Discussiegroep

Onderwerp: informatie over mijn vader

Totaal berichten: 2
2.475 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Overige relevante onderwerpen
Graag zou ik meer informatie ontvangen over mijn vader Lambertus Schuthof hij is niet gesneuveld op de grebbeberg maar heeft daar wel gevochten.Hij ging elk jaar op 5 mei ter herdenking naar de Grebbeberg toe, om zijn kameraden die wel gesneuveld waren te herdenken.
Over de oorlog werd bij ons thuis niet gesproken dus je kon hem er ook niks over vragen. Inmiddels leven mijn ouders niet meer, maar er zijn n.a.v. de oorlog en voornamelijk het gevecht op de grebbeberg allerlei (negatieve)verhalen in de familie en omgeving die de ronde doen, waardoor er een zwart gat is, waardoor wij als familie graag wat meer willen weten wat daar gebeurd is waardoor hij enkele verstrekkende beslissingen heeft genomen. van eventuele overlevenden die hem gekend hebben direkt of indirekt.alle info is welkom
met vriendelijke groet

Pia
» Dit bericht is geplaatst op 16 februari 2011 11:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam van uw vader komt helaas niet voor in ons archief. Niet zo verwonderlijk omdat dit Archief is opgebouwd op basis van A) namen die voorkomen in verslagen en rapporten ( hierin worden vrijwel geen namen genoemd van militairen uit de lagere rangen, de grote meerderheid dus ), B appellijsten ( daar hebben we weinig van, omdart vrijwel alles destijds in mei 1940 op bevel van hogerhand is vernietigd ) en C) informatie via familieleden van militairen van toen ( dit heeft wel iets opgeleverd, maar feitelijk weinig ).
Als je dan weet dat er aan de Slag om de Grebbeberg circa 10.000 Nederlandse militairen hebben deelgenomen in de een of andere vorm, dan wordt duidelijk dat het opsporen van een bepaalde militair zoiets is als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Zowel voor ons als voor een instituut als het NIMH in Den Haag.
Allereerst zal zijn onderdeel gevonden moeten worden. We kunnen wat dat betreft nog wel eens wat doen aan de hand van extra door bezoekers ingebrachte gegevens, zoals b.v de naam van een officier van toen of de naam van een gesneuvelde kameraad uit hetzelfde onderdeel. Maar ik heb intussen begrepen dat u niet over zulke aanvullende gegevens beschikt.
De beste informatie zou natuurlijk moeten komen van dienstkameraden van destijds. Het probleem is alleen dat dit gaat om een zo langzamerhand uitstervende generatie, die ook in doorsnee genomen niet echt vertrouwd is met zaken als Internet.
Er is blijft eigenlijk maar een ding over. Neemt u contact op met IVENT in Kerkrade ( zie voor adresgegevens hun website ) en vraag om de Militaire Staat van Dienst van uw vader. Dat levert in elk geval zijn stamregiment op, het regiment dus bij eerste opkomst. Daaruit valt meestal al wel iets af te leiden, maar vraag vooral ook specifiek naar eventuele mutaties en ook naar bataljon en compagnie in mei 1940. Meestal hebben ze die laatste gegevens niet, maar soms ook wel. Het is voor ons dan niet zo moeilijk om een reconstructie te maken van wat uw vader feitelijk ( niet gevoelsmatig natuurlijk ) doorgemaakt moet hebben.

Tenslotte: heeft u trouwens enig idee wat met die verstrekkende beslissingen van uw vader in uw bericht bedoeld wordt? Was hij mogelijk onderofficier? ( officier in elk geval niet, dan hadden wij zijn naam al moeten terugvinden ).
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2011 01:56
Totaal berichten: 2
ik heb wel diverse fotoos gezien een jaar of wat geleden, met mijn vader erop op internet,met andere militairen op de grebbeberg, maar ik kan ze nu niet meer terugvinden.
het verhaal (van derden)luidt als volgt. Op de grebbeberg werden mijn vader met kameraden overvallen door de duitsers, en aangezien er vanuit de nederlandse regering te weinig minutie e.d. was werden ze overmeestert en velen doogeschoten, mijn vader stond op een gegeven moment oog in oog met de duitsers en ze hebben hem laten gaan daarop heeft mijn vader uit frustatie denk ik zich aangemeld bij de NSB daardoor mocht hij de eerste 5 jaar niet stemmen. Iedereen scheen dat te weten in de plaats waar we woonden, bij ons thuis was alles wat maar met de oorlog of in het verlengde lag doodgezwegen
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2011 09:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U zou natuurlijk eens in onze fotogalerij kunnen kijken, omdat de kans bestaat dat u deze foto's op onze website heeft aangetroffen. Intussen heb ik van u begrepen dat uw vader destijds in Hoogeveen woonde. Dit is een heel sterke aanwijzing dat hij behoorde tot het 19e regiment infanterie, dat inderdaad op en rond de Grebbeberg actief is geweest.
Van dit regiment bezitten wij echter geen groepsfoto's, zoals ik na een korte controle heb kunnen vaststellen.
Heeft uw vader inderdaad OP de Grebbeberg ( en dus niet in de directe omgeving ervan ) gevochten, dan heeft hij (ik ga er van uit dat hij inderdaad bij 19 RI was ingedeeld ) met enige waarschijnlijkheid deel uit gemaakt van 1 - II - 19 RI, d.w.z de 1e compagnie van het 2e bataljon van 19 RI. Dit is namelijk het enige grotere onderdeel van 19 RI dat echt OP de Grebbeberg is ingezet en daar gevochten heeft. De rest heeft wel deelgenomen aan de Slag om de Grebbeberg op zichzelf, maar dan op plaatsen rond de Grebbeberg, zoals de oostrand van Rhenen en het gebied ten noorden van de Grebbeberg.
Maar zolang we niet meer aanwijzingen hebben is ook dit giswerk. Zij het het beste waarmee ik op dit moment kan komen.

U schreef ook dat uw vader gewoon was jaarlijks het Erekerkhof te bezoeken om daar stil te staan bij zijn destijds gesneuvelde dienstmakkers. Wij kunnen een lijst verschaffen van alle gesneuvelden van het genoemde onderdeel. Mogelijk is er ooit een naam door uw vader genoemd. Ook dat is een eventuele invalshoek.
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2011 13:30

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554