Discussiegroep

Onderwerp: Lieuwe Jan Dijkstra

Totaal berichten: 2
2.391 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Wat mij verteld is, is dat mijn opa heeft gevochten op de Grebbeberg. Mijn opa zelf praatte er niet tot weinig over. Volgens mijn vader werkte hij ook veel in de keuken.
Mijn opa is nu helaas overleden en zou toch meer over zijn dienstjaren willen weten en wat er ongeveer heeft plaatsgevonden op de Grebbeberg waar hij heeft gevochten.

Ik heb bij IVENT zijn gegevens opgevraagd, het gaat dus om:

Lieuwe Jan Dijkstra, geboren 25 juni 1919 te Opsterland
Registratienummer: 19.06.25.043

Staat van dienst:
Bij de Koninklijke Landmacht - 1e Regiment Huzaren, 1e ploeg - in persoon ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1939 uit de gemeente Dantumadeel onder nummer 21 (2jan39)
Over in onderhoud bij 2-1 Depot Cavalerie (29jul39)
Overgeplaatst naar 6-4 Regiment Huzaren (1mei40)
Groot verlof (9jun40)
Ontslagen wegens diensteindiging (1okt54)

Er zijn geloof ik ook een paar foto's, maar daar moet ik mn ouders even naar vragen.
In afwachting van reacties.

Met vriendelijke groet,
Alies Dijkstra
» Dit bericht is geplaatst op 30 augustus 2011 09:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Jammer dat IVENT niet altijd zo volledig is / volledig kan zijn bij het geven van informatie. 6 - 4 RH is inderdaad een van de eskadrons van het 4e Regiment Huzaren die zijn ingezet op de Grebbeberg van 12 mei 1940 ( laat ) tot en met de middag van de 13e mei. Persoonlijke informatie over uw grootvader hebben wij niet, wat niet zo verwonderlijk is omdat a) de personeelslijsten/appellijsten van vrijwel alle Nederlandse onderdelen in mei 1940 op bevel van hogerhand zijn vernietigd en b) militairen uit de lagere rangen maar zelden in verslagen en/of rapporten worden genoemd.
Het is echter wel mogelijk een redelijk tot goed idee te geven van de inzet van dit eskadron. Ik beschik over een aantal van 6- 4 RH verslagen die (nog ) niet op de website zijn afgedrukt. Ik zou daarvan een aantal scans) kunnen opsturen. Laat even weten of u daar prijs op stelt, dan kan ik een en ander bij elkaar zoeken.
» Deze reactie is geplaatst op 30 augustus 2011 12:20
Totaal berichten: 2
Bedankt voor uw reactie.
Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij dat zou willen sturen.

Met vriendelijke groet,
Alies Dijkstra
» Deze reactie is geplaatst op 30 augustus 2011 13:26

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554