Discussiegroep

Onderwerp: Holle weg, of Heimersteinse Laan ?

Totaal berichten: 430
2.120 keer gelezen
22 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bijzondere gebeurtenissen en excessen
Wat was de aanvalsroute van III/SS "DF" ? Was dat met de hoofdstoot over de Holle weg, of eerst (in een omtrekkende beweging in de dode hoek van de verdediging op de Grebbeberg) over Heimerstein en de Heimersteinse Laan ?

Tegenwoordig gaat iedereeen uit van het eerste. Ook Duitse kaartjes geven dat aan. Nierstrasz, De Klerck, en Van Hilten wezen de suggestie van de hand, dat groepen Duitsers overgevaren zouden zijn ca 600 m N van de Grebbesluis (beeld bij Van Loon), maar was dit laatste beeld in "mijn" dode hoek variant wel zo fout ?

Saillant punt is trouwens, dat er op kaart C.4 (Toestand in de avond van 11 mei in en achter de hws bij 8 RI) wel degelijk een sterkte tussenverdediging te zien is. Met nota bene een lichte mitrailleur van 4e Sie 2-III-8 RI (Vdg Franssen van der Putte) even O van de bocht in de Holle weg.

Ik kies voor de dode hoek-variant. Want de Koepels werden niet meteen bestormd. Het duurde nog ongeveer twee uur voordat die vielen.
» Dit bericht is geplaatst op 13 oktober 2010 07:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
De holle weg, Cees. Dat was alleen al inherent aan het SS aanvalsplan, waarbij het eerste bataljon de toegang tot de Grebbeberg moest forceren en het volgende bataljon rechts zou aansluiten en verbreden tot aan Heimerstein. We weten alleen al van de gevechten rond de koepel 16 en de sectie Londo, dat die laatste beweging pas rond 1900 uur slaagde. De werkelijke tussenverdediging werd niet aangetast en viel pas in de vroege ochtend van de 13e.

Overgevaren Duitsers 600m noord van de Grebbesluis lijkt me wellicht een te korte afstand, dat was m.i. nog noordelijker. Zij bleven echter passief, opvallend genoeg, en braken niet door richting tussenverdediging. Zoals gezegd vond de sectie Londo, en de drie nabij gelegen kazematten, zich pas bedreigd vanaf het einde van de middag. Toen drongen SS'ers onder koepel 16 het bos in. Nadien werd kazemat 19 rond 1730 uur geëvacueerd, omdat de munitie op was. Kort daarop drongen de Duitsers rond de ijskelder op en trok de sectie Londo terug richting S-17 (Heimersteinse Laan). Aldaar werd ze tussen 1900 en 1930 uur gevangen genomen. De Duitsers gingen niet noordelijker dan de Laan op 12 mei.

De koepels op de zuidoostzijde van de berg werden kort na de doorbraak bij de Grebbesluis in de rug aangevallen. De Duitsers waren de onverdedigde Grebbeweg opgedrongen en via de weg naar de beide hoge flanken gekomen, waar ze vervolgens de verdediging oprolden. Nadat ze de zuidoostzijde van de berg hadden bezet, werd een rustpauze ingelast. Men hergroepeerde in deze sector en maakte zich duidelijk ook op voor Nederlandse tegenmaatregelen. Die kwamen er en werden afgewezen.
» Deze reactie is geplaatst op 13 oktober 2010 11:25
Totaal berichten: 430
Allert, het gaat mij om het tijdschema en de uitvoering Duitse inbraak, zeg van 12.00 tot 14.00 uur. Het verbaast me, dat niet meteen de koepels G 5 tm 7 werden uitgeschakeld. Verder ben ik nog op zoek naar gegevens over de sectie Franssen van der Putte (4-2-III-8 RI). Nierstrass p. 262, 265 vertelt daarover (als ik het goed lees), dat deze "reservesectie" gehavend was (waardoor ?), geen mitrailleurs meer had. De SC had zich naar de stoplijn begeven om wapens te halen. Dat is iets waarover ik meer info zou willen hebben.

Ik ga ervan uit, dat delen III/SS "DF" in het gebied tussen Grebbesluis en de eerste bocht in de Grift (ruwweg tot 100 m W van Koepel G 20.
Volgens Nierstrasz konden de koepels 5, 6, en 7 geen vuur uitbrengen op het gebied van de Grebbesluis. En tussen 12.00 en 14.00 uur trok de hele verdediging daar (sectie De Ridder, en sectie Timmermans)weg.
Vanaf dat moment was overzetten met bootjes daar mogelijk. De eenheden voorbij G20 (verder richting Kruiponder)zullen slecht zicht op dit deel van de hws gehad hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2010 08:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Cees, ken je het boek 'Trouw zonder Eer' van Gerard Terwisscha? Dat bespreekt de SS aanval zeer gedetailleerd. Zie http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=trouw-zonder-eer

Volgens mij bij Aspekt nog steeds te koop. Uitstekend boek. Ik heb Gerard indertijd uitgebreid geholpen met de reconstructie van de aanval op de Grebbeberg.

De koepels op de steile zuidoost flank van de Grebbeberg hadden inderdaad de beperking - wegens de pantsermantel en de locatie iets naar achteren van de rand - dat zij niet west van de Grift konden vuren. Ze waren dan ook bedoeld juist de benadering van het Hoornwerk te beveiligen. Was de inundatie er geweest, dan waren ze zonder twijfel erg functionele geweest. Bij de feitelijke toestand op 11-13 mei waren ze nauwelijks functioneel.

Ik snap niet wat je bedoelt met dat de koepels niet direct werden uitgeschakeld. Volgens mij gebeurde dit wel. Dat de SS even nodig had de koepels te bereiken, zul je vast begrijpen als je de route die ze volgden zou nadoen. Als je niet goed getraind bent, ben je halverwege al kletsnat van de transpiratie. Overigens was van Nederlandse verdediging nauwelijks meer sprake. Het gros van de troepen op de oostflank was al voor de aanval verdwenen. Het intensieve bombardement vooraf was daar mede debet aan.

Volgens mij bleef III./SS vooral ten zuiden van de Grebbeweg. Nadat de aanval in eerste fase was afgerond door de wegname van de permanente verdediging op de zuidoost flank, pauzeerde men en hergroepeerde de SS. Pas nadien werd verbreed naar het noorden.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2010 11:21
Kees R
Volgens de verslagen zouden de koepels omstreeks 14.00 gevallen zijn. In het berichtenboek van IILK is de melding zelfs pas om 14.30 genoteerd. Delen van III/SS "DF" waren toen al lang over de Grift. Ze volgden vlak na de vuurconcentratie van 12.00 uur. Mijn veronderstelling is daarom, dat het Z deel van de Grebbeberg aan II/SS "DF" toegewezen was. Ze moesten zich daarbij door een flessenhals wringen bij het Hoornwerk, vlakbij de Grebbesluis over de Grebbedijk (niet Griftdijk). Mogelijk ook III/SS "DF" eerst voor laten gaan. Vergelijk Schets/Kaart C4 en C8 van Nierstrasz. En één van jullie interviews, ik meen nummer 11.
Dank voor de tip voor het boek van Terwisscha. Dat ga ik zeker lezen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2010 11:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Cees, welk tijdschema heb jij voor je liggen? Bij mijn weten begon de aanval tegen het Hoornwerk pas om 12.40 uur. De SS was niet voor 1300 uur over de Grift. Dat ze dus pas rond 1400 uur op de hoge oostflank de drie koepels hadden veilig gesteld lijkt me alleszins een verklaarbaar verloop.

Het SS verslag is volkomen helder over de inzet. III./SS voor links [ZW] met doel doorstoten naar Rhenen, II./SS rechts [NW] met doel verbreding en I./SS oost van de Grift noord van de straat ter beschikking. Zo is het ook gebeurd. Eerst drong III./SS door het Hoornwerk (waarbij ze het gros van de verdediging negeerden), vervolgens werd de weerstand rond het sluisje opgerold alsmede enige infanterie die nog zuidoost van de berg in een sectie opstelling lag en werd doorgedrongen langs de Holle Weg om via de steile flanken de beide zijden van de weg aan de oostflank te zuiveren. Nadat dit was afgerond rond 1430 uur werd gerust en een hergroepering uitgevoerd. Dat gaf II./SS de ruimte in te schuiven, III./SS naar links terug te brengen en II./SS rechts te ontplooien. Mede dankzij enkele Nederlandse tegenstoten werd deze 'normale' schikking langdurig. Rond 1800 uur werd het gat verbreed en was het II./SS dat zich vermeesterde van de sector tot aan de Heimersteinse laan. Noordelijker kwam men niet op 12 mei.

Gedurende de nacht werd ook I./SS overgebracht naar de westzijde van de Grift, omdat SSDF naar de sector tegenover Achterberg werd verplaatst en IR.322 met twee bataljons de posities van II./SS en III./SS moest overnemen op de berg. III./SS trok zich daar niets van aan en zette de aanval in rond 2200 uur onder het mom 'ons is de glorie'. Ze deed dit aan de zuidzijde van de berg met de hoofdstoot langs de Grebbeweg. Onderwijl een gapend gat latende, want het in te schuiven bataljon van IR.322 was nog in opmars. Zo voltrok zich op hoofdlijnen de SS aanval tegen en op de Grebbeberg.

Volgorde op 12 mei is eenvoudig: dat was III./SS, II./SS en I./SS.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2010 12:14
Totaal berichten: 430
Ja, je hebt (natuurlijk) gelijk. Dank je. "Angriffsbegin" was 14.20 uur Duitse tijd. Ik heb iets teveel afgerond bij de omrekening naar Nederlandse tijd. En voor de inzet van de bataljons SS "DF": III/SS "DF" begon links = Z van de straatweg Wageningen - Rhenen, met misschien nog delen door de greppel rechts van de straatweg.
Door Kaart C8 werd ik op het verkeerde been gezet. Dan moet inderdaad eigenlijk alleen III/SS "DF" als eerste onderdeel de Grebbeberg hebben bestormd. En later, zoals je ook aangeeft, heel wat zijn gehergroepeerd, omdat II/SS "DF" links (die lag in de aanvalsfase inderdaad rechtsachter!) moest worden ingeschoven.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2010 12:45
Totaal berichten: 430
Nog één aanvulling.
De bataljons lagen 12.5 omstreeks 18.00 uur volgens Nierstrasz Kaart C8 dus niet in de door jou aangegeven volgorde. Maar I nog NW achter de Grift, III in het N deel van de Grebbeberg, II in het Z deel van de Grebbeberg. Vandaar ook mijn verwarring.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2010 12:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Cees,

I./SS was deels al over de Grift, want de verdediging bij Kruiponder was weg. De rest werd gedurende de nacht overgebracht naar het westen van de Grift en viel in de morgen westwaarts de tussenverdediging aan. II./SS viel de tussenverdediging vanuit het zuiden aan. III./SS zat links.

Waar Nierstrasz vandaan haalde dat II./SS links zat weet ik niet. Duidelijk is dat rond 2000 uur toen Wäckerle zijn actie voorbereide dwars over de berg zuid van de weg, geheel III./SS links (zuid) zat. Daarbij werd nog ondersteuning van 15./SS aangetrokken alvorens men vooruit ging.

Bij de aanval op het Hoornwerk leidde 9./SSDF met 12./SS er direct achter. Enige SS Sturmpioniere steunden met boten en een vlammenwerper. Vervolgens werd eerst het zuidoosten van de berg, nadien het terrein rechts van de weg veilig gesteld. II./SS kwam nadien door en bezette de berg ten noorden van de Grebbeweg. Om 2000 uur kwam het bevel dat I./SS Achterberg vanuit het oosten (Kruiponder) zou aanvallen op 13 mei en II./SS vanuit zijn positie op de noordhelling richting de stoplijn bij Achterberg zou aanvallen. III./SS zou worden teruggetrokken, omdat het zware verliezen had geleden (ook al bij Westervoort). Op dat moment zat Wäckerle 100% zeker op de zuidoost flank van de berg. Hij zou worden vervangen door I./IR.322 maar besloot om juist aan te vallen en de stelling nog diezelfde nacht te doorbreken. Het rudimentaire aanvalsplan gaf prijs dat door drie stoten de doorbraak zou worden geforceerd. Eén om de zuidzijde van de berg, één links van en één over de Grebbeweg. Wäckerle mobiliseerde daarbij vermoedelijk zijn eigen bataljonsstaf alsmede het grootste deel van zijn nog vechtgerede troepen. 15./SS diende de positie te beveiligen, vermoedelijk met nog elementen van III./SS als ondersteuning. Veel meer dan een 300 man had Wäckerle niet meer.

Enfin, duidelijk dat het vrijwel ondenkbaar is dat om 1800 uur III./SS nog ten noorden van de Grebbeweg lag. Sterker nog, er werd tot 2000 uur gevochten langs de Heimersteinse laan. Dat was vrijwel zeker II./SS en niet III./SS. De gevechtspauze die rond 1500 uur werd ingelast, deed de SS ingraven en II./SS inschuiven. Het is wel haast zeker dat op dit moment III./SS naar het zuiden van de Grebbeweg werd teruggetrokken. Dat was immers ook de opdracht. III./SS moest zich westwaarts door de verdediging slaan en het was niet des Wäckerles om daarintegen te verbreden en dus te deconcentreren, wat immers geen 'lauweren' opleverde. Concentratie was het devies. Die concentratie was er rond 1700 uur. Dat zal ook de reden zijn geweest waarom toen de tweede fase door de SS werd ingezet en de penetratie tot aan de tussenverdediging werd verbreed, wat tussen 1730 uur en 2000 uur plaatsvond, waar de sectie Londo en de bezetting van S-17 en 18 van mee konden praten. Zij werden rond 1900 uur onder de voet gelopen vanuit het zuidoosten.

Nierstrasz is voor dit soort details een ongeschikte bron, Cees. De stafwerken gebruik ik zelf nauwelijks als bron voor dit soort details. De ontsluiting van veel Duits bronwerk is van ruim na de totstandkoming van het stafwerk. Ook voor wat betreft het Zuidfront is dat zeer sterk aan de orde. Het stafwerk is nu eenmaal sterk vanuit NL perceptie geschreven, waarbij zeer summier van Duitse bronnen gebruik werd gemaakt. Dat beperkte zich in hoofdzaak tot de zogenaamde Washington papers. Een kern van de Duitse KTB's die men via de Geallieerde inlichtingendiensten had verkregen en later door onderzoekers naar Nederland waren overgebracht.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2010 13:28
Totaal berichten: 430
Dank voor deze uitgebreide toelichting.

Dat Nierstrasz deel III.3 (waarin al eerdere inzichten over het verloop van de Duitse aanval werden gecorrigeerd) niet klopte voor het artilleristisch gedeelte, realiseerde ik me wel. Maar niet, ook voor de beschrijving van de Duitse aanval. Inderdaad grotendeels gebaseerd op Nederlandse gevechtsverslagen, en op destijds nog onvolledige informatie uit Duitse bronnen. Dan wordt het toch tijd dat iemand het verhaal eens herschrijft.

Wat dat betreft alvast een voorzet voor wijziging v.w.b. de inzet van Duitse artillerie. De info op de website bij de beschrijving van de Duitse aanval is ook deels achterhaald:

Op 11 mei zal niet om 2 uur 's morgens al het vuur op de voorposten zijn geopend met meer dan een enkel stuk, en anders dan voor inschieten of storend vuur. Pas omstreeks 8.00 openden II/AR SS en 10 en 11/AR 256 (in stelling in Renkum) het vuur. III/AR 207 kwam, zoals je wel aangeeft, in de (late) middag w.s. op de Eng in stelling.

Op 12 mei waren in de ochtend bij elkaar 4 afdelingen (min een batterij) in stelling. Rond de middag werden de batterijen van 10 en 11/AR 256 te hulp geroepen om vuursteun te geven. De Mörsers kwamen die dag niet niet in stelling, laat staan tot vuren.

Op 13 mei werden misschien wel ongeveer 50 stukken ingezet: minstens één batterij van II/AR 207, drie van III/AR 207, drie van III/AR 311, twee van IV/AR 256, twee van s Art Abt 735 (Mörsers). De batterijen van IV/AR 256 en s Art Abt 735 werden die dag volgens verslag van Arko 22 (Walter Büchs) ingezet als "Schwerpunktsgruppe", dus beslist niet alleen voor artilleriebestrijding en storende vuren.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2010 14:14
Totaal berichten: 430
En niet te vergeten drie batterijen van II/AR SS. Totaal dus minstens 54 stukken.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2010 14:22
Totaal berichten: 17
Schitterend om te lezen vorenstaande discussie en wat een kennis omtrent de gevechten hebben beiden in huis. Prachtig en vooral doorgaan.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2010 16:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Kees,

Wat betreft je wijzigingen ga ik zeker mee, voor zover het niet al juist staat vermeld. Ik heb sowieso geen verklaring voor de vermelding van '2 uur' want in mijn concept staat '6 uur'. Nederlandse verslagen spreken van tijden die beginnen met 'dageraad' tot aan 8 uur. Ik heb toentertijd 6 uur aangehouden omdat al verslagen melden dat er rond 7 uur beweging in het voorterrein werd gezien. Ik zal het aanpassen.

De vier afdelingen op 12 mei staan ook zo in de content. Wat de Mörsers betreft hebben we afgelopen zomer geloof ik samen geconstateerd dat die op 12 mei nog niet in actie zijn gekomen. Dat zal ik wijzigen, want nu staat er dat ze laat op de 12e wel al in actie kwamen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2010 17:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Als je het KTB van DF heel vrij interpreteert kún je ook nog een andere versie halen uit de tekst. Dat is dan vooropgesteld dat ze flink overdreven.

Je kunt er namelijk in lezen dat III./SSDF voorop links ging, I./SSDF daarachter moest kunnen doorstoten bij succes en dat II./SSDF bij Kruiponder over de Grift ging. Dat laatste zou echter alleen mogelijk zijn als het KTB bedoelde te zeggen dat het vastlopen van II./SSDF tegen de 'taaie' Nederlandse weerstand aan de noordzijde van de Grebbeberg vanuit Kruiponder gebeurde. Als we de NL verslagen daar tegenaan houden, dan is dat wel erg demagogisch geschreven vanuit Duits objectief. Van Duits aandringen richting tussenverdediging was immers geen enkele sprake. Ik heb het daarom altijd geinterpreteerd als dat men vanuit de Grebbeweg NW waarts optrad en daar tegen taaie weerstand aanliep. Dat is immers de enige weerstand die ik met enige fantasie als taai zou kunnen willen adresseren.

Als deze theorie opgaat van III./SSDF en I./SSDF via het sluisje en II./SSDF via Kruiponder (dat wat de Duitsers de schijnaanval noemen) dan zit het boek van Gerard Terwisscha er ook naast. Dat zou wel sneu zijn, omdat ik weet hoeveel tijd Gerard erin heeft gestoken. Ook Mei 1940 - strijd op NL grondgebied gaat uit van III./SSDF zuid en II./SSDF noord op de Grebbeberg. Maar dat zegt niet zoveel, want dat hoofdstuk 8 is feitelijk op talloze punten abuis.

Toch wil ik me wel open stellen voor de theorie dat III./SS en I./SS via het sluisje de berg opgingen en het II./SS was dat noordelijk bij Kruiponder de Grift overstak. Het vergt wat creativiteit in lezen, maar ik heb inmiddels geleerd uit vele jaren Duitse verslagen interpreteren dat er nog wel eens meer wegen naar Rome leiden. En waar zou het ons 'vorsers' toe leiden als we slechts de gebaande en geijkte paden zouden volgen ...
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2010 12:04
Totaal berichten: 430
Ik geloof niet in de variant III voor, en ook I via (zuid ?) van het sluisje, met schijnaanvallen van II. Wel in de variant III (helemaal, rechts en links voor), II later volgend, verwijdend en zuiverend, I eventueel met aanvalletjes bij Haarwal en Kruiponder.

Uit de gevechtsverslagen haal ik, dat bij Kruiponder in de nacht van 11 op 12 Duitse kleding en wapens werden buitgemaakt. De dag ervoor was III rechtsvoor in de aanval geweest. Er is ook driftig "umgegliedert" (met namaak vogelgeluiden) in de nacht van 11 op 12 voor de beoogde nachtaanval met III links en II rechts volgens "Durchbruch".

Maar goed, ik was er niet bij ;). Dus het kan best anders gegaan zijn. Zeker zullen we het waarschijnlijk toch nooit weten.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2010 12:41
Totaal berichten: 430
Sorry, ik raakte in de war van alle Umgliederungen (herschikkingen).
11.5 Was volgens het KTB SS "DF" met I rechts (N) van de straatweg, III links (Z) van de straatweg, II achter in reserve.
En 12.5 ? Joost mag het weten.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2010 12:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Kees, overweeg het volgende tekstfragment uit de KTB van DF eens:

"Für den folgenden Angriff war das III.Btl vorne links eingesetzt und sollte über Grebbe-berg nacht Westen vorstossen. Dat II.Btl rechts rückwärts, hinter III.Btl war zum Stoss nach Nordwesten angesetzt, während das I.Btl nördlich der Strass zur Verfügung des Rgts. stand, um bei erfolgtem Einbruch in den Bunkerlinie, durch das III.Btl, den erreichten Erfolg durch sofortiges Nachstossen ausnützen zu können. (...)

Neben den vorgehenden III.Btl war rechts davon dat II.Btl zum Durchstossen nördlich des Grebbe-Berges vorgegangen. Auch das II.Btl stiess auf den gleichen starken Feindwiderstand und musste sich ebenso mühselig durch die Feindlichen Widerstandnester vorarbeiten. (...) Besonders schwer hatte dat II.Btl mit den zäh verteidigenden Holländer zu kämpfen, die in dem steil enstiegenden Waldgelände des Nordostteils der Grebbe-Berges nicht weichen wollten."

In het eerste deel wordt nadrukkelijk gewezen op de inzet van II./SSDF 'noord' van de Grebbeberg. Dat is wel een erg vrije interpretatie voor het deel ten noorden van de Grebbeweg. De 'steil entstiegenden Waldgelände' kan betrekking hebben op de noordoostelijke zijde van de berg (Laarsche Berg) tegenover de stoplijn sector 16 MC en de verdediging langs de Heimersteinse laan. Het zou geen erg accurate beschrijving zijn van de sector tussen Grebbeweg en Heimersteinse laan.

Mijn eerste optie blijft ook dat III en II via het sluisje gingen. Het is echter zo dat voor III en I in bovenstaande citaten ook ruimte blijft.

Het "umgliederen" heeft meer te maken met aantrekken en afstoten van ondersteuningseenheden dan het verplaatsen van eenheden. Stellungswechsel is het geijkte woord voor verplaatsing. Daarbij vergis je je denk ik in een ding. Voor de aanvallen lag men niet tegen de HKL aan, maar op gepaste afstand. Men lag tegen Wageningen aan en trok op om zich gereed te stellen voor actie. Dat is ook exact de reden waarom de nachtaanval van 11 mei werd afgelast. Men kreeg door het NL artillerievuur niet de kans de bataljons in de uitgangspositie op te stellen. Er was geen sprake van dat er telkens twee of drie bataljons open en bloot vooraan in het veld lagen. Zodoende kon het ook eenvoudig zo zijn dat het ene momen dit, het volgende moment dat bataljon de voorste formatie vormde.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2010 13:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Of Joost het weet, kan ik niet nagaan, maar het KTB is daarin vrij helder. III links voor, I rechts en II rechts achter. In feite was het dus zo dat III helemaal vooraan lag, I rechts in de sector Kruiponder, II ten noorden van de Grebbeweg in de Nude. Dat was qua gereedstelling dus geen klassieke 1+2 (Keil) maar een gestaffelde opstelling. Dat dit slecht vertaalbaar is naar de inzet, geef ik onmiddellijk toe, maar het is wat het KTB weergeeft als uitgangsopstelling. Vervolgens is het niet volmaakt helder over het vervolg.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2010 13:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nog even een late reactie op de volgende zinsnede in de boven gestelde vraag:

" Saillant punt is trouwens, dat er op kaart C.4 (Toestand in de avond van 11 mei in en achter de hws bij 8 RI) wel degelijk een sterke tussenverdediging te zien is. Met nota bene een lichte mitrailleur van 4e Sie 2-III-8 RI (Vdg Franssen van der Putte) even O van de bocht in de Holle weg".

Gaat het wel om de 4e sectie van 2 - III - 8 RI in dit geval?
Persoonlijk denk ik toch dat het de 4e ( reserve ) sectie van 2 - I - 8RI onder sergeant - majoor Pas betreft. Zo sterk was deze tussenverdediging op het moment supreme op 12 mei overigens niet.
Deze sectie had door allerlei omstandigheden ( o.a uitlening ) geen enkele van de oorspronkelijke 3 lichte mitrailleurs meer beschikbaar en heeft ook geen enkele rol gespeeld.

De in de vraag genoemde 4e sectie van 2 - III - 8 RI lag elders, namelijk iets ten noorden van het snijpunt van de Cuneraweg met de Heimersteinse laan.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2010 15:52
Totaal berichten: 430
Hajo,
Je hebt gelijk. Scherp, en dank voor de correctie. Op het kaartje zie ik op het door jou aangegeven punt nu inderdaad "(4e S. van 2-III-8 RI)" staan.

Je moet die kaartjes dus wel erg grondig bestuderen soms. Op de door mij aangegeven plaats stond alleen "4e S." Omdat die in het vak van 2-III-8 RI lag, heb ik dus iets te snel aangenomen dat het om een sectie van die compagnie ging.

Blijft, dat daar twee lichte mitrailleurs in tussenverdediging, en een derde aan de kant van de Holle Weg opgesteld ingetekend staan. Het ging mij erom, dat de bewering van Van Loon, dat de Holleweg (oorspronkelijk) niet helemaal onverdedigd was gelaten, toch wel juist was.

Ik zal eens nalezen wat er over de Sectie Pas staat. Hopelijk wordt in die rapporten de duistere passage van Nierstrasz toegelicht. Mooi.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2010 16:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Ook de sectie Pas beveiligde de Holle Weg niet, want ze lagen ruim van de Holle weg af. Bovendien was hun lichte mitrailleur al afgegeven aan S-15 (of een andere kazemat, maar dacht de S-15) waar de mitrailleur onklaar was geraakt. De sectie die dwars over de berg lag, kon in het geheel de Holle Weg niet beschieten. Die lag tot voorbij de bocht diep verzonken. Slechts de hellingen waren met prikkeldraad afgezet. De discussie om de Holle Weg met een of twee zware mitrailleurs af te sluiten had wel gespeeld, maar niet tot maatregelen geleid; ook niet tijdens de meidagen. De Holle Weg zelf was geheel onbeveiligd tot voorbij (van west naar oost) de bocht.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2010 16:51
Totaal berichten: 430
Ja, op 12 mei, toen het erop aankwam. Maar nog niet in de avond van 11 mei. Tenminste niet volgens Nierstrasz, Kaart C4. We praten langs elkaar heen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2010 16:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Nee hoor, we praten niet langs elkaar heen. De bezetting van de tussenverdediging was zodanig dat men de Holle Weg niet bestreek. De meest rechtse mitrailleurgroep kon de sluis weliswaar bestrijken, maar de Holle Weg niet. De rest van de diagonaal over de berg geplaatste sectie had slechts een schootsveld pal oost. De Holle Weg zelf werd door geen enkel wapen beheerst tot voorbij de bocht. De 4e sectie van Pas had dus geen invloed op de toegankelijkheid en begaanbaarheid van de Holle Weg. Ze lag achter de drie secties in de frontlijn aan de Grift. Het enige verschil tussen 10 en 12 mei was het bezit van de ene lichte mitrailleur, maar dat is irrelevant.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2010 17:01

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554