Discussiegroep

Onderwerp: 8e regiment veld-artillerie

Totaal berichten: 1
3.039 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik ben het oorlogszakboekje van mijn opa tegengekomen waarin gestempeld staat dat hij ingedeeld was in het 8e regiment veld-artillerie. Er staat bij lichting 1937-I-4. Zou dit eerste afdeling kunnen betekenen (het is duidelijk een I en geen 1)? En wat zou de 4 kunnen betekenen? Deze afdelingen hadden elk maar 3 batterijen...

Er zit ook een groot verlof brief bij. Deze is echter afgegeven door de commandant van 2-C.A.At (res.kap.H. Ketelaar), op 26 mei 1940. Was 2-C.A.At onderdeel van het 8 R.A.? Kan hij zijn overgeplaatst? Is er misschien meer informatie over 2-C.A.At? Ik heb tot nu toe enkel gevonden dat het aan en afvoertroepen waren. Ik hoop dat iemand hier meer over kan vertellen.
» Dit bericht is geplaatst op 14 februari 2012 13:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat I - 4 slaat ongetwijfeld op de lichting, niet op het onderdeel (waar dan in elk geval ook het nummer van het regiment bij had moeten staan ).

CAAT staat voor compagnie Aan - en Afvoertroepen. Elk Legerkorps beschikte over zo'n compagnie. In dit geval gaat het om het IIe Legerkorps, af te leiden uit de 2 van 2 CAAT. Deze compagnie lag op de 10e mei in de buurt van het Hoofdkwartier Veldleger in Zeist en ten tijde van de capitulatie in de omgeving van Montfoort. Het was absoluut geen onderdeel van 8 RA.

Met Aan - en Afvoer-troepen werd destijds niet hetzelfde bedoeld als later. Hier ging het om het bemannen en beheren van de aanvullingsmagazijnen en aanvullingsplaatsen waarover elke grotere legereenheid ( dus ook het Iie Legerkorps ) beschikte. Elke compagnie telde ongeveer 400 man en was verdeeld in een aantal secties: A) retourgoederen, B) Haver, hooi, stroo en paardenkoekjesfourage, C) AGF - aardappelen - groente - fruit, D) Levensmiddelen, E) Slagerij, F0 boord, G) Munitie, H) verbruiksgoederen.
Bij de sectie munitie dienden vele oud veld-artilleristen.
Dit laatste is mogelijk de sleutel tot het antwoord op uw vraag.
Het zou namelijk inderdaad op overplaatsing op een bepaald moment kunnen wijzen en dan is de handtekening van kapitein Ketelaar volkomen logisch.
Nu heb ik op dit soort bescheiden in de periode van consignering na de capitulatie ( de Nederlandse onderdelen werden toen tijdelijk geconsigneerd op door de Duitsers aangewezen plaatsen met overigens een grote mate van bewegingsvrijheid ) ook wel eens handtekeningen aangetroffen van officieren die niet tot dat eigen onderdeel behoorden, maar kennelijk op een een zeker moment waren ingeschakeld als officier van Dienst.
Eerlijk gezegd lijkt me de kans in dit geval niet zo groot, waarbij mogelijk ook een rol speelt dat 8 RA zich na de capitulatie bevond bij Jutphaas en 2 CAAT in de buurt van Montfoort. Dat is toch, voor Nederlandse(!) begrippen, niet direct in elkaars buurt. Als ik mijn mening moet geven opteer ik inderdaad voor overplaatsing op enig moment van 8 RA naar 2 CAAT.
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2012 12:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Over 2 CAAT valt bovendien nog ter vertellen dat een colonne van dit onderdeel op weg naar de Grebbeberg via de Veenendaalse weg tussen Veenendaal en Rhenen op de 12e mei onder Duits artillerievuur kwam te liggen. Hierbij vielen 2 dodelijke slachtoffers, de militairen Bennink en Holtmaat. Deze waren allebei oorspronkelijk afkomstig van ( in dit geval ) 4 RA, een aanwijzing te meer dat de CAAT's inderdaad oud-veldartilleristen in hun gelederen hadden.
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2012 16:29
Totaal berichten: 1
Hallo hier Jan Spekschate. Binnen de familie werd er nooit over gesproken
maar omdat ik de familie geschiedenis aan het uitpluizen ben kom ik er achter
dat een neef van mijn moeder is gesneuveld bij de Grebbeberg.
Het gaat on Gerardus Johannes Holtmaat geb. te Raalte 6/10/1917
overl. 13/5/1940 te Rhenen zie bijgevoegde copy van de oorlogsgraven stichting.
Is er nog iets of iemand die meer over dit gebeuren kan vertellen?
bij voorbaat dank.
» Deze reactie is geplaatst op 5 maart 2020 16:17

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554