Discussiegroep

Onderwerp: Beëindiging activiteiten A. Goossens

Totaal berichten: 2.107
2.815 keer gelezen
15 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Beste bezoekers,

Ik heb na enige maanden wikken en wegen, besloten om mijn internet publicaties voor Stichting Kennispunt Mei 1940 te staken en mijn betrokkenheid bij de Stichtingen de Greb en Kennispunt te beëindigen.

Ik ga vanaf heden werken aan boekenscripts en mogelijk een promotieonderzoek. De content van War Over Holland laat ik vermoedelijk zoals dit is, de website Zuidfront zal ik vooralsnog niet verder afronden, vermoedelijk wel behouden in haar huidige vorm en domein. Over Zuidfront zal ik een boek schrijven waarin ik mijn onderzoeken en bevindingen wil beschrijven.

Met het NIMH heb ik inmiddels afspraken om door mij vergaarde unieke bronnen onder te brengen in een afgeschermd archief. Zodat beschikbaarheid voor het publieke domein t.z.t. gegarandeerd is als ik daartoe het NIMH machtig.

Ik ga mij in mijn vrije tijd geheel toeleggen op krijgshistorisch onderzoek en publicatie via oude media. De grote nadelen van de nieuwe media (zoals gebrek aan geloofwaardigheid van internetbronnen binnen een walhalla van desinformatie op het internet, de laagdrempelingheid voor criticasters - vele roepen maar wat - alsmede de technische vereisten van internetmedia) heb ik na zeven jaar internet publiceren negatiever ervaren dan het gegeven dat een drukfout (of een fout in een gedrukt product) alleen met een volgende editie is te herstellen in de oude media. Uiteraard moet ik nog maar een uitgever weten te vinden. Maar daarin heb ik wel geloof.

Ik hoop dat de overgebleven mannen gewoon doorgaan. Ik dank allen met wie ik samenwerkte de laatste jaren voor hun vaak prettige samenwerking en wens de bezoekers uiteraard nog veel plezier toe op deze website. Het ga u allen goed!
» Dit bericht is geplaatst op 21 november 2011 11:39
Totaal berichten: 180
Ik wens je veel succes toe met je verdere onderzoek en ik ben benieuwd naar een evt. vervolg in een toekomstige publicatie t.z.t.
Ik denk dat ze je gaan missen in deze discussiegroep.
» Deze reactie is geplaatst op 23 november 2011 01:00
Totaal berichten: 2.107
Dank je Ton.
» Deze reactie is geplaatst op 23 november 2011 12:09
Totaal berichten: 16
En dus verliest deze site een zeer kundig persoon.
Ik heb nooit zoveel aan de berichtgeving meegedaan.
[ben wel geinteresseerd maar niet deskundig] maar
ik heb altijd met veel waardering de commentaren
van de heer Goossens gelezen, ook als de meningen
verdeeld waren en de discussie opliep.
Ik dank hem dan ook voor zijn bijdrage, wens hem
succes in de toekomst en weet zeker dat we hem
hier gaan missen.
» Deze reactie is geplaatst op 23 november 2011 20:59
Totaal berichten: 26
Goedenavond,

Jammer , dat u gaat. U meningen en onderbouwingen hebben mij persoonlijk richting en sturing gegeven.
De mening over het internet deel ik helaas ook.

Veel geluk verder,

Met vriendelijke groet,
» Deze reactie is geplaatst op 24 november 2011 20:59
Totaal berichten: 2.107
Dank voor de vriendelijke reflecties van de voorgaande posters!
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2011 11:11
Totaal berichten: 16
Geachte heer Goossens,

Geen dank, u had/heeft meer geinteresseerde volgers dan u dacht.
Met name de wetenschapelijke en zeer gedetailleerde
onderbouwing van uw argumentatie, getuige van een grote
historische kennis welke van waarde was voor uw lezers.

In mijn soms fantasierijke belevingswereld had ik nog een andere
baan !! voor u in gedachte. Regisseur van een film over
de strijd op de Grebbeberg. Ik meen gelezen te hebben dat
u hier geen voorstander van was omdat de geschiedenis misschien
geweld aan zou worden gedaan ?

Dit zou echter niet de insteek moeten zijn. De insteek zou
een geschiedkundig toegevoegde waarde moeten hebben van wat
er zich daar heeft afgespeeld en wat er gebeurde met die
overwegend onervaren Achterhoekse jongen die deze strijd
heeft gestreden.

Het was maar een fantasie hoor en ik ben niet in de positie
om u deze baan aan te bieden.[Ik had het zeker gedaan]
Maar mocht u naar aanleiding van dit bericht een telefoontje
krijgen dan moet u nog een keer nadenken.....
Het gaat u goed.

Met een vriendelijke groet,

Teus Stouthart
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2011 23:20
Totaal berichten: 16
Geachte lezers,

Ik ben nu toch aan het woord en nog even het volgende.
Op zaterdag 26 November j.l heeft RTV Utrecht een korte
en nagespeelde "documentaire" uitgezonden over een
Grebbelinie veteraan.

Marinus van der Geijs was indertijd ingekwartierd in
een boerderij in Woudenberg. Uiteindelijk levert hij strijd
bij Woudenberg en wordt na de strijd krijgsgevangen gemaakt.


Na zijn vrijlating keert hij niet terug naar zijn woonplaats
maar naar Woudenberg waar hij een relatie heeft gekregen
met de dochter van..... ze trouwen in de Oorlog en Marinus
overlijdt in 2009.

Mocht u deze nagespeelde documentaire willen zien, ga dan
even naar de site van RTV Utrecht en klik op "het verleden
van Utrecht"

Met een vriendelijke groet,

Teus Stouthart
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2011 09:56
Totaal berichten: 2.107
Dank u, heer Stouthart.

Regisseur? Als er in Nederland de cineastische potentie was om van de slag om de Grebbeberg een goed en waardig product te maken, zou ik het nog overwegen ook. Althans, als assistent van een werkelijke regisseur natuurlijk, want een goed regisseur is een specialist. Nederland kent echter n.m.m. noch acteerkwaliteiten noch budget voor dergelijke producties en al helemaal geen scriptsschrijvers, die zo'n project kwalitatief aan kunnen. Hoewel de 'blue screen' mogelijkheid van nu weer nieuwe mogelijkheden biedt voor actiefilms, blijven onze oorlogsfilms van dezelfde cynische snit en onze acteurs kwalitatief tussen 'waardeloos en armoedig'. Het staccato van de Nederlandse toneelschool is beroemd en berucht.

Er worden enkele films geproduceerd over Rotterdam momenteel. Ik ben benieuwd welke specialist daarbij wordt gehaald. Ik vrees met grote vreze. De cineastische vrijheid prevaleert en als in een van beide zanger Jan Smit van Volendam BV een hoofdrol speelt, dan weet je het wel. In Nederland zal nooit een behoorlijke oorlogsfilm worden geproduceerd. Dat is echt een kwestie die, zeker sinds de HBO producties, aan Hollywood blijft voorbehouden. En gelukkig maar. Want het overdadige cynisme en de overdaad aan oorlogscliche's in Nederlandse films over de oorlog is onvermijdelijk. Ook als er 100 miljoen beschikbaar is. Dat is immers een symptoom van de Hollandse ziekte ...
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2011 12:33
Totaal berichten: 3
de laatste film Sonny Boy bevestigd maar weer de heer Goosens gelijk in deze.
Verder wens ook ik de heer Goosens al het goede in de toekomst en kijk ik uit naar zijn mogelijke publicaties.
Verder hoop ik dat dit forum blijft doorgaan in deze mooie vorm en ben ik overtuigd dat ondanks het vertrek van de heer Goosens de andere leden met overtuigende berichtgeving blijven komen.
» Deze reactie is geplaatst op 29 november 2011 13:10
Totaal berichten: 94
Ik vernam via Facebook dat Allert gaat stoppen met zijn activiteiten voor De Greb en 'Kennispunt'. Pas nu zie ik deze mededeling.

Het vertrek van Allert is de grootst mogelijke aderlating voor - in het bijzonder - deze discussiegroep. Hij antwoordde altijd op alle vragen, met een bevlogenheid en een uitgebreidheid die me altijd paf hebben doen staan.

Ik blijf de sites, De Greb en Kennispunt onverminderd volgen, maar wil Allert bijzonder hartelijk danken voor zijn jarenlange toewijding en de karrenvrachten aan informatie die hij me heeft gegeven via deze site en deze discussiegroep.
» Deze reactie is geplaatst op 6 december 2011 13:44
Totaal berichten: 430
Succes, Allert. Dank voor je meelezen van mijn studie.
» Deze reactie is geplaatst op 12 december 2011 16:06
Totaal berichten: 2.107
Dank je Menno. We houden contact, toch? Bovendien hebben we naast deze gedeelde passie, nog een gedeelde passie! En die verklap ik liever niet aan Hajo ;)
» Deze reactie is geplaatst op 13 december 2011 12:00
Totaal berichten: 38
LS,

Het is spijtig te constateren dat een zó bevlogen amateur-historicus zijn werk neerlegt. Jammer.

MvG.
F. Oorschot.
» Deze reactie is geplaatst op 14 december 2011 21:51
Totaal berichten: 2.107
Frans, zoals je op het forumdeel over het Zuidfront kunt zien ('kwestie Heeswijk'), is er geen sprake van dat ik mijn 'werk neerleg'. De redactie gaat echter gewoon zonder AG door en ik breid geen content meer uit. Ik blijf echter historisch onderzoek doen en wil daarover op de klassieke wijze gaan publiceren. Ook blijf ik op dit forum echt wel actief. Dat is alles ;)
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2011 13:04
Totaal berichten: 8
Beste allert Goossens

Vanuit Zeeland wil ik je alle goeds toewensen met je voorgenomen
schrijftaak. Maak er maar wat moois van! Zodra je meer weet over je
publicatie (deel 1, want het zal toch wel een serie worden???) bestel
ik wel een paar exemplaren voor mijzelf en voor de onderwijsinstelling
waar ik voor werk.
ik zie er naar uit. Veel succes!

Teo van Middelkoop
» Deze reactie is geplaatst op 24 december 2011 13:10

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554