Discussiegroep

Onderwerp: Nieuwe artikelen in de content

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
1.948 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Mediazaken en internet
We hebben t.b.v. het overzicht een rubriek aangemaakt onder 'Grebbeberg' waar we nieuwe artikelen plaatsen. Zo zijn nieuwe artikelen dus enige tijd eenvoudig te vinden. Ze gaan na verloop van tijd naar de reeds langere tijd bestaande rubrieken. Een en ander vindt u hier: http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=overzicht

In het eerste artikel een uiteenzetting over de mysterieuze concentratie gesneuvelden rond het voormalige 'Rust Wat'. Onze stichting heeft zich in dit dossier al jarenlang verdiept en veel fotowerk weten te verzamelen in de loop der tijd. Er wordt een feitelijke opsomming gegeven van voorhanden gegevens en een aantal hypotheses gegeven hoe de opvallend grote aantallen gesneuvelden op deze specifieke locatie kunnen zijn veroorzaakt.
» Dit bericht is geplaatst op 23 januari 2011 11:14

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554