Discussiegroep

Onderwerp: op zoek naar info Emanuel Weymar Schultz

Totaal berichten: 3
3.241 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht... / Stichting De Greb
Ik ben op zoek naar info over mijn opa, Emanuel Weijmar Schultz roepnaam Emiel, die aan de grebbeberg heeft gevochten en daar gewond is geraakt.
» Dit bericht is geplaatst op 20 maart 2011 22:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw grootvader komt helaas niet voor in ons archief. Daarin staan ook sowieso lang niet alle namen van militairen die deel hebben genomen aan de slag om de Grebbeberg. Daarvoor zijn meerdere redenen, zoals het feit dat er vrijwel geen appellijsten van mei 1940 zijn overgebleven omdat ze op bevel van hogerhand moesten worden vernietigd. Je kunt dus niet zo even een lijst met namen opslaan ter controle. Bovendien worden in verslagen en rapporten maar zelden namen van militairen uit de lagere rangen genoemd. Zoeken naar een willekeurige naam is in feite zoeken naar een speld in een hooiberg. Behalve als het gaat om officieren, daarvan hebben we alle namen.

Wat kunt u dan wel doen?

U kunt in elk geval het stamregiment van uw grootvader achterhalen, het regiment dus bij eerste opkomst. Dat kan door de Militaire Staat van Dienst op de vragen bij IVENT in Kerkrade. Als u via onze zoekfunctie IVENT aantikt krijgt u de nodige adresgegevens en een opsomming van dingen die u mee moet sturen. Vraag dan ook naar bataljon en compagnie, pas dan kunnen we een soort reconstructie maken van wat uw grootvader moet hebben meegemaakt. Dit omdat een regiment al gauw uit zo'n 2500 man bestond, verdeeld in weer aparte onderdelen. Vaak hebben ze die laatste gegevens trouwens niet.
Gewoon omdat ze nooit genoteerd zijn.
De enige manier om een echt persoonlijk verslag te krijgen is wanneer zich hier een dienstkameraad van destijds meldt, maar die kans is zo langzamerhand astronomisch klein. Wij hebben zelf ook maar heel weinig contacten meer.

Er is nog een mogelijkheid, die succes zou kunnen hebben.
Uw grootvader is gewond geraakt en waarschijnlijk in aanraking geweest met het RODE KRUIS. Probeer het eens via de Afdeling Nazorg van het Nederlandse Rode Kruis.Eventueel heb ik wel iemand, die u direct zou kunnen benaderen. Het kan best zijn dat ze daar de nodige gegevens wat betreft uw grootvader hebben bewaard, inclusief het juiste onderdeel ( dus niet alleen het regiment, maar ook bataljon en eventueel compagnie ). Wij kunnen dat niet doen, omdat wij geen relatie hebben met de betrokkene.
Of dit laatste lukt weet ik niet, maar het zou kunnen.
Heeft u het juiste onderdeel achterhaald ( via een van bovengenoemde manieren ), geef het dan aan ons door. Wij kunnen dan gemakkelijk een ( kleine of grotere ) reconstructie maken.
» Deze reactie is geplaatst op 20 maart 2011 22:57
Totaal berichten: 3
Op een medaille heb ik 11 RI kunnen lezen. Neem aan dat dat het 11 regiment infanterie betekent. Mijn opa was sergeant en vertelde dat hij na gewond te zijn geraakt in het aanrechtkastje van een hotel/restaurant is gekropen. Ik vermoed dat dit hotel Grebbeberg is geweest. Hij was door zijn pols en zijn borst/long geschoten. Toen hij weer bij bewustzijn kwam kroop hij over een kapot geschoten muur en zag duitsers naar hem toerennen. Hij is toen weer bezweken en dacht dat hij dood was. Vervolgens is hij in een duits militair hospitaal wakker geworden. Zijn hand, die er aan een paar peezen aan had gehangen, was niet geamputeerd en hij vermoedde dat t zijn naam was geweest die hem heeft gered nm Weijmar Schultz een van oorsprong Duitse naam. Hij is verder in het ziekenhuis in Arnhem hersteld. Hij vertelde behoorlijk wat verhalen over hoe ze voor een bos stonden en dat verkenner 1 erin werd gestuurd en nooit meer terug kwam. Met verkenner twee gebeurde hetzelfde. Vervolgens zijn ze t bos in getrokken en in een hinderlaag gelopen en beschoten vanuit de bomen met machine pistolen. Mijn opa dook voor dekking en landde met zijn helm op de schoenen van zijn voorganger die over de lengte in tweeen was geschoten. Ook zijn ze door stuka's gebombardeerd. Hij heeft nooit meer durven vliegen en vertelde hoe zijn kameraden aan stukken waren gereten en of in stukken lagen of de opengereten buik bij elkaar probeerde te houden. Hij was tevens gefrustreerd dat de Duitsers veel verder met hun handgranaten konden gooien door de houten steel dan de Nederlanders en was ook niet happy met de verouderde wapens. Ik was 7 toen hij me deze verhalen vertelde. Zij hebben diepe indruk op me gemaakt. Vandaar dat ik op zoek ben naar meer achtergrond danwel mensen die hem gekend hebben. Ook was hij erg geschokt na de film over Hannie Schaft. Blijkbaar liquideerde zij een man waaraan mijn opa erg vervelende herinneringen had mbt de Grebbeberg. Ik vermoed dat t hier om reserve-kapitein W.M. Ragut. Hij is door de verzetsraad veroordeeld en was blijkbaar een foute Nederlandse politiechef. Weten jullie wat er zich heeft afgespeeld? Tegen welke Duitse troepen heeft mijn opa gevochten en wat is de rol van Ragut geweest? mvg Emile
» Deze reactie is geplaatst op 21 maart 2011 15:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Reserve - kapitein Ragut was commandant van 3 - III - 11 RI. Ik heb van hem een handgeschreven verslag waaruit blijkt dat zijn compagnie is gebruikt voor bewakingsdiensten van o.a munitiedepots achter het front, o.a bij Beverweert. Dit in verband met eventuele activiteiten van parachutisten. Hijzelf is zeker niet op de Grebbeberg geweest. Een van zijn secties ( de sectie - Vermeeren ) is daarbij achtergebleven in Amerongen ( waar III - 11 RI als legerkorpsreserve was gelegerd ) en uiteindelijk wel op de Grebbeberg terecht gekomen. Verder heb ik enkele jaren geleden een correspondentie gevoerd met een familielid van een gesneuvelde militair van III - 11 RI, waaruit naar voren is gekomen dat er nog een 2e sectie van 3 - III - 11 RI op de Grebbeberg is beland en daar is ingezet. Ik zal proberen die correspondentie terug te vinden en aan u door te sturen..
Als uw grootvader behoorde tot de compagnie - Ragut ( dat lijkt toch niet onwaarschijnlijk / vanwaar anders die herinneringen? ), dan moet hij tot een van die 2 secties hebben behoord.
Die hinderlaag waarover u schrijft zou te maken gehad kunnen hebben met de volgende: in de late avond ( 10.30 uur ) van de 12e mei waren militairen van III - 11 RI bezig zich, nadat ze aanvankelijk in de stoplijn hadden gestaan en waren teruggetrokken, te hergroeperen ter hoogte van Hotel de Grebbeberg waarbij ze in het duister werden overvallen door een SS - eenheid, die even tevoren plaatselijk door de iets oostelijker liggende stoplijn was gebroken.
Deze overval wordt o.m beschreven in het verslag van kapitein Steenbergen van MC - III - 11 RI, dat op onze website staat.
Gebruik de zoekfunctie voor Steenbergen.

Die stoplijn is daarna min of meer provisorisch hersteld en genoemde SS - eenheid bevond zich daarna geisoleerd in de buurt van het Viaduct over het spoorravijn. In de nacht van de 12e op de 13e mei arriveerde ook een regiment van de 207e Infanterie-Divisie op de Grebbeberg. Zij rolden op de 13e mei de stoplijn beslissend op.
Er is dus gevochten tegen zowel de SS als de reguliere Duitse infanterie.

Wat kapitein Ragut betreft: ik heb niet de stellige indruk dat hij zich tijdens de meidagen verkeerd zou hebben gedragen. Het kan natuurlijk wel zo zijn geweest dat zijn sympathieen bekend waren. Dat hij daarna de foute kant koos is wat anders. Ook dat zou natuurlijk uitgezocht kunnen worden.
» Deze reactie is geplaatst op 21 maart 2011 17:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb de bovengenoemde correspondentie nog eens doorgelezen pluas de beschikbare verslagen en daaruit blijkt dat op 12 mei een sectie van 3 -III - 11 RI vanuit Beverweert( waar men een bewakingsdienst uitvoerde of had uitgevoerd ) naar de Grebbeberg is vertrokken en daar ( ik heb de tijdstippen eens vergelen ) is aangekomen niet lang voor de eerder beschreven overval door een SS-eenheid bij Hotel de Grebbeberg. UIt uw verhaal begreep ik dat die beschieting vanuit bomen voor uw grootvader zo ongeveer de eerste ervaring is geweest op de Grebbeberg. Dat zou dus goed passen bij het late arriveren van de sectie uit Beverweert. Deze sectie stond onder commando van de luitenant Rakhorst, die tijdens het korte strijd/handgemeen bij Hotel de Grebbeberg is gesneuveld ( zie rubriek Ereveld ).
Hoewel er geen duidelijk bewijs voor is, acht ik het niet onwaarschijnlijk dat uw grootvader deel uitmaakte van deze sectie - Rakhorst.
Na de overval door de SS zijn de militairen van III - 11 RI uiteen geslagen en in alle richtingen ( meest in westelijke richting ) verdwenen, voor zover al niet dadelijk gevangen genomen of in een aantal gevallen gesneuveld. Uw grootvader grootvader is kennelijk ergens in de buurt van Hotel de Grebbeberg gebleven en pas de volgende dag gewond geraakt ( Hotel de Grebbeberg is tijdelijk verdedigd in de morgen van de 13e mei ) en door de Duitsers gevangen genomen. Hij heeft immers de Duitse militairen ZIEN naderen, terwijl de eerder genoemde overval in het duister plaats heeft gevonden.
Mocht bovenstaande kloppen, dan is hij niet rechtstreeks tijdens de STUKA-aanval beschoten, omdat die niet gericht is geweest op Grebbeberg zelf. Maar mogelijk heeft hij ( het zal u tenslotte pas jaren later zijn verteld ) bepaalde indrukken wat door elkaar gehaald. Geen wonder, gezien wat er tijdens die paar dagen over deze mensen heen is gekomen. Een groot gebrek aan slaap bovendien en geen besef meer van tijd.
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2011 12:45
Totaal berichten: 3
Dank u wel voor deze info. Ik zal binnenkort de Grebbeberg bezoeken dan kan ik nu gericht gaan kijken.

Nog wat info mbt Ragut zie Wikepedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bonekamp
Een van de meest verbeten handlangers van de Duitsers in de Zaanstreek was de Zaandamse politiecommandant W.M. Ragut. Hij was in de herfst van 1943 benoemd tot hoofd van de politie en was gehaat bij de illegaliteit. Ook achter de zeven ontsnapten van de bevrijdingsactie op 29 juli 1944 bij de marechausseekazerne te Wormerveer joeg hij aan. Dit was de reden dat de Raad van Verzet (RVV) het besluit nam hem te liquideren. De opdracht hiertoe werd aan Jan Bonekamp en Hannie Schaft gegeven.

Dit is de link die mijn opa blijkbaaar legde toen hij de film t meisje met het rode haar zag over het leven van Hannie Schaft.

mvg Emile
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2011 14:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het is natuurlijk wel zo dat ik bij mijn kleine reconstructie heb geprobeerd om wat u aandroeg in te passen in het algemene verhaal van III - 11 RI en bovendien ben uitgegaan van de aanname dat uw grootvader deel uit heeft gemaakt van de compagnie van Ragut. Is dit laatste niet zo geweest, dan krijgen we natuurlijk een ander verhaal.
Om een globaal goed beeld te krijgen van de algemene activiteiten van III - 11 RI op de Grebbeberg zoudt u nog eens kunnen kijken naar de rapporten en verslagen van dit onderdeel op onze website. Die geven over het algemeen toch wel een duidelijk beeld.
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2011 15:03

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554