Discussiegroep

Onderwerp: Uitvalpercentage Duits geschut

Totaal berichten: 430
2.181 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Zo goed als zeker is, dat aan Duitse zijde op de gevechtsdagen 10 tm 14 mei 1940 per dag ongeveer 20, 32, 52, 60 en 4 stukken zijn ingezet. Hiervoor per eenheid de volgende tabel.Duidelijk is, dat er op 12 en 13 mei uitval was. Volgens officiële Duitse gegevens waren de verliezen tm 13 mei:

Aan onderofficieren en manschappen:
3 gesneuvelden (bij III/AR 311)
Aan paarden:
13 = 2 dood, 11 gewond (bij III/AR 207)
60 = 40 dood, 20 gewond (bij III/AR 311)

Mijn veronderstelling is, dat vooral materiële schade optrad. De mensen konden zich dekken. Paarden en materieel niet.
Blijkbaar kwam bij III/AR 207 één batterij onder vuur, bij III/AR 311 drie batterijen (anders is het aantal slachtoffers onder de paarden niet te verklaren). Aantal paarden per stuk 6, bedieningsmanschappen 5 - 7. Dus die aantallen maken geen verschil voor de trefkans. Grootte en verplaatsbaarheid (in dekking kunnen gaan) wel.

Aannemelijk is, dat er ook geschut getroffen zal zijn. Durft iemand op basis van deze gegevens een slag te slaan naar het uitval door vijandelijk vuur en uitval door andere oorzaken (technische defecten door intensief gebruik, schade rijden bij verplaatsingen e.d.) ?
» Dit bericht is geplaatst op 28 september 2011 11:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Kees,

Zojuist een mail aan je verstuurd met aanzienlijk hogere verliezen van de Duitse arty bij de Grebbeberg daarin gespecificeerd.

Paarden kunnen heel goed in concentraties hebben gestaan, gecamoufleerd vermoedelijk. Een paar granaatkartetsen en een hele kraal is overleden of moet worden afgemaakt. Bedenk dat een aan een been ernstig gewond paard de kogel krijgt en dus 'dood' te boek staat. Je conclusie dat er drie batterijen moeten zijn getroffen begrijp ik niet. Zes paarden per stuk, vier-zes per caisson, vermoedelijk nog eens vier-zes per tweede caisson, paard stukscommandant alsmede paarden voor batterijtros. Kortom, geen enkel probleem om 60 paarden per batterij bij elkander te krijgen.

Er kan geschut getroffen zijn, maar dan vermoedelijk verwaarloosbare aantallen. De Duitse barrages op onze afdelingen leverden nauwelijks treffers op (m.u.v. een zeer onfortuinlijke batterij van 16.RA), dus zullen de sporadische kortdurende beschietingen van onze artillerie, ook als waren die soms 'warm', niet veel hebben opgeleverd. We weten dat slechts voltreffers bij arty leiden tot schade, terwijl slechts zelden 'near misses' tot meer dan tijdelijke uitval leiden. Mechanisch waren de Duitse vuurmonden uitstekend, ook de oudere. Reserve schietbuizen en pakkingen waren er vast voldoende voorhanden en men keek zeer streng op de beheersing van vuurtempi en drijfladingen. Ik vermoed dus dat we qua mechanische uitval (langer dan een uur) hoogstens met 0-5% zouden moeten rekenen. Bij 60 vuurmonden levert dat maximaal 3 vuurmonden op.
» Deze reactie is geplaatst op 28 september 2011 14:00

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554