Discussiegroep

Onderwerp: Dirk Slotboom

Totaal berichten: 10
3.195 keer gelezen
19 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Wie kan mijn helpen aan informatie wat voor informatie dan ook en of foto's van soldaat Dirk Slotboom.

Dirk is mijn opa.

Ik wil graag alles over hem te weten komen.
http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=slotboom-d

Ricky Fokko Dirk Slotboom
» Dit bericht is geplaatst op 8 maart 2012 16:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hierbij alvast onze gegevens wat betreft je Opa.
Ze komen ongeveer overeen met wat de bedoelde link meldt.
Ik zal nagaan of er nog iets meer te vinden is.


Slotboom

Dirk
Breukelen/wpl.Breuke.St.Pieter
09-09-15
Wieldrecht/Rijksstraatweg-Kilweg,"Gravestein"
10-05-40
Loenen OGS Ereveld
D - Graf 145
2-III-34 R.I.
Dpl.Sld.

N.H.

I343

GG
Lotno.: Breukelen-Nijenrode 64. Stam: 10 RI.
Gevallen nabij 'Gravesteijn' (Rijksstraatweg/Kilweg
tijdens de uitvoering van de opdracht de verdediging
bij Villa "Amstelwijck" te versterken.

Bron: 'De vijf oorlogsdagen' van Wilson (pag. 152)
gesn. 10-5-1940 tussen Wieldrecht en Amstelwijck
begr. 15-5-1940 Dordrecht ABP erehof vak N rij 2
graf 22.
herb. 30-5-1940 Oegstgeest ABP Rhijnhof 2e klas
huurgraf 908
herb. 16-6-1942 Dordrecht ABP erehof vak N rij 4
graf 13.
herb. 22-10-1948 Amsterdam Nieuwe Ooster BP vak 81.
herb. 7-5-1963 Loenen OGS Ereveld.
NB Lag in Dordrecht aanvankelijk begraven onder de
naam vd Putten.
» Deze reactie is geplaatst op 8 maart 2012 17:09
Totaal berichten: 10
Dank u wel voor u reactie

Wat zou de rede kunnen zijn dat hij zo vaak is herbegraven?
En waarom onder de vd Putten?

Ricky Fokko Dirk Slotboom
» Deze reactie is geplaatst op 8 maart 2012 17:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat de laatste vraag betreft, dat kan eventueel te maken hebben met een verwisseling. Veelmeer kan ik niet bedenken op dit moment. Zo is er een militair Van Putten op dezelfde dag ( 10 mei ) gesneuveld bij het niet zover verwijderde Willemsdorp. Een andere Nederlandse militair, genaamd van der Putten, kwam om op de Grebbeberg. Al kan ik me in het laatste geval een verwisseling overigens moeilijk voorstellen.
Wat betreft die herbegravingen: ja, dat valt inderdaad nogal op. Dordrecht, Oegstgeest, weer Dordrecht, dan Amsterdam enz. Daar heb ik verder ook geen sluitende verklaring voor.
» Deze reactie is geplaatst op 8 maart 2012 18:34
Totaal berichten: 1.340
De heer Slotboom had mij ook gemaild. Zijn mail zat echter in de spambox afgevangen. Bij deze nog wat aanvullende informatie. De confrontatie van Slotboom zijn formatie met de parachutisten is uitgebreid beschouwd in een hoofdstukje binnen deze sectie: http://www.zuidfront-holland1940.nl/index.php?page=vak-wieldrecht-2
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2012 12:55
Totaal berichten: 10
Bedankt voor de reacties

Mocht iemand nog info hebben dan hoor ik dat uiteraard graag

Zou defensie van Dirk Slotboom nog een dossier hebben liggen?
Worden deze dossiers aan nabestaande makkelijk vrijgegeven?
Als ze al een dossier hebben zou daar dan een foto in kunnen zitten?

En hoe is bekend geworden dat hij onder de verkeerde naam begraven lag.

Ricky Fokko Dirk Slotboom
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2012 18:08
Totaal berichten: 1.340
Wat betreft de vragen over de grafverhuizingen, kunt u het best zich tot OGS richten. De Oorlogsgravenstichting zou u daarover veel zo niet alles moeten kunnen vertellen.

Ik weet wel dat rond Dordrecht de identificatie en eerste ter aarde bestelling gestructureerd ging, maar net als op de Greb, nog een groot aantal vragen bleven bestaan rond enige gesneuvelden.

Van 3.GB mensen die bij Wieldrecht en Amstelwijk sneuvelden op 12 en 13 mei, zijn ook enkele graven aangepast. Enige tijd leek een verkeerd persoon te zijn geidentificeerd. Mogelijk is dat een vermiste als gesneuvelde te boek stond kort na de meidagen. Dat gebeurde vaker. In zo'n geval is een verkeerde graftitel ook mogelijk. Nog ruim na de oorlog is in Dordrecht een graf voorzien van een andere zerk.

Men beseffe dat dit soort zaken meestal geen ambtelijke fouten betreft, maar de moeilijkheid om in een chaotische situatie alles juist te doen. Lichamen kunnen verminkt zijn geraakt, zijn ontdaan van herkenningstekens of er kan met dit laatste onbedoeld zijn gezeuld. Verkeerde getuigenissen of desinformatie kan de rest doen.

Nadien bestaat er de kwestie van de rechten op de stoffelijke resten. Die heeft de familie c.q. hebben de nabestaanden. De na de tweede wereldoorlog ingestelde Oorlogsgravenstichting (die namens Defensie de oorlogsgraven inricht, administreert en beheert) krijgt pas rechten over de stoffelijke resten van een in dienst van het vaderland gesneuvelde militair als de nabestaanden de rechten overdragen of als ze die niet (langer) uitoefenen. Zo hebben lokale ABP's de verplichting (bij wet) om ruimingen van oorlogsslachtoffers tijdig bij de OGS aan te melden. Dat deden zij in het verleden lang niet altijd, waardoor zeker een twintigtal meidagen veteranen inmiddels geen graf meer hebben. Tegenwoordig is dit vrijwel altijd wel goed geregeld en zodoende volgen nog steeds bijzettingen. Ik schat dat een kwart van de gesneuvelden nog op private begraafplaatsen ligt. Wat men in de regel ziet zijn drie tot vier verplaatsingen: 1) oorlogsgraf in de meidagen, 2) privaat graf, 3) lokaal OGS graf, 4) OGS graf op ereveld. Stap 3 valt er soms tussenuit, terwijl de oorlogsgraven ook nog wel eens in de oorlogsdagen zelf werden verplaatst (wat een andere omgraving opleverde).
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2012 13:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Een dossier zou dus ( zie boven ) kunnen liggen bij de Oorlogsgravenstichting (info@ogs.nl ). Informeer daarnaast ook eens bij de Afdeling Oorlogs-nazorg van het Nederlandse Rode Kruis. Zij hebben destijds ook alle gesneuvelden ( en gewonden ) in kaart gebracht. Als het om familieleden gaat zal men zeker bereid zijn te helpen.
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2012 13:46
Totaal berichten: 10
Bedankt voor de uitgebreide reacties.
Ben weer wat wijzer geworden.

Mochten ze bij het rode kruis of het ogs een dossier hebben dan zal ik het hier laten weten.

Ricky Fokko Dirk Slotboom
» Deze reactie is geplaatst op 11 maart 2012 10:04
Totaal berichten: 10
vandaag 31 mei 2012 bericht gekregen van het Het Nederlandse Rode Kruis

Dit is de complete mail:

EU 198.100

PA 25.259

Geachte heer Slotboom,

In uw e-mail van 12 maart 2012 vroeg u om gegevens over uw grootvader, de heer Dirk Slotboom, tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Aan wat u over u grootvader te weten bent gekomen heb ik niets tot te voegen.

De heer Slotboom was dienstplichtig soldaat in net 2-III-34 Ri en sneuvelde op 10 mei 1940 op het Eiland van Dordrecht. Hij is eerst in een massagraf in de Algemene Begraafplaats (AB) van Dordrecht begraven. Bij zijn overbrening naar de Rhijnhof in Oegstgeest is hij verkeerd geindintificeerd onder de naam P.J. van Putten. In oktober / november 1948 is hij overgebracht van Algemene Begraafplaats in Dordrecht naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam.

Bij de Afdeling Semi-Statische Archiefdiensten (SSA) van het Ministerie van Defensie worden de dienststaten van de Nederlandse militairen, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Marine, bewaard.

Ministerie van Defensie

Tav: IVENT/DCDI/SSA

Postbus 7000

6460 NC Kerkrade

De Oorlogsgravenstichting (OGS) heeft een website waar u informatie kunt opvragen www.OGS.nl.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten,

drs. Michiel Schwartzenberg

Oorlogsnazorg

Het Nederlandse Rode Kruis

070-4455823

Aldus het mailtje.

Ben ondertussen wel te weten gekomen waarom Dirk Slotboom werd herbegraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster te Amsterdam, dit was gedaan op verzoek van zijn vrouw Marie Lekkerkerker.

Bron: Zus, Dochter en Kleindochter van Marie Lekkerkerker

Ik zal ook contact opnemen met de Oorlogsgravenstichting (OGS) en het Ministerie van Defensie, zo gauw ik wat hoor post ik het hier.

Ricky Fokko Dirk Slotboom
» Deze reactie is geplaatst op 31 mei 2012 13:03
Totaal berichten: 1.340
Precies. Paulus van Putten. Kwam uit Leiden en woonde in Oegstgeest, meen ik. Is tweemaal op het ereveld in Dordrecht (Dubbeldam) begraven en in 1942 naar Oegstgeest overgebracht. Hij sneuvelde bij de zware mitrailleuropstelling nabij de tunnel t.h.v. het kamp te Willemsdorp.

Volgens mij (pas op: dat is een eigen analyse) was het ongeveer zo. Er is op het Dubbeldamse ereveld onbedoeld met lichamen 'gezeuld'. Er waren een aantal misidentificaties en onbekende soldaten. Dat betrof o.m. een sergeant en een soldaat van 3.GB. Daar kwam vervolgens bij dat men enige tijd Vd Putten kwijt was (toen bleek dat deze niet degene was die in Oegstgeest was aangekomen).

Slotboom en Vd Putten zijn vrijwel zeker bij het begraven niet onder 'de eigen' herkenningstekens terecht gekomen, waardoor bij de eerste exhumatie 'scheef' is gegraven en het verkeerde lichaam werd herbegraven elders. Dit is geen ongebruikelijke gang van zaken. Recent zagen we weer de (in dit geval fortuinlijke) identificatie van een lang als vermist te boek staande soldaat Brummelhuis op de Grebbeberg, die ook 'gewoon' in het grafbed bleek te liggen, maar eveneens (aanzienlijk) diagonaal onder de steen. Daardoor waren bij eerdere identificatiepogingen negatieve resultaten geboekt, omdat men eenvoudigweg de verkeerde stoffelijke resten 'aanprikte'.

Invent gaat u overigens vast niet wijzer maken. De dienststaat vertelt u normaliter niets waar u wat aan hebt als u het onderdeel al weet. Zoals eerder geschetst kwam Slotboom om in het eerste gevecht dat met de Duitse para's werd gevoerd langs de Oude Rijkstraatweg in de ochtend van 10 mei. Daar kan Invent in elk geval niets aan toevoegen. Zij kunnen u hoogstens zijn opkomst en groot verlof melden, alsmede eventuele herhalingsoefeningen. Dat wil niet zeggen dat u hen niet zou moeten aanschrijven natuurlijk. Ik probeer alleen de verwachting te temperen.

Overigens vind ik het opvallend dat het Rode Kruis u zo karig beantwoordt. Ik weet namelijk voor 99% zeker dat ze wel meer weten. In elk geval is naar mijn beste weten bij vrijwel alle Nederlandse gesneuvelden de aard en/of de locatie van de verwonding(en) geregistreerd. Mede op basis van die gegevens, die het Rode Kruis ijverig bewaakt, heeft Peter Kruit (archiefbeheerder Rode Kruis) indertijd gemeend allerlei fantasiƫn te mogen lanceren over tactische gevechtsomstandigheden in zijn boekje 'Een mythe aan scherven'. Dat was om andere redenen al 90 pagina's gecertificeerde kletskoek, maar als nu ook nog zou blijken dat in feite helemaal geen complete carthotheek van de verwondingen voorhanden is (de mail van het RK doet dat voor sld Slotboom denken), wordt Peter Kruit nog ongeloofwaardiger dan hij al was ...
» Deze reactie is geplaatst op 31 mei 2012 13:47
Totaal berichten: 10
Bedankt voor de reaktie

Dus als ik het goed begrijp heeft het Rode Kruis me afgescheept met niks.

Stel ik stuur ze een tweede mail
Naar wat zou ik dan allemaal kunnen vragen.
Welke info zouden ze moeten hebben liggen?

Ik heb ondertussen wel al een antwoord van de Oorlogsgravenstichting gekregen. (binnen 24 uur)

Deze hebben inderdaad een dossier liggen, waarvan ik binnenkort een kopie ontvang.

Dan moet ik nog even iets verbeteren in een van mijn vorige berichten schrijf ik over de herbegraving van Dirk Slotboom naar begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam.

Ik heb de bron niet helemaal juist (of onduidelijk) vermeld
ik schreef: Bron: Zus, dochter en kleindochter van Marie Lekkerkerker

Met dochter en klein dochter bedoelde ik, de dochter en klein dochter van de zus van Marie Lekkerkerker.

Ricky Fokko Dirk Slotboom
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2012 06:37
Totaal berichten: 1.340
Het Rode Kruis zou een registratie van de status van het lichaam moeten hebben met een aard der verwondingen en/of vermoedde doodsoorzaak (kan immers ook bijv. interne bloeding door blast zijn). Informatie is dat betrokkene door een boordschutter van een Duits aanvalsvliegtuig of een jachttoestel werd gedood. Dat zou uit de aantekening rond de verwonding moeten kunnen blijken. Voorts was het Rode Kruis de instantie die eigendommen verzamelde en registreerde. Bovendien controlereerde of een betrokkene een overlijdenscertificaat had gekregen, wat een wettelijke vereiste is voor een formele ter aarde bestelling. Daarnaast zou het Rode Kruis eventuele eigendommen moeten hebben doorgestuurd of informatie terzake hebben verstuurd aan de familie of wettige echtgenoot van betrokkene. Mogelijk zijn bovendien vragen door de familie gesteld, waarop het RK in veel gevallen gerechercheerd heeft. Kortom, als het Rode Kruis stelt dat zij geen informatie hebben, geloof ik dat niet.

Ter feitelijke ondersteuning het volgende. En dat mag je met het RK delen.

In Peter Kruit (RK medewerker) zijn boekje 'Mythe aan Scherven' [2008, Aspekt], wordt op blz. 129 een staat van inventaris gegeven van de aard van alle te Willemsdorp gesneuvelden op 10 mei. Daarin wordt aangegeven (c.q. gesuggereerd) dat voor alle slachtoffers bekend is welke aard van verwondingen er was aangetroffen. Een bladzijde daarvoor wordt voor Dordrecht en Moerdijk een gelijksoortige staat gegeven, waar ook heel uitdrukkelijk de suggestie wordt gedaan dat van alle slachtoffers de gegevens bekend zijn. Ze zijn allemaal gewogen en (op het lichaam) gelokaliseerd. De auteur van het boekje verstond het zelfs er verregaand op te mogen doorredeneren en de meest wilde conclusies te trekken. Het RK heeft dus alle gegevens over de verwondingen, ook die van Slotboom.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2012 10:45
Totaal berichten: 10
Bedankt voor de aanvulling op je eerdere bericht,

Dirk Slotboom zijn vrouw is overleden, en zijn enige kind (een zoon) ook.

Heb ik dan als kleinzoon van Dirk Slotboom wettelijk het recht om alle informatie te krijgen die het RK heeft liggen of mogen ze bepaalde informatie voor mij achter houden?

En wat zouden ze moeten geven en/of wat mogen ze eventueel achter mogen houden, als dat geheim houden al mag?

Ricky Fokko Dirk Slotboom
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2012 14:49
Totaal berichten: 1.340
Het Rode Kruis dient u gewoon alle informatie te geven, zeker als direct familielid.

Het Rode Kruis zit bovenop zijn gegevens. Allemaal onder het - wat mij betreft valse - mom van privacy gevoelig. Feit is dat ze de exclusiviteit erg prettig lijken te vinden. Als je wat wil weten mag je ter plaatse inzage krijgen, maar kopiƫren van gegevens mag niet.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2012 18:03
Totaal berichten: 10
Oke, ik ga ze dit weekend opnieuw mailen.
Zodra ik antwoord krijg zal ik het hier posten.

Bedankt voor alle hulp zover.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2012 18:47
Totaal berichten: 10
Na aanleiding van mijn tweede e-mail aan her RK waarin ik ze om meer informatie vroeg stuurde ze mij vandag op 4 juni het volgende antwoord

Geachte heer Slotboom,

Het archief van het Informatiebureau NRK is in maart 1945 getroffen door een bombardement. Hierbij zijn alle gegevens verloren gegaan. Het archief zoals het nu is dateert van na mei 1945. Sommige delen zijn gereconstrueerd, andere niet.

U bent van harte welkom om het dossier van uw grootvader in te zien. Wij zijn open op werkdagen van 9:00 tot 17:00.

Met vriendelijke groeten,

Michiel Schwartzenberg

Oorlogsnazorg

Het Nederlandse Rode Kruis
070-4455823

Als dit zo is dan is eigenlijk al het originele materiaal weg
of niet
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2012 11:54
Totaal berichten: 1.340
Dat antwoord verhoudt zich slecht met het voorwoord dat het boek 'Mythe aan scherven' siert. Daarin staat het volgende citaat (blz. 9):

"De ontdekking van een nieuwe bron bood de mogelijkheid tot een nieuwe benadering. Bij het Nederlandse Rode Kruis bleken de gegevens bewaard te zijn gebleven van de in mei 1940 gesneuvelde en gewond geraakte Nederlandse militairen."

Hoewel de schrijver en onderzoeker Peter Kruit, zelf dus NRK medewerker, in het boek vooral rept van gewondengegevens (en dus niet zo zeer gesneuveldengegevens), aangeeft dat de gegevens niet compleet hoeven te zijn, verhoudt zich het geheel zeer gespannen met wat de heer Schwartzenberg kennelijk met het publieke domein deelt als er een vraag komt. Kruit pretendeerde immers, zeker met de 19 tabellen die hij heeft opgenomen met verwondinganalyse, dat een zekere mate van compleetheid op de onderzochte strijdlocaties aan de orde is. Dat is een uitgangspunt "we hebben gegevens, tenzij ...". Wat de heer Schwartzenberg schrijft is "we hebben geen gegevens, tenzij ...". Dat rijmt dus niet met elkaar.

Overigens vind ik het ook vreemd te stellen dat hij stelt dat er geen gegevens zijn, om u vervolgens uit te nodigen om de ontbrekende gegevens in te zien! Heeft men dus wel gegevens?

Het bevestigt mijn beeld dat het NRK erg krampachtig doet met het aanbieden van informatie aan het publieke domein. Nog los van de kwestie hiervoor (mythe aan scherven), die wat mij betreft overigens niet zo heel belangrijk is, omdat het boek zelf eigenlijk een niemendalletje is, dat door geen serieus historicus serieus is genomen. Kruit zelf heeft aangetoond er niet eens over te kunnen communiceren. Laten we dat verder dus maar vergeten. Althans, het boek. Niet de mededeling dat een bron bestaat met (vrijwel) alle gewondengegevens. Want het is immers de verwonding van Slotboom die u zou willen weten.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2012 14:09
Totaal berichten: 10
Ja ik vond het zelf ook vreemd, eerst zeggen we hebben niks meer het archief, is verwoest, en me dan uit te nodigen om het dossier in te zien.

Ik krijg dan waarschijnlijk niet alles te zien.
Vreemd dat ze een deel geheim willen houden, wie zou daar voordeel aan hebben.

Zou het ministerie van defensie mij kunnen vertellen, waneer Dirk Slotboom in dienst kwam of wanneer hij verlof had? dat soort dingen, of zou dat ook geheim zijn? Bij wie moet ik daarvoor zijn?
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2012 07:18
Totaal berichten: 1.340
Daarvoor is de dienstgroep IVENT in Kerkrade. Zie http://www.defensie.nl/dmo/ivent/contact/locaties/locatie_kerkrade

Aanvragen naar dienststaten van reservepersoneel wel versturen met een copy van je paspoort of ID. Reactietijd is doorgaans een week of zes.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2012 12:41

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554