Discussiegroep

Onderwerp: Grebbelinie

Totaal berichten: 3
2.247 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Geachte Redactie,

Van IVENT heb ik de volgende gegevens ontvangen.
Met betrekking tot mijn vader, Martinus Kappers:
registratienummer 13.04.15.029; bij de Koninklijke Landmacht -20e Regiment Infanterie- in persoon ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1933 uit de gemeente Harderwijk; terug (mobilisatie) miv 29 augustus 1939.
Met betrekking tot mijn oom, Willem Visch:

registratie nummer 06.10.27.008; bij de Koninklijke Landmacht - 20e Regiment Infanterie - buiten tegenwoordigheid ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1926 uit de gemeente Oldebroek onder nummer 29 en op dato met uitstel van eerste oefening; miv 01 augustus 1927 sergeant titulair; terug (mobilisatie) miv 29 augustus 1939.

Mijn vader was in april 1939 gelegerd in de Ned.Herv.Kerk te Ham, gemeente Hoogland en maakte deel uit van de 7e mitrailleur compagnie.

Wat mijn oom gedaan heeft tijdens de mobilisatie is mij niet bekend.

Als u informatie beschikbaar hebt over mijn vader of oom mbt hun diensten tijdens de mobilisatie en de Duitse aanval dan zou ik die gegevens graag ontvangen.

Hoogachtend,
Teus R. Kappers
» Dit bericht is geplaatst op 28 juli 2011 14:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Persoonlijke informatie over uw vader hebben we niet. Omdat er vrijwel geen appellijsten van destijds bewaard zijn gebleven en bovendien militairen uit de lagere rangen zelden of nooit worden genoemd in rapporten en/of verslagen is het meestal zoeken naar een speld in een hooiberg. Enige informatie over het onderdeel ( 7 MC ) hebben we eventueel wel. U kunt ook aan het NIMH ( nimh@mindef.nl ) vragen of ze u eventuele verslagen en/of rapporten van 7 MC kunnen opsturen. Duidelijk is daarbij dat die niet over krijgsverrichtingen zullen gaan, want 7 MC is niet met de Duitse vijand in contact geweest. Net zo min trouwens als het overgrote deel het hele IVe Legerkorps.
Wat uw oom betreft tasten we helemaal in het duister, hier ontbreekt het onderdeel in mei 1940. Het zou natuurlijk nog steeds 20 RI geweest kunnen zijn, maar net zo goed 44 RI ( het oorlogsregiment van 20 RI, waarin in principe de oudere lichtingen van 20 RI waren ondergebracht ). IVENT geeft lang niet altijd de mutaties, mochten die er zijn geweest, aan. Tenslotte is er de mogelijkheid van een ander onderdeel, zoals in het geval van uw vader.
Zonder nadere gegevens zullen we dit niet kunnen oplossen, evenmin als het NIMH dat zal kunnen. De beste bron is in dit soort gevallen de familie, maar dat gaat kennelijk niet op in uw geval. Dienstkameraden van vroeger is ook een goede mogelijkheid, maar vind die maar eens wanneer ze tenminste nog in leven zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 28 juli 2011 14:43
Totaal berichten: 3
Geachte heer Groenman,

Hartelijk dank voor uw reactie en advies.
De informatie die u hebt over 7 MC zou ik graag ontvangen.
Ik heb een foto van 7 MC; is uw Stichting daarin geinterresseerd?
Tevens zaten er in mijn vader's fotoalbum 2 foto's van legeronderdelen; is er een mogelijkheid om uit te vinden waar die foto's gemaakt zijn en welke legeronderdelen het betreft? Op een van de foto's staat op de voorgrond een bord met de tekst "Mobilisatie 1939". Ik kan die foto's in .jpeg formaat opsturen.

Hoogachtend,
Teus R. Kappers
» Deze reactie is geplaatst op 29 juli 2011 14:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat betreft de informatie over 7 MC het volgende. Deze mitrailleurcompagnie stond samen met 2 compagnieen van I - 7 RI opgesteld in het voorpostengebied. Rond Ham ( in uw eerste bericht door u genoemd ) was de inundatie een stuk smaller omdat het terrein daar hoger was. Vandaar de vergrote dekking door voorposten.
De Duitsers hebben zich in deze sector niet laten zien. Desondanks werd in de avond van de 11e mei toch een stormvuur afgegeven door de voorposten, inclusief 7 MC, maar dat had te maken met de terugkeer van 2 eskadrons Huzaren waarvan men niet op de hoogte was. Mogelijk heeft dat destijds hier en daar ten onrechte de indruk gegeven van een echt gevecht. Afgezien van dit incident hield men zich hoofdzakelijk bezig met het vrijmaken van schootsvelden en het uitbreiden van mijnenvelden.
Op 13 mei 24.00 uur kregen de voorposten de opdracht tot de terugtocht naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 7 MC kwam daarbij terecht in de z.g Groep-Naarden. 2 secties kregen de voorverdediging van Naarden als taak, de andere 2 secties kregen Muiden toegewezen. Gevochten werd er niet meer, 7 MC kreeg hier het bericht van de capitulatie.
Een verslag of rapport van 7 MC heb ik niet beschikbaar, wel een uitgebreid regimentsverslag van 7 RI, waaronder 7 MC viel. Desgewenst wil ik dat wel opsturen.

Op zich zijn wij wel geinteresseerd in deze foto's ( al is de noordelijke Grebbelinie ( nog? ) niet ons speciale terrein ), maar de kans dat wij daarop zonder verdere aanwijzingen locatie en onderdelen kunnen herkennen lijkt mij op voorhand klein. Maar we willen ze best bekijken natuurlijk.
» Deze reactie is geplaatst op 29 juli 2011 15:55

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554