Discussiegroep

Onderwerp: H.J. Kruls - een politieke generaal (recensie)

(redactie)
Totaal berichten: 2.107
2.187 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Een uitgebreide recensie en beschrijving van het boek 'H.J. Kruls - een politieke generaal' van Jaap Hoogenboezem is te vinden op onderstaande locatie op onze website.

Een boek dat ik met ontzettend veel genoegen heb gelezen. Voor lezers, die de politieke invloed op het militaire apparaat in de periode 1938-1951 graag tot zich nemen, is dit boek buitengewoon interessant.

Generaal Hans Kruls is vermoedelijk onze bekendste generaal van faam, die in werkelijkheid nooit een legereenheid in oorlogstijd aanvoerde. Toch was deze man, die in mei 1940 de kapitein-adjudant van Minister van Defensie Dijxhoorn was, een officier die aan de wieg stond van herrijzend Nederland en de naoorlogse krijgsmacht.

De Londense perikelen, die zwarte bladzijden vormen in onze parlementaire historie, worden treffend geschetst in dit boek. Het is geen volledige biografie over Kruls, maar een politieke beschouwing van zijn handel en wandel, vooral geconcentreerd rond zijn Londense periode en de tijd dat hij het Militaire Gezag invulde vanaf september 1944.

Voor wie de recensie niet wil lezen, een kort oordeel: dikke voldoende, buitengewoon boeiend en informatief. Een betere schets dat 'militaire apparaat' en 'politiek' twee zaken zijn die zich haast natuurlijk gespannen tot elkaar verhouden, is er bijna niet te vinden. Of men zou de dikke pillen van het Srebrenica rapport moeten willen doorakkeren ;)

http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=h-j-kruls---een-politieke-generaal
» Dit bericht is geplaatst op 25 juli 2011 00:03

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554