Discussiegroep

Onderwerp: foto

Totaal berichten: 1
3.259 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Geachte Mevouw, Mijnheer. op foto no 11 van de rubriek Dordrecht en de slag om het zuidfront mei 1940 ( onbekend ) ziet U een schietoefening van Ned. Militairen met lichte lewis mitrailleur te Dubbeldam.
De op de foto staande militair die waarschijnlijk instructie geeft is mijn vader Cornelis Samuel Hornsveld overleden op 14 April 1945 te Dordrecht bij het vervoeren van granaten ( verzetswerk ) Wij woonden destijds in de Soembastraat 9.
De getoonde foto is ook 2 maal in mijn bezit.
» Dit bericht is geplaatst op 6 mei 2011 19:23
Totaal berichten: 1
[(rapport 104) Zaterdag 14 April 1945]

[te 09.45 uur] – Wordt door de Feldgendarmerie kennis gegeven, dat er even te voren aan de Dubbeldamscheweg een ontploffing had plaats gehad, waarschijnlijk veroorzaakt door terroristen. Het beschikbaar personeel is daar heen gezonden.

[te 14.05 uur] – Nadat heden te ca 9.45 uur a/h Bureau was bekend geworden dat tengevolge van een ontploffing eenige huizen a/d Dubbeldamscheweg gedeeltelijk waren vernield is door den hoofdrecheurcheur F. Houtman een onderzoek ingesteld en rapporteert hij het navolgende: heden te ca 9.45 uur ontploftte voor het pand Dubbeldamscheweg 6 een projectiel waardoor de panden 4-6-8 en 10 gedeeltelijk werden vernield, terwijl verschillende panden in de buurt betrekkelijk groote glasschade bekwamen.

Cornelis Samuel Hornsveld, geb. 8-10-1907, controleur bij de C.C.D. alhier Soembastraat 9, die daar op dat moment per rijwiel passeerde, werd doodelijk verwond. Zijn lijk is door Dr. Koopman Dir. G.G.G.D. geschouwd en overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis.

De bewoners van de gedeeltelijk vernielde panden – families Spiering, Anceaux, Rudolphie, Verspuij en Heroma – werden geen van allen door de ontploffing gewond. Thans is nog niet kunnen blijken hoe of het projectiel daar ter plaatse is gekomen of wie het daar heeft neergelegd. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat dit een soort tijdbom geweest is, eenige stukjes van het projectiel zijn gevonden en voor onderzoek in beslaggenomen.

De bewoners die het ergst zijn getroffen behoorden geen van llen tot een of andere vooraanstaande politieke richting voor zoover dit kan worden nagenaan. De getroffenen Hornsveld is vermoedelijk teovallig tijdens de ontploffing gepasseerd. De mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten dat deze het projectiel op zijn rijwiel vervoerde, van het rijwiel is gevallen en het zoo tot ontploffing is gekomen. Zekerheid hieromtrent is niet verkregen kunnen worden. Het onderzoek wordt voortgezet. Toezicht is bevolen. Melding schriftelijk verzonden.

In verband met vorenstaande meld de hoofdrechercheur Houtman dat gewond is: Wed. Anceaux-Vermeer, oud 72 j., won. Dubbeldamscheweg 6rood, een niet ernstige hoofdwonde (niet in een ziekenhuis opgenomen).

Glasschade hebben de volgende panden: Dubbeldamscheweg 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-26-1-5-7-11-15. Singel 53-55-51-49-47-45-43-37-88-56-62 en 76. Waterbeekstraat 8, Latourpad 5, Jan Schoutenstraat 3-7-6-8-10-14 en 23, Krooswijkhof 7-11-13 en 15. De Chr. Ger. Kerk a/d Dubbeldamscheweg no 1, is zoodanig beschadigd dat er geen dienst in kan worden gehouden.

[bron: gemeentepolitie Dordrecht, dagjournalen]
» Deze reactie is geplaatst op 18 december 2011 17:25
Totaal berichten: 2.106
Ik vraag me nog steeds af of welke foto de aantekening van S. Hornsveld nu sloeg. Heb hem/haar indertijd gemaild, maar geen antwoord gekregen. Jammer, want nu weten we niet welke foto het betrof.
» Deze reactie is geplaatst op 19 december 2011 14:27
Totaal berichten: 1
Ik zou de betreffende foto graag willen gebruiken bij het stamboom profiel van Cornelis Samuel Hornsveld op www.Geni.com http://www.geni.com/people/Cornelis-Samuel-Hornsveld/6000000031689216552

Over de toedracht van het ongeluk heb ik een heel andere lezing gehoord van mijn moeder mevr D.K. van ´t Hoff Van Strij bevriend met de familie Rudolphie in die tijd.

De man met de fiets, die omgekomen is bij dit ongeluk zou voor het verzet een zak met handgranaten komen afleveren op de Dubbeldamscheweg bij een mede verzetsstrijder.

De lezing van de Gemeentepolitie was ongetwijfeld voor alle betrokkene de meest veilige.
» Deze reactie is geplaatst op 22 februari 2015 23:58

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554