Discussiegroep

Onderwerp: H.F.G Robbertsen ( Vorden )

Totaal berichten: 1
2.444 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Wie weet wat van mijn vader!
Hij zat bij de huzaren
op de grebbeberg ( hier sprak hij nooit over.)
zijn naam: H.F.G. Robbertsen uit Vorden
Of Foto's
» Dit bericht is geplaatst op 3 mei 2011 12:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als uw vader inderdaad op of bij op de Grebbeberg is geweest moet hij hebben behoord tot 4 RH of het daarbij ingedeelde 2 - 3 RH.

Het vervelende is dat van deze onderdelen geen appellijsten bewaard zijn gebleven ( zoals trouwens van vrijwel geen enkel ander onderdeel ook ), waarop de namen van de betreffende militairen terug te vinden zijn. Die zijn op bevel van hogerhand vernietigd rond de tijd van de capitulatie op de 14e mei 1940.
Alleen van het1e eskadron hebben wij een toevallig overgebleven (waarschijnlijk later gereconstrueerde ) appellijst, waar hij helaas niet op staat. In verslagen of rapporten van 4 RH of 2 - 3 RH wordt zijn naam evenmin vermeld, maar dat is ook maar zelden het geval als het om militairen uit de lagere rangen gaat.
Om in elk geval zekerheid te krijgen over 4 RH als onderdeel ( of eventueel 3 RH, 2e eskadron ) zou u contact moeten opnemen met IVENT ( gebruik hiervoor onze zoekfunctie en kijk daar wat u moet doen ) en vragen om zijn Militaire Staat van Dienst. Vraag dan wel of ook het eskadron bekend is, wat soms wel maar helaas meestal niet het geval is.
Zonder het juiste eskadron wordt het moeilijk zo niet onmogelijk iets tastbaars terug te vinden of een reconstructie te maken.
4 RH was trouwens maar deels aanwezig bij de Grebbeberg, 3 eskadrons van de 6 waren in verband met bepaalde taken elders actief.

De enige zekere manier om echt iets persoonlijks over uw vader te vernemen is via dienstkameraden van vroeger. Maar dat wordt gezien het feit dat het intussen meer dan 70 jaar geleden is uiteraard steeds moeilijker. Wij hebben zelf nog wel enige contacten, maar niet met oud-militairen van 4 RH.

Lukt het u om via IVENT zijn eskadron te achterhalen, laat het ons dan weten. Dan zijn wij wel in staat een redelijke reconstructie van de wederwaardigheden van dat onderdeel te maken.
Een reconstructie van 4 RH als geheel is sowieso mogelijk.
» Deze reactie is geplaatst op 3 mei 2011 12:22

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554