neven-)doel was waag ik toch te betwijfelen. Doesburg lijkt een meer voor de hand liggend doelwit van de Abwehr groep.

Westervoort was natuurlijk het belangrijkste doelwit van de groep gezien de Duitse troepen die daar in de loop van de dag samentrokken.

Dat de groep(en) Westervoort niet haalde lag natuurlijk niet in het feit dat een gids de groep had verlaten. Ze kwamen niet verder dan Didam omdat de groep daar gevangen was genomen.
» Deze reactie is geplaatst op 2 oktober 2010 21:36
Totaal berichten: 433
Dank Joost,
Het lijkt me op grond van de door jou genoemde gegevens (aantallen), duidelijk dat het minstens om twee groepen ging. Vreemd wel, dat er maar één gids was. Hoofddoel zal gezien het marsbevel zonder meer Westervoort geweest zijn.
Het bekende boekje van Franz Kurowski, "Deutsche Kommandotrupps 1939 - 1945",gaat ook nauwelijks op Didam in. Op p. 64 (mijn vertaling):
"De nachtelijke overval op de versperring bij Didam, daarentegen, liep mis. De groep werd herkend aan de onjuiste details van de uniformen en kwam onder vuur. De groep moest zich met verliezen terugtrekken."
Didam is daarmee ook niet te koppelen aan de "Polen" bij Ede.
» Deze reactie is geplaatst op 3 oktober 2010 08:04

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554