Discussiegroep

Onderwerp: Faux Pas door Nationaal Comité 4 en 5 mei (2012)

Totaal berichten: 1.340
2.382 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Ieder jaar schijnen we door maatschappelijke organisaties of politici te moeten worden verrast door weer een nieuw politiek getint 4 mei plannetje. Dit jaar besloot het Nationaal Comité 4 en 5 mei om tijdens de Nationale Dodenherdenking een kind een gedicht te laten voordragen dat stilstaat bij de dood van zijn oud-oom, die in de Waffen SS dienst had genomen en in het oosten sneuvelde. Hoe kom je erop?!

Nederland kende ca. 200.000 oorlogsslachtoffers door WOII. Daarvan waren er maar liefst 102.000 van Joodse bloede. Meer dan de helft. Een schandvlek op ons nationaal blazoen. De Nationale Dodenherdenking is dan ook een ceremonie met plechtigheid, die wat mij betreft met alle recht zeer kritisch door Joodse organisaties wordt gevolgd. De SS, hoewel divers in samenstelling, stond voor het ideologische en perverse nazi regiem. Dat niet ieder lid even perpers was, is evident. Dat er talloze naivelingen om verkeerde redenen zich lieten verleiden in Duitse dienst tegen het communisme te strijden, evenzo aanvaard. De dodenherdenking van 4 mei is echter geen moment om daar bij stil te staan. Dat doet men maar op 5 mei, wat bevrijdingsdag voor iedereen was, of ieder ander moment. Per jaar zijn er 364 dagen voor allerlei thema's, één dag is er om onze nationale doden met respect en eerbied te herdenken. Dat bezoedel je niet!

De initiator van dit idee binnen het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft zich volkomen incompetent getoond. Ik word meestal al niet vrolijk van de bestuurders van dat soort organisaties, maar dit soort faux-pas slaat alles. Dat men dan ook nog eens als eerste reactie stelt dat men teleurgesteld is in het CIDI is te onwaarschijnlijk voor woorden. Dan ben je zeker vol-sla-gen incompetent als Comité.
» Dit bericht is geplaatst op 26 april 2012 22:26
Totaal berichten: 1.340
http://www.welingelichtekringen.nl/21129-dodenherdenking-moet-geen-jodenherdenking-worden.html

De weerzin die door mij siddert als ik dit soort epistels lees, zoals van deze Ewoud Sanders, kan ik beter niet beschrijven. Daarmee verklap ik dat mijn emotie het direct al van de ratio wint.

Toch is het voor mij onbestaanbaar en onvermurwbaar dat in Nederland een journalist durft te schrijven 'Dodenherdenking moet geen Jodenherdenking worden'. De lading van zo'n bericht vind ik zo ongelofelijk in een land dat de helft van zijn oorlogsdoden van Joodse bloede weet, dat ik me beter kan beperken in de emoties die me binnenvallen bij zo'n bericht.

Als je dan het artikel leest wat deze geborneerde journalist vervolgens uit zijn pen weet te slingeren, dan rijzen je de haren helemaal te bergen. Mensen als deze Sanders verzuipen bijkans in hun domme onwetendheid over de Shoa, maar vooral in hun kennelijk totaal ontbrekende empathie met het Joodse lot. Het zijn namelijk precies dit soort vermeende nuances, die deze Sanders en gelijkgestemden mobiliseren, die antisemitisme telkens weer in leven houden.

Het begrip monopoliseren vind ik daarbij stuitend eenzijdig. Ik vind het volkomen te begrijpen dat Joodse organisaties bezwaar maken tegen het formeel (!) uitdragen van een gedicht over een Waffen-SS'er tijdens de formele dodenherdenking. Ik vind het ook evengoed te begrijpen dat het formeel herdenken van Duitse militairen op 4 mei door Joodse organisaties niet wordt gepruimd. Dat onder Joodse protesteerders evengoed lieden zitten, die doorslaan, zoals Sanders zelf, zij gezegd. Het vliegtuigje boven Vorden was net zo ranzig en ondoordacht, als het voorstel een gedicht over een Waffen-SS'er voor te dragen tijdens een herdenking voor o.m. 102.000 Joodse slachtoffers in WOII die uit ons land werden weggevoerd en overleden.

Overigens is Sanders helemaal geen historicus, maar taalhistoricus. Laat hij zich vooral bij zijn leest houden!
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2012 12:44
Totaal berichten: 78
De column van heer Sanders staat boordevol met allerlei oppervlakkige gemeenbruggetjes en generalistische beweringen.

O o, wat maakt die man zich toch een zorgen.. En dan durft hij het ook nog te hebben over 'zwartwitdenken'.

Men kan vinden wat men wilt van de 'Vorden fout' actie, maar het is ieder geval heel wat 'frisser' dan de achterkamertjes politiek van het comité 4 en 5 mei.

De geuite beschuldigingen m.b.t. verschillende Joodse organisaties raken kant nog wal. Het is niets anders dan een napraterij boys netwerk van de nieuwe elite.

Eén ding weet ik zeker. Onder 'Drees' waren dergelijke heltergende dingen niet geschied.
Maar wat wil je, we leven in een land waar vrijwel helemaal niks meer over is van zijn P.v.d.A.
» Deze reactie is geplaatst op 8 mei 2012 20:43
Totaal berichten: 1.340
Ach, het is net de Katholieke Kerk. Daar zat altijd zo'n verweesde priester de biecht af te nemen en lichtvaardig andermans zonden te vergeven. Wat is makkelijker dan een ander te vergeven voor daden die hij u niet aan deed? Dan komt het aan op empathie. Dat ontbeert een steeds grotere schare Nederlanders. Dat gecombineerd met de steeds breder wordende lamgeslagen domheid (met 30% van het electoraat op de flanken ook al aangetoond) en de dominantie daarvan in dit land, dat liever de Tokkies en de Britts vereerd dan de belezen professor, en je hebt je recept voor jaarlijks terugkerende discussies zoals onderhavige.

Als Sanders zelf echter had waargenomen hoe Joodse mensen massaal naar de slachtbank waren geleid, hoe zij zonder enig verzet van betekenis (nee, de Februaristaking was geen opstand tegen de Joodse razzia's, maar een ordinair protest tegen een strenger wordende bezetter geëntameerd door een communistische partij die niets met de Joodse kwestie had!) en met medewerking van schokkend effectieve ambtenaren konden worden weggevoerd, waardoor 4 op de 5 Joodse Nederlanders het niet na kon vertellen, dan had meneer nooit zijn pen op deze wijze laten bewegen. Het is zijn totale gebrek aan empathie en kennis dat - net als bij zovele voorstanders van vermenging van Duitse herinnering op 4 mei - leidde tot zijn arbitraire standpunt.

Nederland wordt geteisterd door domheid en slecht opgeleide roeptoeters. Wientjes zei daar van de week terecht iets over ten aanzien van de politiek. Maar niet alleen in de politiek domineert de schreeuwlelijk en de populist, maar ook in de media. Kwaliteitsmedia zijn zeer schaars en worden nauwelijks meer gelezen of bekeken. John de Mol en Wakker Nederland bepaalt wat Nederland ziet en gevoerd krijgt. Een generatie mensen groeit op, die een onderwijs van lik me vestje genoten en op televisie en internet vooral platvloers vermaak en onbeschaafdheid aangemeten krijgen. Waarom zou je dan nog respect hebben voor de Joodse zaak? Waarom zou je dan het verstand kunnen opbrengen in dit vermeend meest geinformeerde era ooit in de menselijke geschiedenis te mogen weten dat na 2.000 jaar Jodenvervolging en pogroms de goedgeïnformeerde mens zou moeten weten dat overgevoeligheid in Joodse groeperingen veel meer reden en aanleiding heeft, dan alleen maar WOII. Nergens in de wereld kan een Jood werkelijk onbekommerd uiten en tonen van Joods bloed en geloof te zijn. Nergens! En dat al 2.000 jaar. Ik denk niet dat de heer Sanders daar ook maar één minuut bij stil stond toen hij dacht bij dom Nederland - dom zoals Maxima dat indertijd bedoelde - even snel te scoren als taalhistoricus. Ik vind meneer Sanders in elk geval een erg domme man. Hoef ik niet te duiden wat ik vind van zijn instemmend gehoor ...
» Deze reactie is geplaatst op 9 mei 2012 09:10
Totaal berichten: 78
Het posteren van een vijandsbeeld heeft m.i. nooit bijgedragen aan de vrede. Laat dat duidelijk zijn.
Echter we hebben het hier niet over deze materie maar over 'gedenken' en 'herdenken' van slachtoffers van Nazi gruwelen !
En waarom moet er dan in hemelsnaam op de 4de mei een 'alternatief scenario' gekozen worden door Duitse militairen en een 'looser' van een Nederlandse SS'er te gaan herdenken ?

Ik sloeg vanmorgen de ingezonden brieven pagina van onze regionale AD open en werd bijkans onpasselijk van de bijeengeraapte, opgerochelde ongenoegens.
Het is intens onbeschaafd en volstrekt ongepast dat men het durft te bestaan om in dit land 'wederom' de Joodse gemeenschap zo in de steek te laten !
» Deze reactie is geplaatst op 9 mei 2012 21:03
Totaal berichten: 1.340
De grove denkfout die men in Nederland maakt, die je in heel veel slappe retoriek rond die 'verbreding van de herdenking' tegenkomt is (1) gijzeling door Joods slachtofferschap en (2) verzoening.

Bizar, maar waar. Beide zijn drogredenen c.q. -argumenten.

Joods slachtofferschap is evident en historisch de facto en de jure aan de orde. Sinds de eerste eeuw na Christus zijn zo bovenmatig onderdrukt, verdreven of vermoord. De laatste grote pogroms in de historie vonden plaats in de 16e en 17e eeuw. Toen werden in Iberia en in het oosten van Europa Joden verdreven of gewoon vermoord. In de meest milde vorm tot Christendom gedwongen (en nadien vaak alsnog verstoten of vermoord ...). Ook in Nederland zijn pogroms geweest. Joden mochten niet in gildes werkzaam zijn en waren dus in vrije beroepen en financiering actief. Zij waren de leen- en ondernemingsbanken avant la lettre. Beschermheren vonden zij in de Adel. Toen de Pest toeslag, en de kosjere Jood het macabere lot van de Zwarte Dood vaak wist te ontlopen omdat hij zo hygiënisch was, werden de Joden in heel Europa beschuldigd van het vergiftigen van de voedselketen. Water zouden zij vergiftigen. Joden werden massaal, ook in Nederland, afgemaakt. Bijkomend voordeel: veel schulden werden zo gesaneerd. Anno nu kunnen we onze schulden niet saneren door onze schuldeisers te vermoorden. Ik wil er niet aan denken wat er anders zou gebeuren, want hoewel beter geconditioneerd zijn we nauwelijks beschaafder geworden ...

Verzoening, waar menigeen op duidt, is totaal niet aan de orde. Op 4 mei herdenken we namelijk niet ons vijandschap met Duitsland, maar de slachtoffers van de toenmalige vijand. De huidige Duitser kan de toenmalige vijand niet representeren. Daarnaast is Duitsland al in de jaren vijftig weer tegen de Europese boezem gedrukt en in geen enkel opzicht een vijandig bejegend land. Verzoenen is dus ook totaal niet aan de orde. Waarom mensen het dan ook over verzoening hebben als we op 4 mei ineens formeel ook Duitse doden gaan herdenken, is mij een raadsel. Het is een zo gekunstelde gedachtenkronkel dat ik ieder moment de heiligverklaring van Napoleon of Willem de Veroveraar verwacht, als we nog even doorgaan in de weg van de verzoening die een deel der menschen voor ogen hebben. Ik vraag me ondertussen af wat mensen bezielt om zulke groteske kolder te verkondigen.

Het punt is dat de argumenten voor verbreding van de formele herdenking totaal niet kloppen. Ze zijn grotesk. Even grotesk als dat we morgen onze geschiedenisboeken zouden aanpassen om vast te stellen dat onze militairen onterecht tegen de Duitsers vochten want anno 2012 zouden ze onze vijand niet (meer) zijn. Alsof je Balkenende over de Irak oorlog hoort praten, ruim na dato. "Met de wetenschap van nu ....".
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2012 14:04

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554