Discussiegroep

Onderwerp: 11 mei 1940 bommen op hoek herengracht en blauwburgwal amsterdam

Totaal berichten: 1
6.766 keer gelezen
19 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Boeken, tijdschriften en publicaties
Ik was getuige van dat bombardement op die Zaterdag morgen. Een zeker nummer of doden, Ik was toen 17 jaar en woonde vlak in de buurt
Beschreven in Dr. L. de Jong Het koningrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog #3 Mei '40 geillustreerd met photos na pp 174. Zou graag meer feiten van dat bombardement krijgen
» Dit bericht is geplaatst op 14 mei 2012 03:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er is u inmiddels wat materiaal toegestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 14 mei 2012 19:00
Totaal berichten: 1
Geachte heer Van Zuidem,

Over dit onderwerp heb ik zojuist een foto uit mijn archief geplaatst op de fotowebsite Flickr en er een klein geschiedkundig verhaal bij geschreven. U vindt de foto en tekst hier: http://www.flickr.com/photos/tram_5/8226049831/.

Hartelijke groet,
Tim castricum
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2012 14:43
Totaal berichten: 1
Toen een van de bommen op het pand hoek Herengracht 105 / Blauwburgwal 25 viel, was mijn vader op zijn kamer direct onder het dak in dit pand. Hij woonde daar nog geen week, en overleefde de bominslag.

Ik heb foto's gevonden van de hoek Blauwburgwal / Herengracht die weergeven hoe het er uitzag na de bominslag, en daarbij wat schaarse informatie. Ook Dr. L. de Jong noemt in deel 3 van "Het koningrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog" slechts dit voorval.

Is er over de bominslag meer bekend en is er een lijst van de 44 slachtoffers en waar zij woonden ?

Bedankt voor uw reactie.
» Deze reactie is geplaatst op 5 april 2013 16:19
Totaal berichten: 1
mijn Grootmoeder mevr S.E. bakker Oostheim is toen omgekomen samen met haar oudste dochte Marie ik zou er wel wat meer over te weten willen komen.
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2013 12:01
Totaal berichten: 1
Mijn grootouders (antonius Rijnbeek & Antje de Bruijn) lagen ten tijde van het bombardement op hoek Herengracht / Blauwburgwal met hun binnenvaartschip, de tjalk "Johanna" in de Herengracht. Ze hadden een vaste ligplaats in de Herengracht vlakbij de Blauwburgwal. Het gezin had 2 zonen (Cornelis & Marinus) Tijdens het bombardement bevonden zij zich in het ruim van het schip. Door de drukgolf die ontstond, werden de den en de luiken waarmee het ruim van het schip was afgedekt opgelicht en vielen in het ruim. (voor niet ingewijden in scheepvaarttermen: "de DEN" is de balk die in de lengterichting van het schip halverwege over het ruim licht, waar vervolgens de luiken op rusten) Mijn Vader (Cornelis 1927-2013) was toen 13 jaar, en heeft 'de den' op zijn hoofd gekregen. Hij zei altijd dat hij het litteken op zijn schedel nog steeds kon voelen. Verder werd er thuis weinig over gesproken, maar heeft denk ik toch een traumatiserend effect gehad.
» Deze reactie is geplaatst op 6 augustus 2013 00:55
Bij het bombardement op 11 mei kwam een 33-jarige vrouw uit Monnickendam om het leven: Maria Johanna Anthonia Groenewoud. Zij werkt in een bakkerij op de Blauwburgwal. Is daar nog iets van bekend? Ben op zoek naar de eigenaar van die bakkerij.
» Deze reactie is geplaatst op 11 april 2014 09:01
Totaal berichten: 2
Mijn overgrootvader Johannes Lambertus Marinus Rondaij is ook overleden, hij had volgens de verhalen in de familie net nog een haring gehaald, en is gestorven op het toilet op de Blauwburgwal. Ook ik wil graag meer weten over de namen van de mensen die hier gestorven zijn, is daar iets over bekend?

Francoise Rondaij-Koch
Amsterdam
» Deze reactie is geplaatst op 5 mei 2014 00:07
Totaal berichten: 2
Herstel, het was niet Rondaij, maar mijn andere opa: Giacomini, wij weten inmiddels dat hij waarschijnlijk met meerdere personen in een klasse 4 graf op de Oosterbegraafplaats is beland. Meerdere slachtoffers zijn eerst naar het Wilhelminagasthuis te Amsterdam gebracht en daarna dood bevonden op 21 mei 1940 door een arts. Op 22 mei begraven op de Ooster.
Wellicht hebben meer mensen hier iets aan die aan het zoeken zijn.
Groet uit Amsterdam
» Deze reactie is geplaatst op 14 mei 2014 22:31
Totaal berichten: 1
Onze moeder was op een hoek op die gracht en werd dodelijk gewond, ze heeft het na maanden ziekenhuis overleefd en is toch nog in de tachtig geworden. Zij was een meisje van 15 jaar.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2016 21:00
Totaal berichten: 1
11 mei 1940, Amsterdam. Op Blauwburgwal 21 was (banket)bakkerij Nollen. Eigenaar was bakker Gerardus Schavemaker (1902-1971), zijn echtgenote heette Corrie Nollen. Op de dag van het bombardement was zijn vader Cornelis Schavemaker (1868-1952) in de kelder aan het werk. Zijn neefje van 16, Kees (Cornelis) Schavemaker was net weggegaan om terug naar huis in Den Haag te gaan. Kees moest vaak in Amsterdam zijn voor zijn opleiding tot radio-marconist en gind dan ook vaak even bij zijn oom en opa langs. Gerard en Cornelis hebben het bombardement van 11 mei 1940 overleefd. Kees niet. Wanneer en waar hij werd gevonden is niet éénduidig. Zijn jongere broer Jan vertelde later, dat Kees de volgende ochtend dood gevonden werd onder het puin van een andere winkel. Het Amsterdams archief verteld dat zijn lichaam op 16 mei gevonden werd tussen het puin in de kelder van nr.21. Werkte Maria Groenewoud bij bakkerij Nollen / Schavemaker op Blauwburgwal 21 ? (Zie bericht 11 april 2014)
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2017 08:20
Totaal berichten: 1
De bom viel op 11 mei 1940 om 11.00 uur. Mijn grootvader Jacobus Verkade woonde in een pension in de Spuistraat no. 63. Hij moet enige minuten eerder uit het pension vertrokken zijn en werd dodelijk getroffen (zwaar verminkt} op de brug bij de Heerengracht. Verslag in fotoboek STAD IN OORLOG uitg. 2017. Misschien ligt hij op de brug (zie foto). Met een briefje van de pens.houder werd mijn vader op de hoogte gebracht. Gedateerd 15 mei 1940 met de mededeling dat hij nooit meer terugkeerde in het pension.Kleinzoon in Heemstede w.verkade heeft
briefje in zijn bezit.Jacobus Verkade geb. in Delft in 1867. Hij leefde gescheiden van zijn gezin. Mijn vader was proc.houder bij Gebr.Peters Kapok en bevond zich op kantoor in de Spuistraat no.1 zonder medeweten.
» Deze reactie is geplaatst op 28 september 2017 17:55
Totaal berichten: 1
Toen de oorlog uitbrak zei mijn grootvader (woonplaats Amsterdam) dat hij hoopte door de eerste bom te worden getroffen. Volgens mijn vader is dit ook gebeurd. Hij vertelde dit elk jaar op 4 mei.

Is er een namenlijst van de getroffenen?
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2019 01:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wij hebben in elk geval zo'n lijst niet, maar het zou best kunnen. Probeer het eens bij het NIOD in Amsterdam.Of bij het Amsterdams Archief.
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2019 13:19
Totaal berichten: 3
In "Bommen op de Blauwburgwal", uitgever Champlemy Pers Amsterdam, pm.manasse@quicknet.nl, staan alle 44 slachtoffers vermeld.
Nabestaanden van 39 van de 44 slachtoffers zijn ondertussen gevonden. Zij zullen worden uitgenodigd wanneer de gedenksteen met de 44 namen geplaatst wordt op de hoek van de Blauwburgwal en de Herengracht. Wanneer, dat hangt van de gemeente Amsterdam af.
We zoeken nog naar (verre) verwanten van Wilhelmus de Bruin (Avereest, 23-12-1880), Dirk van der Heide (Amsterdam, 26-07-1897), Josephus Lambregts (Amsterdam, 04-09-1893), Albert Willem Olie (Haarlem, 30-06-1910), ldert Christiaan van Tilburg (Amsterdam, 28-12-1891).
» Deze reactie is geplaatst op 11 juli 2019 13:02
Totaal berichten: 3
Bij het bombardement zijn 44 mensen gedood en 79 gewond.
We hebben nu nabestaanden van alle 44 doden opgespoord, van broers tot verre familie, achterneef/nicht.
We willen niet alleen nabestaanden van deze doden uitnodigen voor de onthulling van de gedenksteen, waarschijnlijk op 11 mei 2020.
We willen ook graag in contact komen met nabestaanden van de gewonden om ook hen uit te nodigen. Sommige gewonden hebben we opgespoord, zoals G. Schoutsen, G. Morssink. J. van Ostaijen. De gewonden zijn behandekd in het Binnengasthuis, het Wilhelmina Gasthuis en het Ned. Isr. Ziekenhuis. Kent u een gewonde van het bombardement op de Blauwburgwal, hebt u in de familie gehoord over een familielid dat daar gewond is of ben u een nabestaande van een gewonde, laat het ons weten, zodat we u kunnen uitnodigen voor de onthulling.
» Deze reactie is geplaatst op 26 november 2019 20:57
Totaal berichten: 1
Een vraag aan Bob Rijnbeek (reactie 6 augustus 2013): weet u misschien waar de vaste ligplaats van de tjalk Johanna van uw grootouders precies was?
Was dat ten noorden of ten zuiden van de Blauwburgwal?
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2021 18:44
Totaal berichten: 3
De Johanna lag vlak voor Herengracht 20; zie In Memoriam de Blauwburgwal, p.60.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juli 2021 10:47
Totaal berichten: 1
Cas Oorthuys een bekende Nederlandse fotograaf heeft een 15tal foto-opnamen van her bombardement op de Blauwburgwal op 11 mei 1940 vastgelegd en deze zijn online te bekijken op de website van het Nederlandse Fotomuseum te Rotterdam.
Trefwoorden : bezetting, oorlogsslachtoffers, bombardementen.
» Deze reactie is geplaatst op 22 november 2021 13:15
Totaal berichten: 1
Ik heb nooit geweten dat er een bombardement op Amsterdam geweest is - tot ik vorige week met mijn 18-jarige zoon de gedenksteen zag. Ik zei: ik woon al meer dan 30 jaar in Amsterdam, maar die steen heb ik nooit eerder gezien. Nu ik bovenstaande lees begrijp ik waarom. Goed dat-ie er is, mijn zoon weet nu ook alles!
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2022 16:28

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554