Discussiegroep

Onderwerp: falen van de waterlinie

Totaal berichten: 1
1.962 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940 / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Waarom faalde de Hollandse waterlinie in 1940?
» Dit bericht is geplaatst op 28 januari 2012 22:00
Totaal berichten: 1.340
Beste Ryan,

De vraag zou eigenlijk moeten zijn: "waarom zou de waterlinie gefaald hebben"? Concreet is de linie niet getest door de Duitsers, omdat voordat het Duitse 10e Legerkorps zich tegenover de Waterlinie - dat wij toentertijd 'Oostfront Vesting Holland' noemden - ontplooide, de Nederlandse legerleiding de wapens deed strekken. Op enkele schermutselingen na, kwam het nergens tot een serieus gevecht.

De Waterlinie was overigens ook in de ogen van de legerleiding geen linie op zich. Men zag het als een grote inundatie, die het overigens lastig verdedigbare land beter verdedigbaar maakte. En in die zin functioneerden de inundaties, dat ze overal - ook elders waar ze gesteld waren - de Duitsers tot actie brachten in de accessen (toegangen, c.q. de net onder water gezette sectoren) waar wij onze verdediging concentreerden. In feite gebeurde dat ook voor de Grebbelinie, waar de Duitsers bewust tussen de inundaties de linie aanvielen. Onze insteek was dus niet, zoals in de late middeleeuwen, om invasielegers af te schrikken en sterk te vertrouwen op de kracht van de inundatie zelf (zolang het niet streng vroor), maar als ondersteuning van een geprojecteerde defensie langs een gordel van versterkingen en forten.

Daarnaast kun je wellicht zeggen dat de Waterlinie indirect nog een werking had. De Duitsers vonden de "├╝berschwemmungen", zoals ze inundaties noemden, weliswaar niet erg bedreigend maar wel erg hinderlijk. De hoofdaanval op Nederland werd dan ook via het zuiden van het land, door de provincie Noord-Brabant ontworpen. Weliswaar had de keuze voor deze strategie meer zwaarwegende oorzaken, maar de beperkte ruimte die Nederland voor de Grebbelinie en het Oostfront Vesting Holland voor ontplooiing en operatie bood, speelde ook mee om de hoofdaanval op Nederland via het zuiden te richten en geen grotere legerconcentratie in het centrale deel van Nederland in te zetten.

Is zo de vraag beantwoord?
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2012 12:58

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554