Discussiegroep

Onderwerp: Verhuizing NIMH - tijdelijke sluiting leeszaal

(redactie)
Totaal berichten: 2.107
2.741 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940
De bezoekers van onze website, die zich ook wel eens via de leeszaal in de archieven van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH, voorheen SMG, IMG) op de oude Alexanderkazerne verdiepen, waarschuw ik graag dat er een verhuizing in de planning staat.

In Den Haag is door de (aardse) almachtigen besloten dat de monumentale Oude Alexanderkazerne, een oud cavaleristen bolwerk dat op 10 mei 1940 nog zo'n dramatisch bombardement onderging, moet worden gesloopt ten faveure van de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof. Een monsterlijk modern gebouw zal verrijzen, waar we ons thans aan de Van Alkemadelaan ter plaatse tussen historische gebouwen en architectuur wanen. Het NIMH zal daarom moeten verhuizen en wel naar de overkant, naar de Frederikkazerne. De geplande nieuwbouw voor o.a. het NIMH lijkt aldaar te zijn geschrapt, zoals alle defensie nieuwbouw geschorst is, hangende de draconische overwegingen vanuit de politiek inzake defensie. Het NIMH zal zich dus in moeten richten in één van de bestaande oude panden op het kazerneterrein.

Met de verhuizing zal ook het minder courante deel van de collectie van het instituut naar een centraal depot verhuizen en dus niet meer ter plaatse direct inzichtelijk zijn. Voor zover ik heb begrepen blijft de Meidagen collectie gelukkig ter plaatse. De verhuizing lijkt in september 2011 te beginnen. Het ligt voor de hand dat er enkele maanden lang sprake zal zijn van enige overlast alsmede enige weken van sluiting van de leeszaal.

Een ander vermeldenswaardig punt inzake het NIMH is dat men in toenemende mate de collectie digitaliseert. Een groot goed en het is uitstekend nieuws dat het steeds professionelere militair-historisch instituut deze techniek nu ook steeds breder gaat toepassen. Uiteraard zijn voor dit soort processen centen en handjes noodzakelijk. Beide zijn schaars. Momenteel wordt de collectie no. 575 'Duitse vestingwerken' gedigitaliseerd en daarom is die collectie tijdelijk niet in te zien.

Bovenstaande informatie is middels persoonlijke contacten verkregen van het NIMH, maar vooralsnog is er geen aankondiging of tijdspad geopenbaard op de webpagina van het NIMH zelf. Daarom wordt hier voor de 'vorsers' onder u vast gewaarschuwd dat een gepland bezoek aan de leeszaal of binnenkort dient te geschieden of na de verhuizing van het instituut. Aangezien nog geen vast tijdspad bekend is, kan er dus ook geen zekerheid worden gegeven wanneer de verhuizing en tijdelijke sluiting werkelijk aan de orde zal zijn. Als onze meer gegevens bekend worden, zullen we die alhier met de bezoekers delen.
» Dit bericht is geplaatst op 13 juli 2011 18:08
Totaal berichten: 134
Hele delen van het archief zullen in depot gaan en gedigitaliseerd worden. Die zullen dan voor enkele jaren verminderd beschikbaar zijn, of geheel niet.
» Deze reactie is geplaatst op 20 juli 2011 17:20

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554