Discussiegroep

Onderwerp: kok van nes

Totaal berichten: 1
2.082 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Wie weet iets te vertellen over de vader van mijn moeder Arend van Nes, bijgenaamd kok van Nes ? hij was gelegerd in 't Harde (of Oldebroek) als beroepsmilitair. Hij is als sergeant - kok bij de gevechten om de Grebbeberg aanwezig geweest. Hij heeft er volgens mijn moeder nooit over kunnen praten, want hij heeft veel kameraden daar verloren.
» Dit bericht is geplaatst op 6 mei 2012 22:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam van uw grootvader komt helaas niet voor in ons archief. Niet zo verwonderlijk omdat dit Archief is opgebouwd op basis van A) namen die voorkomen in verslagen en rapporten ( hierin worden vrijwel geen namen genoemd van militairen uit de lagere rangen, de grote meerderheid dus ), B appellijsten ( daar hebben we weinig van, omdart vrijwel alles destijds in mei 1940 op bevel van hogerhand is vernietigd ) en C) informatie via familieleden van militairen van toen ( dit heeft wel iets opgeleverd, maar feitelijk weinig ).
Als je dan weet dat er aan de Slag om de Grebbeberg circa 10.000 Nederlandse militairen hebben deelgenomen in de een of andere vorm, dan wordt duidelijk dat het opsporen van een bepaalde militair zoiets is als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Zowel voor ons als voor een instituut als het NIMH in Den Haag.
Allereerst zal zijn onderdeel gevonden moeten worden. We kunnen wat dat betreft nog wel eens wat doen aan de hand van extra door bezoekers ingebrachte gegevens, zoals b.v de naam van een officier van toen of de naam van een gesneuvelde kameraad uit hetzelfde onderdeel. Maar ik heb intussen begrepen dat u niet over zulke aanvullende gegevens beschikt.
De beste informatie zou natuurlijk moeten komen van dienstkameraden van destijds. Het probleem is alleen dat dit gaat om een zo langzamerhand uitstervende generatie, die ook in doorsnee genomen niet echt vertrouwd is met zaken als Internet.
Er is blijft eigenlijk maar een ding over. Neemt u contact op met IVENT in Kerkrade ( zie voor adresgegevens hun website ) en vraag om de Militaire Staat van Dienst van uw grootvader. Dat levert in elk geval zijn stamregiment op, het regiment dus bij eerste opkomst. Daaruit valt meestal al wel iets af te leiden, maar vraag vooral ook specifiek naar eventuele mutaties en ook naar bataljon en compagnie in mei 1940. Meestal hebben ze die laatste gegevens niet, maar soms ook wel. Het is voor ons dan niet zo moeilijk om een reconstructie te maken van wat uw vader feitelijk ( niet gevoelsmatig natuurlijk ) doorgemaakt moet hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2012 12:26

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554