Discussiegroep

Onderwerp: Informatie gezocht: Nico Frissen, 13 RI Maastricht

Totaal berichten: 2
2.602 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Heeft iemand misschien informatie over mijn overgrootvader soldaat Nico (Nicolaas) Frissen? Hij was gelegerd in Maastricht, hoogstwaarschijnlijk net als zijn vader bij het 13 RI. Ik heb een portretfoto van hem waarop hij een bronzen helm embleem op zijn kraag draagt, dus ik denk dat hij onder genietroepen/pontonniers viel? Is het bekend waar die mee bezig waren toen de Duitsers Maastricht binnenvielen?

Hartelijke groeten,

Tim
» Dit bericht is geplaatst op 9 mei 2011 21:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam van uw overgrootvader komt in ons archief niet voor, maar over het onderdeel valt wel wat te zeggen. Dit is waarschijnlijk geweest een Detachement Pontonniers en Torpedisten onder commando van vaandrig P.M van Schaik. Een deel er van stond opgesteld aan de westelijke Maasoever bij Maastricht in de omgeving van de spoorbrug. Een groep ( de bemanning van een vlet, waarmee overigens enkele gewonden zijn vervoerd ) daarvan heeft met een zware mitrailleur deelgenomen aan een gevecht met de Duitsers die zich op de oostelijke oever hadden verschanst bij een zinkwitfabriek.
Andere Pontonniers en Torpedisten moeten volgens mijn informatie hebben gestaan langs het Julianakanaal zuid van de stuw bij Borgharen. Zij worden helaas niet specifiek als groep genoemd, waardoor het moeilijk is over hen te berichten. Voorzover ik kon nagaan had het detachement geen slachtoffers te betreuren, in elk geval geen dodelijke.
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2011 00:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
E.H Brongers citeert in zijn boek Oorlog in Zuid-Limburg uit het verslag van de bovengenoemde vaandrig P.M van der Schalk ( en dus kennelijk geen van Schaik ) het volgende:

" Om ongeveer 7.30 uur waren 5 zware mitrailleurs in de nabijheid van de ENCI-fabrieken opgesteld. Van daaruit hebben we een pantsercolonne met andere voertuigen onder vuur genomen , die op de Eijsdenerweg voor de versperring stonden. Een pantserwagen en een drietal auto's werden in brand geschoten. Ook het opruimen van de versperring moest de vijand staken door het vuur van deze zware mitrailleurs."

De Pontonniers en Torpedisten hadden tevoren hun wapens van de vletten gehaald en opgesteld bij de cementfabriek ten oosten van de St. Pietersberg. Doel was de in het verslag gememoreerde Duitse colonne, die stond te wachten voor de tankversperring op weg Heugen - Wijk en vanaf de overzijde werd bestookt door aanvankelijk 2 lichte mitrailleurs en 2 geweergroepen. Door het ingrijpen van de Pontonniers en Torpedisten werd het er voor de Duitsers niet makkelijker op.

Bovenstaande wijkt iets af van de informatie uit het Stafwerk, die ik in het eerste bericht gebruikte. Hier is opeens sprake van 5 zware mitrailleurs.
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2011 15:43
Totaal berichten: 2
Hartelijk bedankt voor uw snelle, intensieve antwoord! Jammer dat er niks persoonlijks meer in de archieven zit, maar toch erg interessant om meer over zijn mogelijke ervaringen en detachement te weten te komen. Veel dank daarvoor. Weet u wat er van de pontonniers en torpedisten van 13 RI terecht is gekomen na 10 mei? Zijn zus wist mij namelijk te vertellen dat hij vrijdag aan de strijd deelnam en zaterdagochtend alweer in burger bij zijn ouders thuis zat.
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 11:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat laatste is helemaal niet zo onwaarschijnlijk. Sommige militairen hebben zich in burgerkleren gehuld en zijn gewoon naar huis gegaan. Ook is het voorgekomen dat de Duitsers bepaalde groepen hebben gedemilitariseerd en naar huis gestuurd.
U zou ook eens kunnen informeren bij het NIMH in Den Haag of ze daar mogelijk een verslag hebben van vaandrig P.M van der Schalk van het Detachement Pontonniers en Torpedisten bij 13 RI dat in Maastricht was gelegerd. Dat zou goed kunnen: nimh@mindef.nl
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 12:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bij nader inzien: er IS natuurlijk een verslag/rapport van vaandrig vd Schalk. Ik heb er immers uit geciteerd. Maar het kan natuurlijk best zo zijn dat ergens aan het eind van dat verslag iets is opgenomen dat duidelijkheid geeft over wat er verder met het detachement is gebeurd.
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 13:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hierbij de laatste update, inclusief de gevraagde informatie uit het verslag van vd Schaik.

Op de Maas patrouilleerden een twaalftal vletten van de P&T, onder vaandrig
Vd Schaik. Het detachement bestond uit 2 sergeanten en 42 minderen. Men was
gelegerd aan de Van Hasseltkade 11. Zij vielen rechtstreeks onder de TBZL,
in de kost bij 2-13.GB. [Extract uit 'Strategische Beveiliging' van staf
TBZL, okt 1940]

Ik heb het verslag van P.M. vd Schaik [sept 1940]. Daarin staat:

"Om 945 staakten wij het vuren en staken de overgebleven vletten in brand,
maakten de aanhangmotoren onbruikbaar en vernietigden onze vuurwapens en
munitie. Hierna marcheerden wij om ongeveer 1015 uur af. Gedurende de tocht
van de Enci-fabrieken naar Maastricht werden wij nog verscheidene malen
onder vuur genomen van uit over ons hoofd scherende vliegtuigen, ondanks het
feit dat wij verschillende witte vlaggen met ons mee voerden. Tenslotte
voegde ik mij met mijn detachement bij de Nederlandsche troepen welke in de
St Pieterstraat te Maastricht verzameld waren."
» Deze reactie is geplaatst op 12 mei 2011 14:22
Rob Jaspers
ik ben op zoek naar informatie over onderdeel het 2- III- 13 R J. Het gaat om de lichting1934 die bij de mobilisatie in augustus 1939 in Escharen bij Grave kwam te liggen. Later, maart/april 1940, lag dit onderdeel in Gemert en bij de aanval de Duitsers in Hardinxveld . Mijn vader L W. Jaspers schrijft hierover in enkele brieven. Hij wijst onder meer op problemen in Gemert, dienstplichtigen zouden het daar op en avond te bont gemaakt hebben. Een sergeant verloor hierdoor zijn strepen.
[Edit. Emailadres bij redactie bekend]
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2011 22:26
Totaal berichten: 1
betreffende vragen l.w Jaspers, mobilisatie 1939, aanvulling mailadres
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2011 22:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb desgewenst wel wat algemene informatie over de oorlogsinzet van deze compagnie, maar beschik niet over het of een verslag van de compagniescommandant, reserve kapitein Schepman.
Dat laatste zal mogelijk wel aanwezig zijn bij het NIMH in Den Haag: nimh@mindef.nl
Kennis over voorvallen tijdens de mobilisatietijd hebben wij niet, althans niet in ruime mate.
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2011 23:50

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554