Discussiegroep

Onderwerp: Grebbelinie wordt rijksmonument

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.361 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Herdenkingen, monumenten en evenementen
Aanstaande maandag 18 april 2011 zal staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur tijdens een werkbezoek aan de Grebbelinie [Fort aan de Buurtsteeg] de status van Rijksmonument formeel toekennen aan deze historische linie.

Onze collega stichting 'Grebbelinie' heeft zich voor deze status zeer ingespannen. Het is prachtig te mogen constateren dat deze inspanningen vrucht hebben gedragen. Naast het feit dat wij - als Stichtingen 'de Greb' en 'Kennispunt Mei 1940' - onszelf en onze bezoekers feliciteren met de Rijksmonument status, gaan onze felicitaties zeker ook naar de collega's uit.

De Grebbelinie, waarvan de Grebbeberg de zuidelijke extremiteit vormt, loopt van Spakenburg tot aan Rhenen. In 1744 werd de linie voor het eerst formeel als defensie aangemerkt, en precies 50 jaar later voor het eerst getest, waarbij de kwetsbaarheid van de inundaties als middel bleek toen de strenge vorst het nut daarvan failleerde. De Franse invasielegers trokken over het ijs van inundaties en rivieren. In 1940 werd de linie het meest serieus getest, toen de Duitsers zich op het centrale en zuidelijke deel ervan stortten. Het centrale deel, waar met name rond Scherpenzeel een tamelijk groot opgezette Duitse aanval werd ontwikkeld, hield het. Het zuidelijke deel, waar tegenover Rhenen en Achterberg een geconcentreerde Duitse aanval werd uitgevoerd, gaf na drie dagen strijd toe. De Duitsers dwongen de gehele Grebbelinie daardoor tot de terugtocht op het Oostfront van Vesting-Holland.

Voor het behoud en de reconstructie van de Grebbelinie hebben naast Stichting de Grebbelinie en Stichting de Greb (sec het deel Grebbeberg) talloze andere organisaties hun inspanningen gepleegd. Vele daarvan waren (semi)overheidsinstanties of daaraan gerelateerde organisaties. De aandacht die de Gelderse vallei van de lokale overheden heeft gekregen zet zich nu dus voort in de centrale overheid, die de historische verdedigingslinie tot Rijksmonument heeft bestempeld.

Stichting de Greb draagt haar steentje bij door de inspanningen van de 'veldgeoriënteerde' kern, bestaande uit Hans Brons, Kees vd Waal, Rob Meeuwisz en enige andere ondersteunende personen, die niet alleen met beleids- en adviesstukken processen ondersteunen, maar ook initiatieven nemen tot verwezenlijking van reconstructies van authentieke stellingdelen en kazematten alsmede het onderhoud van dergelijke reconstructies. Naast de thans lopende inspanningen om een G-kazemat te reconstueren, wordt momenteel onderhoud aan de bestaande reconstructies gepland en wordt meegewerkt aan initiatieven om het Hoornwerk te restaureren in een uitgebalanceerde synergie tussen natuur en cultuur. Inspanningen van onderzoeksbureau RAAP, die grondonderzoek deden op de Grebbeberg, werden door de Stichtingen de Greb en Kennispunt eveneens gesteund.

De inspanning van vele vrijwilligers, die binnen actieve Stichtingen zich inzetten voor (cultuur en natuur)historische preservatie van de Grebbelinie, wordt met de verwerving van de status van Rijksmonument voor een belangrijk deel beloond. Dat bezoekers van de vele prachtige locaties langs de Grebbelinie daarmee worden gediend, is het uiteindelijke doel van alle betrokken partijen.
» Dit bericht is geplaatst op 15 april 2011 14:28

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554