Discussiegroep

Onderwerp: Korps Motordienst

Totaal berichten: 177
6.144 keer gelezen
27 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Hierbij nogmaals een oproep voor het geven van nadere informatie over het Korps Motordienst en het Depot Motordienst.
In de stafwerken (groene serie) is er sprake van de opstelling van 3-K.Md. te Apeldoorn en 4-K.Md. te Mierlo op 10 mei 1940.
Weet iemand of ook 1-, 2- en evt. 5-K.Md. bestonden en waar waren ze gelegerd?
Wie kan mij informatie geven over het Depot Motordienst tijdens de laatste weken van de mobilisatie. Waaruit bestond dit depot net voor het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940?
» Dit bericht is geplaatst op 18 november 2011 21:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Dat het 1e, 2e en 5e KMD bestonden is wel zeker. Het Depot Motordienst zat in Haarlem.

Ik heb verder geen nadere informatie paraat over de KMD. Heb het trouwens altijd een chaotisch geheel gevonden met autobataljons, KMD en CAAT. Ook het fameuze overzicht van Rogier Peeters is niet helder rond Autobataljons, KMD en CAAT. Komt mede door het helaas afwijkende jargon dat Peeters heeft gebruikt in zijn legenda.
» Deze reactie is geplaatst op 19 november 2011 17:06
Totaal berichten: 177
Allert, mag ik weten waar jij je informatie over 1-, 2- en 5-K.Md. hebt gevonden dat ze bestonden?
Intussen heb ik in de stafwerken (de groene serie) kunnen ontdekken dat er een sectie (de 4e Sectie?) van 4-K.Md. ingedeeld was bij de T.B.Z.L.
Het 1e t/m 4e Autobataljon waren ingedeeld bij resp. I, II, III en IV L.K.
Het 5e en 6e Autobataljon waren grofweg (minus detacheringen) ingedeeld bij C.V.
1 C.A.At. t/m 5 C.A.At. waren ingedeeld bij resp. I, II, III, IV en Lichte Divisie.
Er schijnt behalve het 4 K.Md. ook nog een C.A.At. en een sectie van 3 C.A.At. ingedeeld te zijn geweest bij de Peeldivisie.
Meer informatie kan ik op dit moment nog niet vinden betreffende het K.Md.
Het Depot Motordienst bevond zich inderdaad te Haarlem. Namelijk in de Ripperdakazerne. Verdere informatie ontbreekt nog.
Mijn voorlopige inschatting is dat de autobataljons gebruikt werden voor transport van manschappen, gewonden, munitie etc. en de companieën A.At. voor de dienst in de aanvullingsplaatsen van de diverse grote legereenheden.
Meer informatie over de autobataljons en de C.A.At.'s kan men vinden in de artikelen van J.H. Jager in de Militaire Spectator jaargang 99 (1930) en jaargang 102 (1933).
» Deze reactie is geplaatst op 20 november 2011 17:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Ja, Ton, ik ben gewoon onduidelijk geweest. Excuus daarvoor. Lees me eigen post nu over en zie waarom dat misverstand geeft. Ik hield het begin van de mobilisatie aan, maar jij praat over mei 1940. In mei 1940 was er in feite geen Korps Motordienst meer, maar waren de vijf (later zes) Autobataljons ontstaan uit de compagnieën van het KMD.

In vredestijd werden chauffeurs opgeleid in Haarlem (deels in Apeldoorn en Den Bosch) om in oorlogstijd de oorlogscontingenten voertuigen te kunnen besturen. Daarvoor waren er de schoolcompagnieën van het KMD. In oorlogstijd zouden de reservisten en huidige dienstplichtigen en vrijwilligers de gevorderde vrachtwagens bemannen en bij het Veldleger worden ingedeeld middels autobataljons. Alleen het Depot in Haarlem zou blijven bestaan.

Daar waar ik dus bevestigde dat er vijf KMD bataljons waren bedoelde ik Autobataljons. Vlak voor de mobilisatie werd een zesde bataljon voorbereid en tijdens de mobilisatie geactiveerd.

1e Autobataljon (1.LK), 2e Auto.Bat. (2.LK), 3e Auto.Bat. (3.LK plus 3.GB) en 4e Auto.Bat. (4.LK). Het 5e en 6e Auto.Bat t.b.v. C-Veldleger. Staf en vijf opleidingscompagnieën te Haarlem. Alleen die laatste werden KMD (compagnieën) genoemd. Zo was de 4e Compagnie KMD ingedeeld bij de Peeldivisie. Inderdaad ook een Aan en Afvoer eenheid.

Autobats waren standaard opgezet. Eerste twee cie waren voor troepen en voorradenvervoer, derde en vierde compagnie voor munitie en wapenmiddelen. Het 6e Bataljon Auto was speciaal voor gewondenzorg. CAAT waren voor fijndistributie, ofwel het vervoer van door autobataljons aangevulde eindstations.

Eenheden hadden ook eigen treinen. Die zorgden voor de 'rantsoenen' bij de eenheden, maar tevens voor assistentie bij de fijndistributie, ofwel de CAAT eenheden. In de praktijk werd echter de capaciteit van alle vervoerende eenheden massaal 'misbruikt' en liepen de functies knap uiteen. Zo werd een compagnie van IV.Auto.Bat. misbruikt om twee compagnieën van 3.GB te motoriseren. Dat was vorm gegeven door Reynders, die GBJ, 6.GB (dat geheel met fietsen was uitgerust) en 3.GB te laten assisteren bij de grensverdediging van de Lichte Divisie.
» Deze reactie is geplaatst op 20 november 2011 17:37
Totaal berichten: 1
iNDERDAAD KAN IK BEVESTIGEN DAT HET 6E BATALJON WERD INGEZET VOOR GEWONDENZORG. iK HEB NOG HET OORLKOGSZAKBOEKJE VAN MIJN VADER MET RODEKRUISBAND(!) WAARIN HIJ WAS INGEDEELD BIJ "1COMP VI AUT BAT" ONDERTEKEND DOOR DE COMMANDANT KAMPHUIS, GEMACHTIGD DOOR DE GENEESKUNDIGE DIENST VAN DE LANDMACHT.
» Deze reactie is geplaatst op 5 september 2012 21:38
Totaal berichten: 177
Inderdaad was reserve kapitein (motordienst) W.J. Kamphuis commandant van de 1e Compagnie van het VIe Autobataljon. Verder bestond het kader uit reserve 1e luitenant (motordienst) R.W. van Ammers (sectiecommandant), reserve 1e luitenant (motordienst) J.A. Dekker (sectiecommandant), reserve 1e luitenant (motordienst) H. Rooijaards (sectiecommandant), reserve 2e luitenant (motordienst) A.G. Everard (sectiecommandant), reserve 1e luitenant (motordienst) H.A. Gijsberti Hodenpijl (technisch opzichter) en reserve officier van gezondheid 2e kl. (compagniesarts).
Het VIe Autobataljon bestond uit de staf en 4 compagnieën.
De Sectie van de 1e Compagnie van het VIe Autobataljon onder bevel van reserve 1e luitenant (motordienst) J.A. Dekker was ingedeeld bij Brigade A. Er was nog een sectie van het VIe Autobataljon ingedeeld bij Brigade B. De rest van het Autobataljon was ingedeeld bij de Veldlegertroepen en -treinen van de Commandant Veldleger.
» Deze reactie is geplaatst op 8 september 2012 15:02
Totaal berichten: 1
Zie ook de link: http://www.leger1939-1940.nl/Privealbums/start_privealbums.ht

Met groet,

Wolter Kamphuis
(kleinzoon van kapitein WJ Kamphuis)
» Deze reactie is geplaatst op 11 oktober 2012 15:53
Totaal berichten: 177
Ik ben de naam van de reserve officier van gezondheid 2e kl. vergeten te vermelden: J.A. Stokvis.
De 2e en de 4e sectie van 2-VI Aut.Bat. hebben het bevel gekregen om op 10 mei 1940 om 05.00 uur te vertrekken naar Driebergen en zich te melden bij II Vb.A. van II L.K.
Volgens het dagboek van de commandant van het Autoregiment waartoe de 1e compagnie van VI Aut.Bat. was ingedeeld zouden er in totaal 8 secties voor gewondenvervoer op 10 mei 1940 om 05.00 uur vertrekken:
- 2 secties naar II L.K. (2e en 4e Sectie van 2-VI Aut.Bat.)
- 2 secties naar IV L.K.
- 1 sectie naar Brigade A (1e? Sectie Dekker van 1-VI Aut.Bat.)
- 1 sectie naar Brigade B (?e Sectie van 1-VI Aut.Bat.?)
- 2 secties naar Brigade G.
Ik heb het vermoeden dat er twee secties per compagnie zijn vertrokken. Zekerheid heb ik daar nog niet over.
In de stafwerken zijn de secties die naar Brigades A en B vertrokken al wel ingedeeld bij de brigades. De rest is niet ingedeeld bij betrokken onderdelen.
Het privéalbum van kapitein Kamphuis was me bekend.
» Deze reactie is geplaatst op 12 oktober 2012 15:35
Totaal berichten: 1
Mijn vader was in 1938-1939 als dienstplichtige chauffeur bij de 3e compagnie Korps Motordienst en is als zodanig op 25-8-1939 gemobiliseerd.
Maar in september 1939 zijn de eenheden van KMD en VLMd opgegaan in 6 Autobataljons.
Ik kan nergens een bevestiging vinden van mijn vermoeden dat 3.KMD is opgegaan in III.Autobataljon.
Klopt dit vermoeden? E.e.a. is nodig om verder te zoeken naar de activiteiten van mijn vader in de meidagen van 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 11 juni 2014 15:50
Totaal berichten: 2
Geachte lezer,

Mijn vader, Theodorus Wilhelmus Antonius Wennekendonk(1909-1972,)
was gestationeerd in de meidagen van 1940 in de rang van sergeant
bij het staf kwartier van de Groep-Kill bij het korps motordienst.
Zijn directe commandant was kapitein C.P. de Vries.
Het stafkwartier was gevestigd in het oude Gemeentehuis van Puttershoek in de Hoekse Waard.

Weet iemand iets van de geschiedens van voornoemd korps motordienst?

Bijvoorbaat dank

C.J. Wennekendonk (zoon)
» Deze reactie is geplaatst op 7 juli 2016 03:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Gaat het om het Korps Motordienst in het algemeen of is uw vraag meer toegespitst op het gebeuren in mei 1940 rond het Stafkwartier van de Groep - Kil?
» Deze reactie is geplaatst op 7 juli 2016 12:28
Totaal berichten: 177
Geachte heer Wennekendonk,

Indien uw vaders directe commandant kapitein C.P. de Vries was dan heeft uw vader niet bij het stafkwartier van de Groep Kil gediend maar bij 2-I-28 R.I. Kapitein mr. C.P. de Vries (1901) was namelijk daar de commandant van. Bovendien was deze persoon reserve kapitein der infanterie.
Indien uw vader zeker bij het stafkwartier van de Groep Kil gediend heeft dan was zeer waarschijnlijk reserve kapitein der motordienst C. de Vries (1897) zijn directe commandant. Die was werkzaam bij de Sectie I van het stafkwartier van de Groep Kil bij de afdeling Verkeer te land, een van de subsecties van de Sectie I.
Dit lijkt me ook logischer gezien het feit dat u praat over het Korps Motordienst.
Het Korps Motordienst staat hierboven al uitgebreid beschreven. Meer informatie heb ik ook niet kunnen vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juli 2016 14:38
Totaal berichten: 2
Geachte Heer Groenman,en Heer van den Hurk, en geachte lezers,

U heeft het juist. Het moet inderdaad kapitein C. de Vries zijn.
Ik heb recent een uniek briefje gevonden in de kaft van het oorlogszakboekje van mijn vader, Th.W.A. Wennekendonk.
Dit briefje is van kapitein C. de Vries commandant van het korpsmotor-
dienst gericht aan de commandant van III-28 R.I. dat mijn vader tijdelijk bij III-28 R.I. gestationeerd werd. Het briefje is gedateerd
op 26 april 1940 te Puttershoek. Later is mijn vader teruggekeerd bij
het stafkwartier van de Groep-Kill onder bevel van de reserve kolonel
J.A.G. van Andel. Heeft iemand gegevens in zijn algemeenheid van het
korpsmotordienst. Inmiddels ben ik in het bezit van gegevens over zijn mobilisatie te Haarlem. Daar is het begonnen met het KMD in 1938.

Verder heeft mijn vader in de vroege ochtend van 10 mei 1940 op eigen
initiatief vier Duitse militairen gevangen genomen van een neergeschoten vliegtuig bij Westmaas. Ze waren met een gestolen vrachtwagen weggereden en verdwaald in de Hoekse Waard. Aan de Boezemvaart Zuid tussen Puttershoek en Maasdam heeft mijn vader op aanwijzingen van een burger met gevaar voor eigen leven deze Duitsers gevangen weten te maken.
Mijn vader is in 1946 uit naam van H.M. de Koningin door Prins Bernhard hiervoor gedecoreerd te Rotterdam.
Mijn vader heeft nooit gesproken over zijn oorlogsverleden.

Kent iemand deze geschiedenis en waar kan ik nadere informatie hierover vinden ?
Bij voorbaat dank ik U voor Uw medewerking

Met vriendelijke groet,
Cor J. Wennekendonk
» Deze reactie is geplaatst op 7 juli 2016 18:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Zie onderaan
[99, 261] De 330 achtervolgde een Duitse bommenwerper He-111P [5J+ST van 9/KG4, Leutnant Hans-Werner Paas] die bij Goudswaard (Hoekse Waard west) een noodlanding moest maken nadat het door een eerdere luchtafweerbeschieting nabij Rotterdam een kapotte motor had opgelopen en door de 330 tenslotte in brand werd geschoten. De vierkoppige bemanning - met twee gewonden - werd gevangen genomen door manschappen van 13.C.Pn. De 330 schoot hierna bij Westmaas een Do-17 Z verkenningstoestel [QU+KH, van Aufkl.St (F)/7.FlDiv] neer, die een noodlanding in polder het Oudeland (nabij Maasdam) maakte. Alle vier bemanningsleden [Olt Langhuth, Lt Sähloff, Uffz Rogall en Strietz] kwamen levend uit het toestel. Langhuth was de commandant van de eenheid en qualitate qua opgenomen in de gevechtsstaf van generaal Kurt Student. Manschappen van de bij Cillaarshoek gelegerde 3e sectie XIe Afdeling Zoeklichten worden op de Duitsers afgestuurd, maar die verdedigen zich met een mitrailleur uit de Dornier. Twee Nederlanders werden gedood [sld Pieter Jan Remijn en dpl sergeant Willem Jansma van der Ploeg jr.]. Daarna overmeesterden de Duitsers de chauffeur van de Nederlanders en reden met de auto eerst naar de Barendrechtse brug - die zij geheven vonden - en vervolgens trachten zij tevergeefds richting Kil te komen. Nabij Puttershoek, waar de staf Groep Kil verkeerde, stapten ze uit de vrachtauto. Vanuit het stafkwartier Groep Kil was inmiddels een sergeant [Th. Wennekendonk] met enkele manschappen gestuurd om met deze Duitsers af te rekenen en zij slaagden erin ze gevangen namen. Die gevangenen zouden naderhand - kort na de strijd - hun beklag doen bij de Duitse militaire autoriteiten over hun behandeling, met name tijdens hun detentie. Hermann Göring zelf zorgde voor een krijgsrechtelijk onderzoek en proces, waarbij zelfs chef-staf Calmeijer van Groep Kil nog een verhoor voor zijn kiezen zou krijgen. Terug nu naar de G-1 330.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juli 2016 18:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bovenstaande informatie stamt van de website " Zuidfront Vesting Holland "
» Deze reactie is geplaatst op 7 juli 2016 18:45
Totaal berichten: 177
Algemene gegevens over het Korps Motordienst zijn te vinden op de volgende link: http://www.leger1939-1940.nl/Artikel/motordienst.htm . Ook is informatie te vinden bij het Nationaal Archief met het archiefnummer 2.13.59, onderdeel A. Motordienst 1914-1940.
Indien u googled met de woorden korps motordienst komt u nog meer informatie tegen.
Indien u wenst kan ik u nog (een slecht leesbaar) document betreffende het overzicht van de achtereenvolgende organisaties van de Motordienst vanaf 1915 tot maart 1941 toesturen. Het betreft een document uit 1941. Dit verzoek kan middels mijn e-mailadres.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2016 11:32
Totaal berichten: 4
Als verzamelaar van oorlogszakboekjes ben ik in het bezit van een boekje van reserve 2e Luitenant Cornelis Hofkamp dienende in het Korps Motordienst. Hierin bevinden zich een aantal papieren waaronder een geheim dienst schrijven No437 Md geheim. Van de Kolonel van den Generalen Staf Directeur van den Etappen en verkeersdienst H.H Thoden van Velzen waar hij 2e Luitenant Cornelis Hofkamp als vervanger Commandant benoemt van 4 - I - Auto Bataljon.
Is van deze 2e Luitenant Cornelis Hofkamp misschien nog iets meer bekend, zou een mooie aanvulling zijn bij zijn oorlogszakboekje.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juli 2016 08:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Alleen zijn geboortejaar:1916.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juli 2016 09:20
Totaal berichten: 1
Hopelijk ben ik niet te laat met mijn verzoek. Maar is er iemand die het antwoord weet op mijn vraag waar de soldaat van ordernummer 10 AR van De Vrijwillige Landstormkorps Motordienst ingeschreven in Schoonrewoerd van de lichting 1931 heeft gevochten in de meidagen 1940? Zou dat op de Grebbeberg kunnen zijn geweest? Ik zou ontzettend geholpen zijn als hier over uitsluitsel kan worden gegeven. Bij voorbaat dank, Conny van der Heyden
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2018 15:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Die kans lijkt me uitermate klein, maar u zou de Militaire Staat van Dienst van de betreffende persoon kunnen opvragen bij IVENT. Vraag daarbij specifiek waarbij hij was ingedeeld of gedetacheerd in mei 1940. Soms hebben ze die gegevens, soms ook niet. Wij hebben echter de ervaring dat die extra gegevens niet altijd in eerste instantie worden meegestuurd. Dus altijd proberen.
Het adres van IVENT is Koningsweg 29c, 3762 EA in Soest.
De website die u moet gebruiken om te weten hoe te handelen: https://www.defensie.nl/onderwerpen/archief/persoonsarchief

Stuur ons het antwoord toe, mogelijk kunnen we er iets van maken.
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2018 17:31
Totaal berichten: 1
Mijn schoonvader krijgt binnenkort postuum het mobilisatie-oorlogskruis. Hij was ingedeeld bij 3-V Autobataljon. Na veel zoeken ben ik er achtergekomen dat 3-V Autobat. Was toegevoegd aan Brigade A en B. Is iemand bekend met de inzet van 3- V Aotobat in de Meidagen? Mijn schoonvader vertelde aan zijn kinderen dat hij op de Grebbeberg was en daar vreselijke dingen had gezien. Ik probeer e.e.a. Uit te zoeken tbv de familie. Zou fijn zijn als iemand kan helpen
» Deze reactie is geplaatst op 24 oktober 2019 17:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik zal zien wat ik boven water kan halen. Helaas ontbreekt er een verslag van de commandant van het betreffende onderdeel, kapitein J.J Hofman.
» Deze reactie is geplaatst op 25 oktober 2019 12:29
Totaal berichten: 177
Gezien het feit dat uw schoonvader volgens zijn vertellen op de Grebbeberg was zou ik gokken dat uw vader, ingedeeld bij 3-V Autobataljon, bij Brigade B was ingedeeld. Onderdelen van die Brigade, zoals 24 R.I. en 29 R.I. zijn daar ook geweest en het is mogelijk dat uw schoonvader met anderen voor het vervoer zorgde van die onderdelen naar de Grebbeberg.
Uit de bekende documenten tot nu toe is echter niet duidelijk bij welke sectie hij zat. Dat zou mogelijk de 1e, de 2e of de 5e sectie kunnen zijn.
Ik kan u wel de namen van de commandant van 3-V Autobataljon en de sectiecommandanten geven van de hele compagnie:
J.J. Hofman, reserve kapitein der motordienst, commandant.
E. de Vries, reserve 1e luitenant der motordienst, sectiecommandant.
F.A.T. Brantsen, reserve 1e luitenant der motordienst, sectiecommandant.
Drs. D.A.A. Weijs, reserve 1e luitenant der motordienst, sectiecommandant.
J.W. Smits, reserve 1e luitenant der motordienst, sectiecommandant.
H. Mol, vaandrig der motordienst, sectiecommandant.
J.A.H. Sluis, reserve 1e luitenant der motordienst, technisch opzichter.
Drie sectiecommandanten waren dus ingedeeld bij de Brigade B en de overige twee bij de Brigade A. Wie bij welke sectie is niet duidelijk.
Namen van onderofficieren en manschappen worden nergens vermeld wat het zoeken heel moeilijk gaat maken.
U kunt proberen de staat van dienst van uw schoonvader op te vragen bij:
JointIV Commando/c 4I&I/Informatiebeheer
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kosterbeemden 43
6461 EA Kerkrade
of via de volgende link: https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie
Misschien hebt u daar meer duidelijkheid of geluk.
Uit de bekende gevechtsverslagen denk ik dat we niet meer te weten zullen komen en zover mij bekend zijn er geen bekende documenten van 3-V Autobataljon. Ik denk eerder aan evt. persoonlijke documenten.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2019 16:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik ben het helemaal eens met de keuze voor Brigade B. Van de bezigheden tijdens de meidagen van de beide secties die waren gedetacheerd bij Brigade A is een overzicht te vinden bij de bescheiden van dat onderdeel. Geen enkele bezigheid wijst ( wat ook te verwachten was ) op enige vorm van deelname aan de Slag om de Grebbeberg. Dit was radicaal anders wat betreft Brigade B. Alle 5 bataljons van deze eenheid ( de uitzondering was II - 29 RI ) waren bij de Slag betrokken in meer of mindere mate.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2019 16:28
Totaal berichten: 1
Ik heb nog een prive foto album mobilisatie mei dagen 40 van de motorrijders.Ze zitten ergens in een stad ingekwartierd maar welke stad of dorp dat is mij niet geheel duidelijk.Mvg
» Deze reactie is geplaatst op 30 januari 2020 00:33
Totaal berichten: 1
De res. Maj. Jhr. Constan L.B.W van Suchtelen van de Haare was in de meidagen 1940 C IVe Auto Bat. Korps Motor Dienst. Volgens het NIMH archief heeft hij geen verslag van zijn activiteiten nagelaten. Hij is op 15 mei naar Walcheren gegaan en heeft zich gemeld te Middelburg bij het Det. Kust Artillerie en wordt ingezet als artillerie liaison naar de Franse troepen bij de Gen Durand in Zeeland. LKol F.J.M. Stuvel van de Generale Staf noemt hem in zijn verslag.
Er moet van de hand van van Suchtelen een verslag zijn. R. Hoebeke citeert daaruit in zijn boek Slagveld Sloedam. "Het was helaas een ‘sauve qui peut’ stemming en niemand bekommerde zich meer om mij. Praktisch was mijn functie dus onuitvoerbaar".
De bron van dit citaat is tot op heden onvindbaar.
Waar kan ik dit stuk vinden?
» Deze reactie is geplaatst op 21 december 2020 15:43
Totaal berichten: 1
Weet iemand of 3-VI autobataljon ook ter plekke was op Grebbeberg rond de 10e mei.
» Deze reactie is geplaatst op 23 november 2021 21:55
(redactie)
Totaal berichten: 219
Het VIe Autobataljon werd als laatste autobataljon in september 1939 opgericht. Het bataljon stond onder de bevelen van de Commandant Veldleger (C.V.) en was bedoeld om het ziekenvervoer van de diverse verbandplaatsen naar de hospitalen en ziekenhuizen uit te voeren. De 3e compagnie stond onder bevel van res. kapt. G.de Kruijf. Over het ziekenvervoer vanuit de frontlinie naar het achterland is relatief weinig bekend. Er zijn aanwijzingen dat enkele wagens van 2-VI Autobataljon op de Grebbeberg zijn geweest. Voor 3-VI Autobataljon is dat nog ongewis.
» Deze reactie is geplaatst op 24 november 2021 17:20

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554