Discussiegroep

Onderwerp: Duitse doorbraak Zuid-Willemsvaart (vervolg)

Totaal berichten: 1.340
2.120 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940 / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Wegens het sluiten van het specifieke 'Zuidfront' forumdeel voor nadere bewerking, schrijf ik alhier een vervolg op een eerder bericht (zie link). Daarvoor is noodzaak, want ik moet iets corrigeren. http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=forum_discussiegroep&item=18384&group=7&view=3

De aangetroffen foto is na uitgebreide verificatie met lokale historici van de kring Uden-Gemert gebleken te zijn van de brug te Keldonk. We zijn erin geslaagd de foto uitgebreid te duiden, zodat helder is dat het niet om een herstelde brug bij Heeswijk gaat. De in de eerdere bijdrage dus gesuggereerde steunbewijzen ontbreken dus alsnog.

Anderzijds is nog nadere reconstructie, met daarbij op detailniveau achterhaalde bewegingen van Duitse troepen, van de gebeurtenissen rond Keldonk en Zijtaart te maken. Duidelijk wordt dan dat inderdaad aldaar de doorbraak aan de Zuid-Willemsvaart plaatsvond en deze geïmproviseerde linie failleerde. Bij Keldonk kwamen de eerste Duitse pantserwagens over de Vaart.

De nadere reconstructie van de gebeurtenissen rond Heeswijk op 11 mei kunnen tot op heden slechts op een regressieve wijze (met name door uitsluiting) worden gereconstrueerd. In tegenstelling tot de omgeving Erp-Veghel-Keldonk, is van de Duitse beweging rond Heeswijk-Dinther met uitzondering van het korte verslag van een deel van de verkenners van 9.Aufkl.Rgt. geen verslag. Aan Nederlandse kant ontbreekt vanzelfsprekend evenzo een verslag, omdat de sector nu eenmaal onbezet was. De verslagen die er zijn, zijn van de aanleunende vakken. De rapporten die daartuit voortkwamen zijn zeer slecht te gebruiken voor een betrouwbare reconstructie. Ze zijn inconsistent qua tijdsmeldingen en de overige observaties zijn uit derde hand.

Met het NIMH is over de zaak Heeswijk contact gezocht, omdat ook het 'Mei 1940 - de strijd op Nederlands grondgebied' suggereert dat bij Heeswijk werd doorgebroken. Er is heel duidelijk geantwoord dat men zich inderdaad op suggestie verlaat en niets anders. Een eerlijk antwoord. Brongers is (uit hoffelijkheid) aangeschreven, maar heeft niet gereageerd.

Wat betreft de preciese gang van zaken, voor zover die reconstrueerbaar is, wordt steeds duidelijker hoe de Duitse beweging richting westen ging. Daarbij wordt helder dat het zwaartepunt daarvan beduidend zuidelijker dan Den Dungen en Heeswijk lag. Bovendien dat AA.254 in de ochtend van 11 mei vrijwel zeker nog niet eens over de Raam was gekomen, laat staan over de Zuid-Willemsvaart. De Zuid-Willemsvaart defensie werd bij Keldonk en Zijtaart beslissend opgerold en doorbroken. Niet bij Heeswijk. Dat laatste zal uitgebreid worden bewezen, onder meer door de terugtrekkingsroute van de Nederlandse beveiliging van de vaart te volgen en vast te stellen dat als bij Heeswijk een Duitse doorbraak was geweest (vroeg op de 11e mei) een aanzienlijk deel van de Nederlandse troepen nimmer had kunnen ontsnappen. Dat was in realiteit echter wel het geval, om de eenvoudige reden dat de eerste Duitsers die bij Heeswijk over staken en gemotoriseerd waren, pas in de avond doorreden naar Vught en later Helvoirt. In diezelfde avond kwam AA.254 via Heeswijk west van de Vaart en verplaatste zich richting Dungen.
» Dit bericht is geplaatst op 31 maart 2012 11:48

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554