Discussiegroep

Onderwerp: Proef mobilisatie & voormobilisatie?

Totaal berichten: 50
4.646 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Goedenavond.

Ik had wat vragen over de proef mobilisatie & voormobilisatie.

Ik geloof dat er in 1937 een proefmobilisatie heeft plaats gevonden. Dat er mondje matig eenheden hoefden op te draven is mij ook bekend. Is er ook bekend welke eenheden werden opgeroepen hiervoor? Ishet tijdvak ook bekend? Is die proefmobilisatie mogelijk rond 7 october geweest?

Dezelfde vraag had ik eigenlijks voor de voormobilisatie. Werd het gehele nederlandse leger hierbij opgeroepen of alleen bepaalde eenheden. Was die voormobilisatie van 28 september tot 5 october 1938?

Mvg
» Dit bericht is geplaatst op 12 augustus 2011 21:48
Totaal berichten: 7
Dag Sybe,

Het Nederlandse leger werd op 27 september 1938 in verhoogde staat van paraatheid gebracht (B.O.-U.V.), naar aanleiding van de Sudetencrisis. Op het hoogtepunt van de crisis waren er zo'n 35000 man paraat, welke eenheden dit precies waren zou ik niet weten. Wie weet kunnen de experts alhier er meer over zeggen.
De voormobilisatie werd afgekondigd op 24 augustus 1939, de algemene mobilisatie op de 28e augustus van dat jaar. Bij de voormobilisatie (de naam zegt het al) werd het personeel opgeroepen die de algemene mobilisatie voor hun onderdeel voor moest bereiden. Denk aan commandanten, kwartiermakers, enz. Op deze website is er vast nog wel het e.e.a. te vinden over de mobilisatie.

De mobilisatie van onder andere de Luchtdoelartillerie begon geloof ik al in april 1939.

Groet,
Laurens
» Deze reactie is geplaatst op 13 augustus 2011 12:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Sybe, dat klopt. In oktober 1937 werden de zogenaamde BOUV eenheden opgeroepen om de strategische beveiligingsmobilisatie te testen. Deze Uitwendige Verdediging was op initiatief van met name de commandant veldleger Roëll tot stand gekomen. Een kundige generaal, die helaas niet in 1939 werd gereactiveerd nadat hij in 1937 door de veel minder competente Johan van Voorst tot Voorst was opgevolgd.

Deze proefmobilisatie duurde één week. Het ging erom te testen hoe snel de ca. 10.000 man van hoge regimenten (lichtingen vanaf opkomstjaar 1921) op zouden komen en op de juiste locaties zouden arriveren en hoe degelijk hun basale militaire kennis nog zou blijken te zijn. Onder deze eerste strategische beveiliging vielen naast de politietroepen en een regiment Wielrijders, slechts hoge regimenten. De uiteindelijke samenstelling van de BOUV eenheden, zoals deze in het voorjaar van 1939 door de BOUV-mobilisatie ook werd vormgegeven, is te vinden op onze zustersite: http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=september-1939

In maart 1938 vielen de besluiten om grensbataljons op te richten, die tot de Strategische Verdediging zouden worden gerekend en bij een BOUV zouden worden geactiveerd. Deze grensbataljons dienden uit de jongste lichtingen te bestaan en uit de stamregimenten (eerste 24 regimenten) voort te komen en samen met de Politietroepen een constante beveiliging ter sterkte van circa 10.000 man te garanderen langs de grenzen en bij strategische overgangen. Bij een O-telegram moesten die grensbataljons direct volledig gemobiliseerd worden en hun grensposities innemen. Daarmee werd ongeveer 20.000 man actief, die de rest van de mobilisatie van de Uitwendige Verdediging dienden te dekken (telegrammen P - voorwaarschuwing - en Q - werkelijke opkomst).

De eerste keer dat het uitgewerkte plan van Uitwendige Verdediging (strategische beveiliging) volledig werd getest in de praktijk was tijdens de Sudentencrisis, toen de Duitsers het Sudetenland bezetten. Gedurende de laatste week van september en de eerste week van oktober 1938 was de strategische beveiliging zodoende geactiveerd. Nadien werd in de winter van 1938/1939 de op te komen legermacht nog verder uitgebreid, mede omdat de Peel-Raamstelling inmiddels ook tot een te bezetten linie was gaan behoren. Het was in december 1938 en januari 1939 dat de finale samenstelling - zoals deze in april 1939 zou worden geactiveerd (en niet meer worden gedeactiveerd) - tot stand kwam.

In 1939 kwamen voor het eerst iets meer dan 19.500 man op, die bovendien allen 11 maanden moesten dienen in plaats van minder dan zes maanden (voor onberedenen). Doelstelling was vanaf de lichting 1940 per jaar 32.000 dienstplichtigen op te laten komen. Een bijna verdubbeling dus van het aantal dat sinds 1922 gold. Deze troepen waren naast de gemobiliseerde militairen actief. In 1938 waren er dus 19.500 dienstplichtigen (en ca. 7.000 beroepsmilitairen) actief naast de eventueel opgeroepen reservisten voor Uitwendige Beveiliging. Hoewel het vermoedelijk zo was dat een deel der dienstplichtingen van lichtingen 1938 (I + II) al met groot verlof was toen de Sudetencrisis ging spelen.

Ik hoop dat bovenstaande informatie voldoende verklarend is.
» Deze reactie is geplaatst op 13 augustus 2011 15:34
Totaal berichten: 431
In 1937 en 1938 zijn er ook bij de RA's proefmobilisaties geweest. Mijn vader was daarbij betrokken. Bij 3 RA en 7 RA in Bergen op Zoom (juli 1937). Bij 4 RA en 8 RA juli tm aug 1938). Noemer was "oefening in oorlogsverbanden". Het ging volgens het verslag om een proef voor de logistiek: ontvangst van goederen welke normaal tijdens de voormobilisatie ontvangen dienen te worden (kleding en uitrusting, materieel, tuigen, gasmaskers, wapens).
Een verslag hiervan is te vinden in het Nationaal Archief. 2.13.18.01, Inv Nr 1086.
Het betrof dus niet allen BOUV's.
» Deze reactie is geplaatst op 13 augustus 2011 18:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
De BOUV proefmobilisatie was een zeer grote oefening en bovendien een novum, waarbij een voorname strategische beveiligingscomponent werd beproefd. Reguliere herhalingsoefeningen of proefmobilisaties van een klein onderdeel waren reguliere zaken voor een militieleger. Bij de BOUV oefening in oktober 1937 ging het echter om een wezenlijke proef van nieuwe strategische maatregelen uit een draaiboek opgesteld in 1936, waarbij naast de efficientie van de opkomst van deze relatief grote schare reservisten ook gekeken werd hoe snel de opgeroepen eenheden geconcentreerd konden worden en in hun voorziene stellinggebied opgesteld konden worden en welke kwaliteiten deze eenheden bleken te hebben.

Het op herhaling roepen van een onderdeel om de mobilisatiegereedheid te testen, is van geheel andere orde. Dat gebeurde veel vaker en was geen novum, met een leger dat geheel op reservisten was aangewezen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 augustus 2011 02:31
Totaal berichten: 50
Ontzettend bedankt voor de informatie,

nu las ik ook nog iets over de mobilisatie van 29 augustus 1939.
Dit ging over "witte oproepingen" in hun zakboekjes.
Dezen waren dus bestemd voor 29 augustus.

Wat waren die witte oproepingen? Had de dag erna een andere kleur?
» Deze reactie is geplaatst op 24 augustus 2011 21:19

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554