Discussiegroep

Onderwerp: RAAP wint prijs voor WOII onderzoek

(redactie)
Totaal berichten: 2.107
2.106 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Overige relevante onderwerpen
Het is de redactie een groot genoegen te kunnen meedelen dat het archeologisch onderzoeksbureau RAAP, met wie onze stichtingen de Greb en Kennispunt Mei 1940 bij een tweetal onderzoeken fijn hebben samengewerkt, beloond zijn voor hun deskundige inzet en werkzaamheden.

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsnorm Bodembeheer heeft het onderzoek van RAAP naar bodem erfgoed beloond met de SIK-Beker voor archeologisch onderzoek. SIK motiveerde die beloning door de nadruk te leggen op de wijze waarop RAAP grensverleggend pionierswerk verricht in archeologisch onderzoeksland ten aanzien van WOII bodemsporen.

Onze eigen ervaringen met RAAP zijn zeer goed geweest. Men luistert en men vertelt. Er wordt heel duidelijk gezocht naar expertise, maar tegelijkertijd expertise gedeeld. Partners worden niet buiten de deur gehouden, maar betrokken. RAAP is leergierig - zeker qua specialistische kennis ten bate van hun bodemvondsten - en niet beroerd om enthousiast te zoeken naar antwoorden op de vragen die bodemvondsten opleveren. Men is niet zo van de gebaande paden, maar zoekt creatief en enthousiast naar antwoorden.

RAAP heeft een tweetal onderzoeken op de Grebbeberg verricht, die in beide gevallen bijzonder mooie rapporten opleverden, die beslist niet zomaar een kast in verdwijnen. Men presenteert bevindingen zodanig dat ook amateurs of puur geinteresseerde lezers geboeid raken. Dàt is een benadering die mensen betrekt en daar houden wij als Stichtingen de Greb en Kennispunt Mei 1940 van!
» Dit bericht is geplaatst op 11 november 2011 13:11

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554