Discussiegroep

Onderwerp: film verloren zonen /grebbeberg

Totaal berichten: 2
3.355 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
geachte forum
zag op youtube een trailer verloren zonen over de grebbeberg
film over de grebbeberg mei 1940.kan iemand mij vertellen waar deze film te koop is
» Dit bericht is geplaatst op 13 december 2010 16:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
De film 'Verloren Zonen' is volgens mij nooit gerealiseerd en in een screenplay en trailer blijven hangen. Was indertijd een initiatief van Virigo. Wij hebben een eigen documentaire over de Slag om de Grebbeberg, ook op deze website te zien, die met 'Verloren Zonen' niets van doen heeft. Zie http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=bekijk-videodocumentaire voor onze eigen documentaire uit 2001.
» Deze reactie is geplaatst op 13 december 2010 17:28
Totaal berichten: 2
de meneer die bij het hoornwerk het geschut bediende (weet even niet zijn rang wordt niet in het documantaire vermeld / het gaat om sergeant van Drumpt ( red. ) ) heeft in eerdere verhalen over de grebbeberg een ss ers gedood ( met dolk) en hij heeft geschoten op zijn eigenmanschappen die zich wilde terug trekken op bevel van kapitein geldermans ,deze meneer heeft wel op vallend veel mee gemaakt in die dagen,enige twijfel en een kantekening mag hier toch wel gemaakt worden .
» Deze reactie is geplaatst op 13 december 2010 22:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik had ook wel iets van twijfel toen ik zijn relaas in " De Greb " (het boek van Coen Aarts en Hans Pols ) las. Na het vertrek uit de stelling schieten ze vanaf de Grebbeberg liefst 4 SSers neer, die in een weiland bezig zijn zich in Nederlandse uniformen te steken.
Een ander verslag dat ik ergens las komt niet verder dan 1 SSer. Vervolgens komen ze in een verlaten (stoplijn) loopgraaf, waar die SSer uit het bovenstaande bericht wordt gedood door Van Drumpt zelf en dan spelen ze een rol bij het Viaduct.
Als er sprake is geweest van een lege loopgraaf moet dat op de 13e mei zijn geweest en dat zou impliceren dat Van Drumpt met zijn manschappen vanaf het Viaduct ( waar hij in elk geval was in de avond van de 12e mei ) weer is teruggegaan naar de stoplijn. Dat kunnen we gerust uitsluiten.
Weliswaar is het stoplijndeel zuid van de weg ook op de 12e mei bij de tegenstoot in de namiddag wel even verlaten geweest, maar toen zal daar zeker nog geen eenzaam opererende SSer hebben rondgelopen.
Het is mogelijk dat Van Drumpt de volgorde van de gebeurtenissen niet meer helder voor de geest stond, maar ik heb toch ook de indruk dat het verhaal hier en daar mooier is gemaakt. Zo krijg je het idee dat hij zo ongeveer in alle brandpunten heeft gestaan ( al zal hij heel wat hebben meegemaakt ).
» Deze reactie is geplaatst op 14 december 2010 10:11
Totaal berichten: 2
heer groenman ik denk dat we drumpt verslag met een korreltje zout moeten nemen ,ik had nog een vraag aan u . kregen die oudstrijders na de oorlog ook een uitkering voor bewezen diensten , want soldij zal toch niet zijn uit gekeerd ???
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2010 11:27
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Deze militairen werden betaald in de periode dat ze niet met klein of groot
verlof waren. De meeste zullen dus tot en met juni zijn uitbetaald.
Een aantal militairen is later in de oorlog door de Duitsers geinterneerd, voor hen begin toen een nieuwe bezoldigingsperiode. Zij zijn na de oorlog uitbetaald.
Maar onze militairen van mei 1940 hebben in principe na de oorlog ( u bedoelt waarschijnlijk 1945 )geen uitkering voor " bewezen diensten" meer gekregen.

Wat betreft Van Drumpt: dat korreltje zout gaat me iets te ver, maar er zitten ook m.i inderdaad wat onwaarschijnlijkheden in.
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2010 12:59
Totaal berichten: 2
ok dank voor u antwoord . heergroeman .
zou de heer drumpt nog leven ?? wat verder aardig detail is dat vele zijn gesneuveld door eigen vuur ik denk zelf aan 15 procent van de slachtoffers ,en dan had ik nog 1 laatste vraag aan u , waar hebben ze harberts op gepakt? de duitsers is nergens terug te lezen hij zat toch in doorn ??
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2010 17:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nee, Harberts zat niet meer in Doorn. Hij is vandaar in de avond/nacht van de 13e op de 14e mei met zijn Staf teruggetrokken naar Jaarsveld en heeft daar op de 14e rond het middaguur te horen gekregen dat hij wegens oververmoeidheid van zijn bevel was ontheven. Kolonel Barbas, commandant van de 2e Divisie, werd tot zijn opvolger benoemd.
Harberts is daarna voor zover ik weet naar zijn woonplaats Den Haag afgereisd.

Of Van Drumpt nog leeft weet ik niet, maar de kans lijkt me niet zo groot.
Ik weet alleen dat hij in 1936 is afgezwaaid uit Militaire Dienst ( hij bleef daarna aan als sergeant - capitulant ), wat inhoudt dat hij op dit moment minimaal rond de 95/96 jaar oud zou moeten zijn.

En ja, het percentage slachtoffers door eigen vuur zal niet laag zijn, al zou ik me niet durven vastleggen op 15%.
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2010 18:00
Totaal berichten: 1
Mijne heren,
Bovenstaande discussie over mijn vader, A.A.J. van Drumpt vraagt om een reactie mijnerzijds.
Om allereerst maar uw vraag te beantwoorden uit 2010, mijn vader is overleden in 2005, deze maand 10 jaar geleden.
Gelukkig heeft hij de twijfels en dergelijke over zijn bijdrage op de Grebbeberg in de meidagen van 1940 die hier aan bod komen, niet hoeven te lezen.
Vanaf de jaren '60 ging ik met mijn vader mee op 2e Pinksterdag naar de Grebbeberg om daar de gevallen kameraden te herdenken. Altijd zochten de soldaten die bij elkaar hadden gezeten elkaar op. Zeer frequent kreeg ik al die jaren te horen van soldaten uit de sectie van mijn vader, welke moedige daden hij had verricht, meer specifiek, ze waren hem dankbaar dat hij hun leven had gespaard zoals besproken in bovenstaand artikel. Zij gaven dan uitvoerig aan hoe hij dat man tot man gevecht met de bajonet had uitgevoerd met als resultaat, de uitschakeling van de Duitse soldaat. ik beperk me tot dat voorbeeld.
Houvast heb ik voldoende vanwege die persoonlijke uitspraken die mij, ( ik zou bijna zeggen tot vervelens toe) zijn gedaan door de ooggetuigen zelf. Veelvuldig logeerde ik als kind vanwege die band onderling bij "zijn jongens" in de Achterhoek op hun boerderij. Een blijk van verbinding en waardering naar hun voormalig sergeant toe.
Zouden nou al die soldaten hun verhalen geweld hebben aangedaan danwel hebben aangedikt na de oorlog? Ik leef vanuit de overtuiging dat dit niet het geval is. Hun angstige momenten, hun onderlinge band, hun gedeelde trauma's waren en zijn voor mij voldoende.
Mochten er twijfels blijven bestaan over data, ja, dat zou goed kunnen. De meeste vragen zijn mijn vader gesteld en door hem van antwoord voorzien de laatste levensfase van zijn leven. Maar data doen niets af aan de feiten en die blijven voor mij staan.
Indien u dat wenst ben ik graag bereid met u over deze ervaringen in gesprek te gaan.
Met vriendelijke groet,
Ernst van Drumpt, 4 mei 2015
» Deze reactie is geplaatst op 4 mei 2015 13:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb destijds gereageerd op een bericht van een meneer De Boer en was toen van mening dat hij wel enigszins een punt had. Zij het dat hij te veel ver ging in zijn veronderstelling dat het hele verhaal niet klopte of verzonnen was.
In mijn reactie op de heer De Boer heb ik vooral duidelijk willen maken dat de volgorde der gebeurtenissen anders moet zijn geweest dan de in het boek van Pols en Aarts gepresenteerde. Zoals het er stond kon het domweg niet zijn gegaan. In mijn reactie heb ik duidelijk gemaakt waarom.
Verder had en heb ik op zichzelf weinig reden om te twijfelen aan het waarheidsgehalte der beschreven gebeurtenissen op zich, maar kon me wel enigszins vinden in het punt van de overdrijving waar de heer De Boer over sprak. Het voorbeeld dat ik toen heb gebruikt herhaal ik hier maar even. Het verslag in het boek van Pols en Aarts vertelt dat 4 SS mannen, die bezig waren zich in Nederlandse uniformen te steken, werden neergeschoten. Pols zal dat rond 1990 hebben gehoord in het vraaggesprek met uw vader. Maar wat zegt uw vader zelf in zijn veel eerder geschreven verslag?
“ Toen we teruggingen zagen we Duitschers. Een ervan was bezig zich te verkleeden in Nederlands uniform. Hij is neergeschoten.”
En nu waren het er opeens 4. Dat verschil leek me destijds te groot voor een vergissing. Ik wil u nu in zoverre tegemoet komen dat de mogelijkheid bestaat dat Pols en Aarts het verkeerd hebben begrepen en hebben aangenomen dat al die Duitsers dan wel zouden zijn neergeschoten. Dat had ik 5 jaar geleden even moeten toevoegen.
Het was natuurlijk geenszins de bedoeling de rol van uw vader op de Grebbeberg te miniseren. Het is volkomen duidelijk dat hij zich voortreffelijk heeft gehouden.
» Deze reactie is geplaatst op 4 mei 2015 22:15

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554