Discussiegroep

Onderwerp: Mijn vader

Totaal berichten: 2
2.723 keer gelezen
11 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
In het Militieregister staat mijn vader ingeschreven bij het 5 e R. Inf. 2 e ploeg moet dit worden gelezen als
II- 5 Reg. Inf. ?
En zo ja heeft iemand over deze regiment meer bijzonderheden (liefst over deze 2 e ploeg).
Zijn opkomst datum was 05-02-1940 dus gaat het waarschijnlijk over het 5 e vredes regiment ? ging deze over in een ander (oorlogs) regiment ?
» Dit bericht is geplaatst op 12 januari 2012 22:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Of met de 2e groep het 2e bataljon van 5 RI wordt bedoeld weet ik niet, eigenlijk betwijfel ik dat enigszins.
Mocht het wel zo zijn dan kan ik in elk geval meedelen dat dit bataljon was gelegerd aan de Noordkant van Amersfoort, ten dele in de voorposten. Veel is er over dit onderdeel niet te melden omdat het zoals vrijwel alle onderdelen in deze sector buiten de oorlogshandelingen is gebleven en zich in de nacht van 13 op 14 mei heeft teruggetrokken op het Oostfront van de Vesting Holland (voor wat betreft II - 5 RI was dat de omgeving van Breukelen ) alwaar men vernam dat er was gecapituleerd. Desgewenst is het natuurlijk wel mogelijk wat meer informatie te geven, maar dat hoor ik dan wel. Erg spectaculair zal het trouwens niet zijn.Al is het natuurlijk volkomen duidelijk dat ook bij deze troepen veel spanning en onzekerheid heeft geheerst, omdat men natuurlijk nooit zeker wist wat er nog zou gaan gebeuren.

Het reserve - of oorlogsregiment van 5 RI was 29 RI waarin de oudere lichtingen van 5 RI waren ondergebracht. Gezien het feit dat uw vader pas in februari 1940 is opgekomen mag je aannemen dat hij gewoon bij 5 RI heeft gediend. Ik vermoed dat hij destijds in Alkmaar is opgekomen, omdat daar het Depot van 5 RI was gevestigd. Alle Depots zijn tijdens de mobilisatie naar het Westen verplaatst.Of hij nog terecht is gekomen bij de parate troepen van 5 RI rond Amersfoort kan ik niet nagaan. Mogelijk is dat bij de familie bekend?
Overigens zijn ook de Depot-troepen bij Alkmaar ingezet voor bepaalde taken, maar ook zij zijn niet daadwerkelijk in de strijd verwikkeld geraakt.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2012 01:12
Totaal berichten: 14
Hr. Groenman bedankt voor uw reactie dit verhaal zou kunnen kloppen met de opkomst van mijn vader (voorkeur was Amersfoort of Apeldoorn dit als voorkeur tot behoud van zijn betrekking (te lezen in zijn militie inschrijving)) Alkmaar zou dan natuurlijk helemaal voor een Amsterdammer kloppen.
Mijn vader's verhaal was dat hij in de oorlog nooit een schot gelost had, en ook dit klopt in dit geheel.

Graag had ik van u toch de extra informatie willen krijgen alleen al om meer inzicht te krijgen over het oorlogsgebeuren van mijn vader (helaas 3 jaar geleden overleden)
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2012 01:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Onder normale omstandigheden zou uw vader zijn opgekomen in Amersfoort op de Juliana van Stolberg-kazerne ( dat was de thuisbasis van o.a 5 RI), maar door de verplaatsing der Depots naar het Westen werd dit vervolgens ( naar ik aan moet nemen ) Alkmaar. In principe is dus kennelijk met de wens van uw vader rekening gehouden. Immers: normaliter zou hij naar Amersfoort zijn gestuurd.

Ik zal de komende week voor u ( kort ) de wederwaardigheden van 5 RI op papier zetten en die vervolgens ( scans ) naar uw adres opsturen. Ik heb ook nog wel een verslagje liggen van de commandant van dit onderdeel ( meer verslagen bevinden zich bij het NIMH in Den Haag ) en ook nog wel een stellingkaart met de posities op 10 mei 1940 bij het uitbreken van de oorlog in Nederland. Ik zal het materiaal opsturen in meerdere " slagen ".

Overigens: " 2 groep " zou ook kunnen betekenen 2e Depot-compagnie of eventueel 2e lichting ( in dit geval naar ik vermoed vervroegd opgekomen ).
2e bataljon betekent het met grote waarschijnlijkheid niet.

U kunt mij verder eventueel ook bereiken op mijn eigen adres.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2012 10:01
Totaal berichten: 14
Hr. Groenman alvast bedankt ik kijk er naar uit !

R. Jongens
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2012 13:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Komt in orde.

Ik moet trouwens voor de volledigheid nog wel even vermelden dat voor hetzelfde geld de eenheid van uw vader het veel zwaarder had kunnen krijgen. De Duitsers hadden namelijk bij hun acties tegen de Grebbelinie 2 uiteindelijke doorbraakpunten op het oog. In het Zuiden zou de 207e Infanteriedivisie samen met een SS-regiment de Grebbelinie bij de Grebbeberg moeten doorbreken, terwijl in het noordelijke gedeelte aanvankelijk Amersfoort als punt van doorbraak voor de 227e Infanteriedivisie gekozen was. Door bepaalde oorzaken zag men tenslotte van Amersfoort af en richtte zich in plaats daarvan op een doorbraak bij het zuidelijker gelegen Scherpenzeel. Die aanval vond plaats op de 13e mei en had niet het gewenste resultaat. Dramatisch was dat voor de Duitsers niet, aangezien ze op dezelfde dag bij de Grebbeberg wel hun doel bereikten.
Maar het heeft dus weinig gescheeld of 5 RI zou het volle gewicht van een Duitse divisieaanval te verduren hebben gekregen. Uiteindelijk was juist dat regiment gelegerd in de sector rond Amersfoort.
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2012 16:53
Totaal berichten: 433
Als aanvulling nog:
Het "2e ploeg" slaat op de lichtingsgroep. Een eerste lichting werd opgeroepen in de wintermaanden, een tweede in het voorjaar.
» Deze reactie is geplaatst op 15 januari 2012 18:53
Totaal berichten: 14
Bedankt voor de aanvulling !
» Deze reactie is geplaatst op 15 januari 2012 19:41
Totaal berichten: 1
Gezien het tijdstip van opkomst begin februari 1940 was uw vader in mei 1940 nog onvoldoende opgeleid om naar het Veldleger te zijn uitgezonden. Daarom verbleef hij toen nog steeds bij het depot.
» Deze reactie is geplaatst op 16 januari 2012 19:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ja, daar heb ik in een van mijn eerdere reacties ook al rekening mee gehouden. Ik zal daarom ook kijken naar de inzet van de Depot-troepen van 5 RI. Zeer waarschijnlijk hebben die bewakingsdiensten verricht.
» Deze reactie is geplaatst op 16 januari 2012 20:25
Totaal berichten: 1.340
De eerste ploeg van 1940 was reeds eind 1939 opgeroepen. Een deel van de tweede ploeg is in de vorm van bewakingseenheden geactiveerd in april 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 16 januari 2012 23:18
Totaal berichten: 14
Bedankt voor deze aanvullende info (speciaal meneer Groenman voor de scans)
» Deze reactie is geplaatst op 18 januari 2012 17:28

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554