Discussiegroep

Onderwerp: Kazerne, school, of ander gebouw

Totaal berichten: 433
2.910 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Help !

Bijgaande foto zou volgens het bijschrift van de eigenaar een kazerne zijn. Maar het kan net zo goed om een school of ander gebouw gaan waarin men was gelegerd.

De foto werd gemaakt tijdens de mobilisatie in 1939. Het zou gaan om (een deel) van 5 en 7 RI. Wie herkent dit gebouw ?

» Dit bericht is geplaatst op 2 augustus 2011 14:30
Totaal berichten: 433
Het is ontstellend, hoe weinig er over deze periode in Grebbelinie N in de Groene Serie is vastgelegd. Alleen de vakindeling, met de nummers van de betrokken eenheden. Zelfs dat niet compleet. In het gebied van de gemeente Hoogland loopt nu nader onderzoek, dat enkele maanden tijd kost. Hieruit komt een volgende vraag.

Op Coelhorst (landgoed aan de Eem) waren volgens een plaatselijke bron militairen met paarden gelegerd. Huzaren ? 5 RH of 1 RH ? Daarover zwijgen alle bekende bronnen voor de Cavalerie-eenheden ook. Wie weet meer ?
» Deze reactie is geplaatst op 11 augustus 2011 08:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Ik weet niet of ik jouw mening nu wel deel, Kees. De Grebbelinie noord kende geen actie, met uitzondering van enkele gebeurtenissen in de Veluwe voorsectoren. Waarom zou dan een uitgebreid narratief over die noordelijke Grebbelinie moeten zijn opgenomen?

Ik deel je kritiek wél als je duiden zou op het feit dat het stafwerk incompleet overzicht geeft van het NL dispositief in het noordelijke deel van de Grebbelinie. Dat overzicht is inderdaad zwak en incompleet. Opvallend slecht zijn bijvoorbeeld de reserves beschreven, zoals 20.RI. Dat is te betreuren. Toch zie ik het niet als taak van een stafwerk om nu de dispositie van ieder onderdeel uitgebreid te beschouwen als daartoe, omwille van analyse van strijd en krijgsbeleid, geen noodzaak bestaat.
» Deze reactie is geplaatst op 11 augustus 2011 12:54
Totaal berichten: 1
Mijn oom (inmiddels 97 jr) heeft tijdens de mobilisatie, werkzaamheden verricht aan de tankgracht en de stellingen in het gebied Zielhorst/Kattenbroek (gemeente Hoogland)
Kan het gebouw ook in Amsterdam liggen? Hij en zijn mede mobilisanten werden eerst verzameld in Amsterdam. Daarna ging hij naar de Bokkeduinen in Amersfoort. Vandaar elke dag op en neer naar Hoogland
» Deze reactie is geplaatst op 10 december 2011 17:51
Totaal berichten: 433
Wie weet. Ik heb ook een oproep geplaatst in een blad van de Historische Vereniging Hoogland. Daar komt weinig bruikbaars op binnen.
Ik dacht zelf aan een melkfabriek in Hoogland, maar of dat helemaal zo is, valt moeilijk na te gaan. Dat gebouw is inmiddels afgebroken.
Dank in elk geval voor de suggestie. Ik zal die doorgeven aan betrokkene (vrager).
» Deze reactie is geplaatst op 12 december 2011 16:38

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554