Discussiegroep

Onderwerp: Medaille "OHK",nooit ontvangen

Totaal berichten: 12
5.056 keer gelezen
12 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Goedenavond,

Ben vandaag op bezoek geweest bij nabestaanden van Soldaat H. Philippen.
Tijdens ons gesprek,kwam het onderwerp betreffende de onderscheiding "OHK",van soldaat Philippen.
De broer heeft nooit de medaille gezien,die soldaat H. Philippen postuum gekregen heeft.
Wel heeft de nabestaanden het certificaat die bij het OHKL behoord.

Nu,wil ik graag weten,of er de mogelijkheid bestaat om de broer van soldaat H. Philippen alsnog aan de medaille ÖHK"te helpen.
Kan de medaille alsnog bij defensie gevraagd worden ?

Hoop dat iemand mij hier goed over kan informeren.
» Dit bericht is geplaatst op 3 juni 2011 21:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Het Oorlogsherinneringskruis, een herdenkingskruis en GEEN dapperheidsonderscheiding, wordt niet meer uitgereikt. De kans dat dit dus alsnog gebeurt is bijna uitgesloten. Daarnaast, als het al eens is uitgereikt, dan zal dat geen tweede keer gebeuren.

Indertijd werd het kruis overigens aangevraagd en niet (op kosten van het rijk) uitgereikt. De drager diende het zelf te betalen. Hij kreeg verlof het te dragen, en moest dan een x bedrag (ik dacht 7,50) betalen om het aan te schaffen.

Soms vraag ik me wel eens af waarom er toch zoveel waarde wordt gehecht aan een herinneringskruis door nabestaanden. Voor de militairen zelf, kan ik me dat voorstellen. Men heeft immers soms de behoefte te tonen aan welk front men heeft gestreden. Het OHK is echter voor wellicht wel 200,000 Nederlandse militairen (of meer) van toepassing geweest. Ik ben echter bang dat nog steeds heel veel mensen denken dat het een dapperheidsonderscheiding was.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2011 01:01
Totaal berichten: 12
Goedmorgen,

In antwoord op uw stelling.
Ik denk dat de nabestaanden zoveel aan deze herinneringsmedaille hechten is,omdat het waarschijnlijk voor hen een soort erkenning en waardering is voor het offer dat hun naaste voor het vaderland gebracht hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2011 12:41
Totaal berichten: 10
Beste Jan,
Een zeer correct antwoord, ik denk dat je dit enkel maar kan begrijpen als dit familielid is overkomen.
Het OHK staan regelmatig te koop op internet met de verschillende gespen. kosten zijn meestel tussen de 25 en 35 euro.
Voor het mobilisatie/oorlogskruis moest men inderdaad Fl. 7.50 betalen. Maar of dit ook voor het OHK ook zo was, weet ik niet zeker, vermoedelijk wel. Wij als familie kwamen er een 10 jaar geleden achter, via zijn staat van dienst, dat hij postum de OHK met de gesp Nederland mei 1940 had ontvangen. Niemand in de familie (broers en zussen) wisten hiervan, en weten zeker dat OHK nooit aan de familie is uitgereikt. Mogelijk in 1948 wel tekoop aangeboden door de defensie?
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2011 22:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Anton.

Ik laat iedereen in zijn waarde hoor, en vind het prima als mensen waarde hechten aan onderscheidingen of zelfs een OHK. Ik waarschuw slechts voor de relativiteit ervan. Ten eerste omdat vrijwel het hele in de meidagen actieve leger bij aanvraag in aanmerking kon komen voor het OHK met gesp 'Mei 1940', en ten tweede omdat teveel mensen in de veronderstelling verkeren dat het een DAPPERHEIDSonderscheiding was in plaats van een veredeld aandenken. Jan de Wilde geeft dat impliciet ook aan door te spreken over een 'offer'. Ik denk dus dat men een onjuist beeld heeft bij de betekenis van het OHK, en daar blijf ik voor waarschuwen. In dat licht dus mijn vragen aan de heer De Wilde.

Overigens kan ik me in veel emoties terzake prima verplaatsen. Mijn eigen oom kreeg als bijna de enige der gesneuvelde meivliegers (piloten) geen Vliegerkruis. Kennelijk omdat men van mening was dat hij een (in de lucht gegeven) bevel niet had opgevolgd. Heel arbitrair natuurlijk, zeker gezien het feit dat hij geen radio aan boord had, maar het zij zo. De familie heeft op zich geen kruis nodig om zijn offer en toewijding te erkennen en te memoreren. En hij bracht nog wel het hoogste offer. Kortom, de emotie is me bekend, terwijl me ook bekend is dat onze familie nooit gemijmerd heeft over een kruis.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2011 22:16
Totaal berichten: 1
Inderdaad een Oorlogs-Herinneringskruis. Mijn inziens toch niets op tegen dat familie deze herinnering koesteren. Het is geen onderscheiding waar de familie mee loopt te pronken doch slechts een herinnering aan de inzet van diegenen die hebben gestreden voor onze vrijheid. Mijn vader is betrokken geweest bij de gevechten rond vliegveld Ipenburg en heeft deze onderscheiding gekregen met gesp. Aan het kruis waren vanaf de instelling een aantal gespen verbonden. Ook daarin was het kruis een navolging van het oude Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven. Het ging om vijf gespen voor "algemene krijgsverrichtingen" en vier gespen voor "bijzondere krijgsverrichtingen".
Gespen voor algemene krijgsverrichtingen
KRIJG TER ZEE 1940-1944
OORLOGSVLUCHTEN 1940-1944
OORLOGSDIENST-KOOPVAARDIJ 1940-1944
OORLOGSDIENST-VISSERIJ 1940-1944
KRIJG TER LAND 1940-1944
Gespen voor bijzondere krijgsverrichtingen
NEDERLAND MEI 1940
NEDERLANDSCH-INDIË 1941-1942
JAVA-ZEE 1941-1942
NOORD-AFRIKA-ITALIË 1942-1944
De heer Goossens beweerd dat het Oorlogsherinneringskruis, een herdenkingskruis en GEEN dapperheidsonderscheiding is en niet meer wordt uitgereikt. De kans dat dit dus alsnog gebeurt is bijna uitgesloten. Daarnaast, als het al eens is uitgereikt, dan zal dat geen tweede keer gebeuren.
In beide gevallen onjuist. De bijbehorende gesp(en) geeft wel degelijk aan dat er is deelgenomen aan krijgsverrichtingen. Bovendien kan hij nog steeds postuum worden uitgereikt aan nabestaanden.
Beter deze herinnering koesteren dan als Nederlander aan de andere kant te hebben gestaan.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juli 2018 14:14
Totaal berichten: 2.107
Het gaat er dus niet om dat families ontzegd wordt herinneringen te koesteren. Goed lezen wat wordt geschreven, want het storend iets anders te suggereren dan wat wordt gezegd.

Het is een buitengewoon storende praktijk dat het Mobilisatie-Oorlogskruis voortdurend - ook door defensie zelf vaak - wordt uitgedragen als een kruis dat dapperheid en offers doet memoreren. Dat is het beslist niet. Het is een deelname onderscheiding, zoals dat nu het geval is bij de missies buiten Nederland voor defensie. Daarmee is het niet betekeningloos, maar te vaak wordt gesuggereerd of zelfs gesteld dat het een dapperheidsoorzaak had wat apert onjuist is.

Er waren een 350.000 man die ervoor in aanmerking kwamen, alleen al in Nederland. Dat waren alle gemobiliseerden (mobilisatiekruis) en alle die ten tijde van de meidagen actief dienden (oorlogsherinneringskruis met gesp mei 1940). Ook vandaag staat weer in de krant en bij diverse media, inclusief defensie media en veteraneninstituut, dat de oudste der levende mei 1940 veteranen (du Pon) overleed en hij een onderscheidde oorlogsveteraan was. Dat was hij niet, hij had uitsluitend het MOK.

Defensie maakt voortdurend schone schijn met laattijdig gegeven MOK's. Deze worden nu steeds om Public Relations redenen met media aandacht omkleed uitgereikt. Een defensie dat werkelijk iets met haar veteranen van weleer had, had de zaken voor oudere veteranen (waaronder Libanon- en Cambodja- veteranen) allang goed geregeld. Het tegendeel is waar. Ook de omgang met door defensie toegebracht leed door ongevallen en gevaarzetting door gevaarlijke stoffen wordt steeds op karige wijze behandeld. Het jarenlang uitblijven van een CAO voor dienend personeel en de algemene bestuurlijke houding jegens Defensie toont het ware gezicht van de overheid in relatie tot haar dienende burgers. Het stoort mij en mening andere betrokkene dat de laat uitgereikte MOK's dan ook steeds als erkenning voor moed of dapperheid worden uitgereikt. Ze worden slechts uitgereikt om defensie van PR-materiaal te voorzien. Met oprechte erkenning door defensie heeft het niets van doen. Dan had men allang alle oudgedienden een collectieve MOK toegekend. Daarvan is geen sprake. Laat u niet ringeloren en neem notie van de werkelijkheid en waarheid rond deze inmiddels politiek geladen herinneringsonderscheiding.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juli 2018 16:11
Totaal berichten: 1
Mocht iemand er belangstelling voor hebben, ik vond tussen de spullen van mijn vader nog een schrijven van 'Het Comité belast met de uitvoering van het Mobilisatie-Oorlogskruis'. Daarin wordt namens de Minister machtiging verleend tot aanschaf en dragen van dat kruis, na storting van fl 2,75.
Ik wil het briefje wel inscannen en mailen.
» Deze reactie is geplaatst op 16 november 2018 13:25
Totaal berichten: 3
reactie op bericht van de web redactie A. Goossens 25 juli 2018 mbt MOK.
zijn citaat:
"Ze worden slechts uitgereikt om defensie van PR-materiaal te voorzien. Met oprechte erkenning door defensie heeft het niets van doen. Dan had men allang alle oudgedienden een collectieve MOK toegekend. Daarvan is geen sprake. Laat u niet ringeloren en neem notie van de werkelijkheid en waarheid rond deze inmiddels politiek geladen herinneringsonderscheiding."

Mijn reactie:
Wat een frustratie Goossens mbt deze alinea's. Waar heeft dat zijn oorsprong web verantwoordelijke?
Het is geen PR Goossens.Defensie mag dat m.i. wel onder de aandacht brengen. Ik ben het wel met je eens dat ieder zeker de "Dienstplichtige 1939-1940" zondermeer het MOK had moeten ontvangen (en wel zonder betaling!). Een tekortkoming van de NL Staat zondermeer. Er is echter wel een geschiedkundige realiteit en beleving van iedere vooral oud Dienstplichtig militair 1939-1940 persoonlijk en zijn nageslacht. Dat kan niet worden afgedaan als 20e en 21e eeuws verfoeilijk PR Goosens!
Besef eens dat een onderscheiding (MOK) niet zomaar werden of worden verleend. Aanvragen daarvoor, nu veelal postuum, moeten terdege zijn onderbouwd met veelal onderzoek door de nabestaanden van de naoorlogse generatie.
Het is mij te goedkoop dat je dat onder het kopje PR rangschikt als mede web verantwoordelijke. Ik keur je zienswijze in deze dan ook volledig af.
Dan is er nog het verschil in onderscheidingen waar je aan voorbijgaat Goossens. Het MOK en OHK zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is het onderscheid tussen de Dienstplichtige
en de beroeps 1939-1945. Ofwel het generaliserende kunstmatige verschil tussen het Mobilisatie Oorlogskruis (MOK), Dienstplichtig en het Oorlogsherinneringskruis (OHK), Beroeps.
Hier vind duidelijk discriminatie plaats door de Staat der Nederlanden t.o.v. de Dienstplichtige.
Klaarblijkelijk ben je niet voldoende onderlegd mbt de volledige materie over de toekenning van onderscheidingen OHK en MOK en de(on)rechtmatigheid daarvan.
Zelfs de NL Staat heeft , blunderend,naar mi onrechtmatige richtlijnen en voorschriften over de mobilisatie en gevechtshandelingen van mei 1940. zie onderscheid MOK en OHK met gespen.
Als (mede) web verantwoordelijke zou je je zeker moeten onthouden van elk subjectief commentaar.
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2020 16:16
Totaal berichten: 2.107
Meneer Hogerdijk. Uw reactie vind ik onplezierig van toon en is incorrect van inhoud. Ik vind het jammer dat iemand die uit zijn reactie doet laten blijken dit onderwerp niet goed te beheersen zo aanmatigend reageert. Maar dat is geloof ik 'a sign of the times'. Dus ik incasseer dat maar. Mijn eerdere verhaal staat als een huis. De hoofdpunten nog even voor u:

- Het OHK is géén dapperheidsonderscheiding maar een deelnameherinnering, zoals die heden ten dage na iedere missie worden uitgereikt aan onze actieve militairen. In beginsel kreeg iedere militair van onbesproken gedrag die aan krijgsverrichtingen vanaf 10 mei 1940 deelnam een OHK als hij aangaf daar aanspraak op te willen maken. Het kruis moest wel zelf worden aangeschaft.

De enige dapperheidsonderscheidingen voor WO2 waren het Bronzen Kruis, de Bronzen Leeuw en de Militaire Willemsorde in twee categorieën. Het Kruis van Verdienste was bedoeld voor bijzondere prestaties buiten vijandelijk vuur om.

- Het MOK en het OHK hebben NIETS te maken met de status van beroeps- of dienstplichtig militair.

- Ik heb nergens de prestaties van militairen gedevalueerd als ik spreek over PR door defensie van nu. Ik devalueer de intenties van Defensie, die dit louter als een PR-moment oppakken om zo voor het concern reclame te maken. Probeert u die zaken te scheiden.

- Het OHK staat voor specifieke krijgsverrichtingen en actie te velde, ter zee of in de lucht en is in beginsel NIET meer te verkrijgen.

- het MOK staat voor de actieve gemobiliseerde militair zonder speficieke krijgsgverrichtingen en is in beginsel nog WEL te verkrijgen.

- Men kreeg OF het MOK - OF het OHK.

Ik raad u aan het handboek voor onderscheidingen te lezen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2020 11:37
Totaal berichten: 15
Op gedetailleerde wijze waaraan men de ware beheerser van een materie herkent, maakt de heer Goossens korte metten met de door de heer Hogerdijk verkondigde prietpraat inzake beide herinneringsdecoraties MOK en OHK. Châpeau !
Het handboek onderscheidingen waaraan hij refereert is in pdf-formaat te downloaden via de website van het Ministerie van Defensie.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juli 2020 12:28
Totaal berichten: 3
Ik probeer al een aantal maanden het Mobilisatie Oorlogskruis voor mijn vader postuum aan te vragen. Sinds kort heb ik al zijn staat van dienst gekregen en nu dus dat kruis, gewoon om de herinnering, hij vertelde er nooit wat over. Hij is ook naar Luckenwalde op transport gezet.
Mijn vader is heel jong overleden, ik was nog jong, dus voor mij is dit heel belangrijk...een tastbare herinnering
Welke weg moet ik bewandelen?
» Deze reactie is geplaatst op 31 oktober 2020 12:26
Totaal berichten: 3
Na aanzienlijke tijd heb ik uw reactie nogmaals eens gelezen.De toon is op zijn zachts gezegd uitermate denigrerend voor mij zeker voor wat betreft mijn kennis over WO II. Over mijn kennis weet u niets en dat valt ook niet door U te beoordelen zeker niet mbt dit onderwerp. Ik moet wel toegeven dat mijn eigen reactie vrij confronterend was in die tijd, hetgeen een conflicterende situatie opriep. De reactie van ene Andre de Jager getuigt juist van het ontbreken van diepgaande kennis mbt het onderscheidingenbesluit. Hij begrijpt het gewoon niet denk ik. Het gaat tenslotte wel om degenen die in 1940 zeker als dienstplichtigen hun plicht deden. Ik blijf van mening dat er een onduidelijk en onterecht beeld is tussen de MOK en OHK onderscheiding.
» Deze reactie is geplaatst op 7 februari 2023 17:16

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554