Discussiegroep

Onderwerp: Albert Jan Egbert Garritsen

Totaal berichten: 2
2.825 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik besef dat ik weinig kan bieden aan informatie, maar ik probeer het toch in de hoop dat iemand hem kende. Mijn opa heeft, zo is mij in elk geval verteld, gevochten op de grebbeberg. Het verhaal gaat, maar of dat klopt weet ik niet, dat hij en 2 anderen de enige overlevenden waren van zijn regiment. Ook heb ik ooit iets gehoord over huzaren, ik heb ook een foto van hem te paard in oorlogstijd. Zijn volledige naam is Albert Jan Egbert Garritsen, geboren 8 oktober 1910 in Hengelo Gelderland (?).
Mocht dit bij niemand een belletje doen rinkelen zal ik zeker verder zoeken m.b.v. de tips op deze site, maar wie weet levert dit toch iets op....
Bij voorbaat dank,
Mariska Overman, Hengelo (O)
» Dit bericht is geplaatst op 12 juni 2011 18:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In ons archief hebben we alleen een J.N Gerritsen, dienstplichtig Huzaar van 1 - 4 RH, maar geen Garritsen. Dat zegt ook weer niet zoveel, want ons archief is bij lange na niet volledig.

Ik raad u, omdat u inderdaad weinig gegevens kunt inbrengen, aan contact op te nemen met IVENT ( gebruik voor de bijzonderheden onze zoekfunctie ) en te vragen naar de Militaire Staat van Dienst van uw grootvader. U moet dan wel meesturen de persoonlijke gegevens van uw grootvader, een kopie van uw paspoort en een bewijs van overlijden van de betrokkene / mag ook een rouwkaart of - advertentie zijn ). Aan de hand van die Militaire Staat van Dienst ( die in elk geval het stamregiment / regiment van eerste opkomst van uw grootvader bevat ) kunnen wij dan wel weer met enige mate van zekerheid bepalen of hij inderdaad op of bij de Grebbeberg is geweest.
De foto kan trouwens ook behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de vraag of hij behoorde tot b.v de cavalerie of eventueel de artillerie, waar ook veel met paarden werd gewerkt.
Die foto zou u dan even moeten opsturen.
Dat uw grootvader en nog 2 anderen de enige overlevenden waren van een regiment kunnen we gevoegelijk naar her rijk der fabelen verwijzen. Een regiment Huzaren ( ik ga er even van uit dat hij daartoe behoorde) bestond uit zo rond 1000 man en dergelijke extreme verliescijfers hebben zich nergens voorgedaan.
Dat hij tot de overlevenden behoorde van een kleinere groep Huzaren is dan nog wel mogelijk, maar dan is hij niet op de Grebbeberg geweest. De Huzaren verloren daar aan gesneuvelden exact een man en speelden sowieso maar een bescheiden rol.

De kans dat we uw grootvader ergens persoonlijk genoemd vinden is overigens erg klein. Dienstplichtige militairen uit de lagere rangen worden zelden in verslagen of rapporten genoemd en bovendien zijn rond de capitulatie vrijwel alle appellijsten op bevel van hogerhand vernietigd. Je kunt dus geen lijsten afvinken op bepaalde namen.
Maar via IVENT hebben we in elk geval een redelijke kans zijn onderdeel bij opkomst te achterhalen en van daaruit verder te zoeken. Het mooiste zou zijn wanneer een oude dienstkameraad van destijds zich meldt, maar die kans is na 71 jaar zo langzamerhand astronomisch klein. Al hebben we het wel eens meegemaakt.
» Deze reactie is geplaatst op 12 juni 2011 19:20
Totaal berichten: 2
Beste heer Groenman,
Heel erg bedankt voor de snelle reactie. Ik heb 4 foto's die ik via de mail zal toesturen. Ik weet niet van wanneer deze foto's zijn, het enige dat ik weet is dat ze in de oorlog gemaakt zijn. Maar wellicht kan inderdaad de kleding opheldering verschaffen? Ik meen mij te herinneren dat mijn tante mij verteld heeft dat mijn opa pas na de grebbeberg bij de huzaren gekomen is, maar ook dat weet ik niet zeker helaas. Ik hoop dat u iets hebt aan de foto's. Ik zal in elk geval ook via IVENT de dienstgegevens gaan achterhalen mocht dit verder niets opleveren.
Met vriendelijke groet,
Mariska
» Deze reactie is geplaatst op 13 juni 2011 09:55

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554