Discussiegroep

Onderwerp: Lagestee docu op TV Rijmond (met link)

Totaal berichten: 1.340
2.069 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Mediazaken en internet
De Lagestee documentaire over de Grebbeberg was afgelopen weekend op TV Rijnmond te zien. Hieronder de link naar een herhalingsuitzending.
http://www.rijnmond.nl/rijnmond-gemist/07-04-2012
» Dit bericht is geplaatst op 10 april 2012 13:44
Totaal berichten: 26
Goedeavond,
Dit was nu een goede docu.
Ik hoop dat onze "geliefde"minister Hillen dit ziet.
Ik hoop dat deze minister tot rechtvaardiging in deze zaak overgaat.
Of gaat deze minister ook het Cda adagium ( het pluche is heilig boven alles) volgen ??
We zullen het zien .

Adres + motivatie bekend.
» Deze reactie is geplaatst op 10 april 2012 18:34
Totaal berichten: 21
Ik vrees het laatste (onze minister kennende).
Zeker een goede docu.
Ik vond het echter wel opvallend dat meerdere (zo niet alle)oud strijders geen officier of commandant hadden waargenomen en dat ze grotendeels op hun eigen aangewezen waren.
» Deze reactie is geplaatst op 18 april 2012 09:32
Totaal berichten: 1.340
Die observatie deed ik ook, over die afwezige kaderleden. Toch neem ik dat in veel gevallen met een korrel zout.

Ten eerste denk ik dat menigeen niet eens door had als officieren in de stelling waren. Overigens zal het natuurlijk zeker zijn voorgekomen dat sectiecommandanten of compagniescommandanten door angst bevangen waren of extreem voorzichtig waren.

Het was juist opvallend hoe prominent Nederlandse officieren zich vooraan met de strijd bemoeiden. Dat was maar ten dele de naïviteit van onwennigheid. Men was ook bijgebracht de troep te moeten aanvoeren. Deze instelling tesamen met de veel te herkenbare tekens van kaderleden (zoals de archaïsche klewang en de opstaande kragen met zilveren of koperen knoppen), zodat ze ook voor gewone schutters van de tegenpartij snel opvielen, hebben geleid tot een relatief hoog slachtoffercijfer onder officieren.

Nabrander: over onze geliefde Minister hoeven wij ons geen zorgen te maken; die gaat nu met België en Luxemburg samenwerken. Iemand de wiki pagina van de Luxemburgse strijdkrachten al gevonden? Ik geloof dat ze een bewapend bataljon hebben. Dat is overigens verhoudingsgewijs een groot leger vergeleken met het 35 keer grotere Nederland.
» Deze reactie is geplaatst op 18 april 2012 10:12
Totaal berichten: 1.340
In dat kader nog. Van deze Minister verwacht je dat hij morgen aankondigt met de marine van Zwitserland en de luchtmacht van Liechtenstein te gaan samenwerken. Ik begrijp alleen niet waarom deze man durft te spreken van een krijgsmacht die in verval zou zijn als hij nog verder bezuinigt. In de jaren dertig, voor de boost van 1937, investeerde Nederland nog meer van zijn BNP in de krijgsmacht dan de laatste tien jaar hier en nu. Dat is beschamend.
» Deze reactie is geplaatst op 18 april 2012 10:18
Totaal berichten: 78
Goed beschouwd zijn legerarsenalen in westerse landen doorgaans vrijwel alleen aangewend voor een eigen egoïstisch hoog te houden conjunctuur van welvaartsverrijking.

Echter ik ben het eens met de heer Goossens dat een militaire samenwerking met Luxemburg afbreekwerk is te noemen.

Als je je landsverdediging denkt te versterken middels een samenwerking met Luxemburg - dan moet je zelf ook levensmoe zijn als 'Natie', dunkt me.
» Deze reactie is geplaatst op 18 april 2012 21:58
Totaal berichten: 21
De hoogste chef van het Luxemburgse leger dhr. Gaston Reinig was voor kort nog een kolonel.
In verband dat Luxemburg ook binnen de NATO. een chef "defensie" moest hebben is hij naar mijn weten direct tot generaal gepromoveerd (4 sterren dus).
Dit is echter niet met zekerheid vast te stellen omdat er zeer weinig over deze man bekend is.
Misschien dat minister Hillen hier meer over weet.
Het schijnt dat de landmacht van Andorra ook geïnteresseerd is in een samenwerking met Nederland.
» Deze reactie is geplaatst op 22 april 2012 13:04

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554