Discussiegroep

Onderwerp: verzetsstrijder Max van Pelt en mei 1940

Totaal berichten: 1
2.747 keer gelezen
14 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Familie- en veteranenzaken
Goedemorgen,
Ik ben op zoek naar informatie over de ervatingen van Sergeant-Majoor Max van Pelt uit Dordrecht. Hij diende in 1940 in het 6e regiment Infanterie te Breda en is in de meidagen met zijn onderdeel in Frankrijk terect gekomen.
Mijn vragen:

- Heeft zijn onderdeel in Belgie en Frankrijk (Duinkerken?)ook tegen de Duitsers gevochten ?
- Sommige veteranen hebben ook Franse medailles voor mei 1940 en anderen niet, hoe komt dat ?
- Kan zo'n Franse of Belgische ondersceiding postuum worden toegekend.

Alles wat ik weet van Marcus van Pelt staat op een nieuwe website:

www.verzetinenomdordrecht.nl

Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
» Dit bericht is geplaatst op 29 mei 2012 09:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Gen enkel naar Belgie en/of Frankijk uitgeweken Nederlands onderdeel is nog daadwerkelijk met de Duitsers in gevecht geweest. Bovendien zijn maar zeer weinig Nederlandse onderdelen intact in Belgie of Frankrijk aangekomen. De meeste waren al uiteengevallen voor ze de Nederlands-Belgische grens passeerden.
Van Pelt zou overigens behoord kunnen hebben tot I - 6 RI. Dat bataljon is in de Peel-Raamstelling ( in de sector Mill, waar hevig is gevochten ) achtergebleven, terwijl de beide andere bataljons van 6 RI bij het begin van de oorlog over de grote rivieren zijn getrokken met het IIIe LK. Alleen militairen van I - 6 RI en een enkel ondersteunend onderdeel van 6 RI kunnen in Frankrijk zijn beland. Ik zal daar nog naar kijken.
Wat de 2e vraag betreft: slechts een gering deel van het Nederlandse leger in mei 1940 is in direct contact geweest met de Fransen. Dat lijkt me al een afdoende verklaring. Op de 3e vraag heb ik geen direct antwoord.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2012 11:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er is inderdaad een klein detachement van MC - I - 6 RI onder een luitenant Kievits via Zeeuws-Vlaanderen op 17 mei in Belgie terecht gekomen. Deze Kievits was vervolgens ook aanwezig op het bekende, door de Duitsers gebombardeerde, vrachtschip Pavon ( dat in de avond van 20 mei vertrok uit Duinkerken met bestemming Cherbourg, maar uiteindelijk aan de grond gezet moest worden ).
We vinden hem daarna terug in la La Coquelle ( bij Calais ), vanwaar hij via allerlei omwegen tenslotte in Nederland is teruggekeerd. Hoe groot zijn detachement toen nog was en of Van Pelt daar mogelijk bij heeft gehoord is ( in elk geval door mij op dit moment ) niet te achterhalen.
Of er, behalve dtr detachement, meer mensen van 1 - 6 RI in Frankrijk zijn terecht gekomen is onduidelijk. Veel kunnen het er in elk geval niet zijn geweest.Gedeelten van 1 - 6 RI zijn namelijk ook terecht gekomen in de Vesting Holland en in Zeeland. Bovendien is zeker ook een aantal bij Mill in Duitse krijgsgevangenschap geraakt.
Dat Van Pelt deel heeft uitgemaakt van 1 - 6 RI lijkt me meer dan waarschijnlijk, binnen I - 6 RI lijkt me de MC ( mitrailleurcompagnie ) een reeele mogelijkheid.
Maar zolang we zijn naam niet ergens aantreffen bestaat er geen zekerheid daaromtrent.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2012 13:01
Totaal berichten: 1.340
Mag ik terzake ook de optie aandragen van 6.GB? Dat is immers voortgekomen uit 6.RI en bovendien te Breda en omgeving ingezet (Moerdijk, Etten), samenwerkende met de Fransen in West-Brabant. Een deel daarvan kwam ook in België en Frankrijk terecht.

Tevens is het brugdetachement bij Keizersveer, zijnde 60 man, uit 6.RI voortgekomen. Dit detachement is echter boven de Maas teruggetrokken en daarmee voor een tocht naar België en Frankrijk buiten beeld gebleven. Ook een deel van de manschappen van het dekkingsdetachement Willemsdorp kwamen voort uit 6.RI. Hiervan zijn mogelijk wel enige zuid van de brug gebleven, hoewel die kans niet groot is.

Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er Nederlanders zijn die voor in mei 1940 gepleegde verrichtingen Franse medailles hebben gekregen en van 6.RI waren. Van eenheden die met de Fransen samenwerkten in Brabant en Zeeland, zoals 6.GB, kan ik me dat wel voorstellen, maar vast en zeker zeer schaars. Erg veel om de Nederlanders om te roemen, hadden de Fransen immers niet. Overigens, andersom was er evenmin erg veel aanleiding tot jolijt.

Nederlanders was in zowel België als Frankrijk niet toegestaan gewapend rond te lopen. In en voor zover de wapens niet al direct in België waren afgenomen, gebeurde dit in Frankrijk wel.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2012 13:58
Totaal berichten: 5
Beste Allemaal,

Mijn dank voor de zeer interessante informatie die ik hier lees.
Mei 1940 is een onderwerp waar ik mij ooit nog eens in wil verdiepen, Maar zoals u ziet op www.verzetinenomdordrecht.nl, heb ik nog wat werk voor de boeg.

Meneer Groenman, dat van dat vrachtschip is een aanknopingspunt.
Max heeft geprobeerd per boot over te steken, echter zijn schip werd door de Duitsers gebombardeerd, waarbij hij kameraden verloor.

Meneer Goossens; Max heeft ook meegevochten in de buurt van Moerdijk en Zevenbergen.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2012 17:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat laatste sluit I - 6 RI uit en pleit inderdaad meer direct voor 6 GB. Ook van dat onderdeel zijn absoluut zeker militairen uitgeweken naar Frankrijk. Daarvan heb ik echter slechts een enkele naam.
De Pavon blijft mogelijk, alleen heb ik slechts de namen van de aan boord van dat schip aanwezige officieren en van de Nederlandse militairen die daarbij zijn omgekomen.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2012 18:10
Totaal berichten: 78
M.b.t. de bovenstaande voetnoot inzake de ontwapening van Nederlandse militairen in België en Frankrijk ervaar ik enige scepsis.
De Nederlandse soldaat Jac Cramers sneuvelde op 24 mei te Duinkerken in een vol gevecht. Er bestaat een foto van prins Bernhard te Duinkerken alwaar hij een pistooltas draagt.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2012 20:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Cramers sneuvelde op de PAVON ( zie boven ).
Dat is heel wat anders dan in een " vol gevecht ".
Uit een getuigenverklaring blijkt dat hij is achtergebleven op het middendek. Hij is aangespoeld ( niet gesneuveld ) bij Duinkerken op de 24e mei 1940.

Wat betreft Prins Bernhard: U wilt hem toch niet vergelijken met een willekeurige uit Nederland naar Frankrijk teruggetrokken militair?
Hij heeft bovendien echt niet in zo'n tijdelijk opvangkamp gezeten, zoals zo ongeveer alle uit Nederland vertrokken militairen wel.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2012 21:03
Totaal berichten: 78
Een bomaanval door een Duits vliiegtuig is kennelijk voor u een te abstracte materie om dit te beschouwen als 'een vol gevecht'.

Ik distantieer me van de geformuleerde informatieverstrekking dat m.b.t. het 'aanspoelen' niet een daadwerkelijk 'sneuvelen' vooraf is gegaan.

Blijft natuurlijk de vraag of iedere Nederlander a/b van de Pavon daadwerkelijk geen wapen droeg.

M.b.t. het vergelijk inzake prins Bernhard... Jammer genoeg wordt er nog veel neergekeken op gewone soldaten onderop. Dat is jammer. We zijn immers ten principale allemaal gelijk.
Prins Bernhard en zijn enthourage hadden even zo goed onder het ontwapenings voorschrift -indien hier überhaupt sprake van was (hetgeen ik betwijfel)- gevallen.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2012 22:31
Totaal berichten: 1.340
Het is nog sterker. De reden voor de tragedie met de Pavon is dat de Franse bevelhebber van Duinkerken de kapitein van de Pavon dwong om de boot vol te stouwen met Nederlanders, omdat hij ze uit Duinkerken weg wilde hebben. Voordien waren de meeste Nederlanders op hun route al op allerlei andere plaatsen weggejaagd. Na 15 mei was de paniek onder de Fransen enorm en vochten ze vooral tegen Vijfde Colonne en eigen schaduwen. Dat zou de gehele rest van Fall Gelb duren. Pas tijdens de tweede fase van de Duitse veldtocht toonden de resterende Franse eenheden dat er wel degelijk rekening met hen gehouden diende te worden.

Overigens heb ik alle begrip voor de Belgische en Franse opstelling. De Nederlanders kwamen niet om te vechten, maar om een veilig heenkomen te zoeken. De één wat meer vrijwillig dan de ander. Aan voetvolk hadden de Fransen geen gebrek. Aan vluchtelingen hadden ze geen enkele behoefte. Aan bekwame en goed uitgeruste gevechtstroepen wel. Wat ze van ons leger te zien kregen was grotendeels uitgerangeerde oudere reservisten van de Peel-Raamstelling en de Maaslinie in Limburg, een contingent marechaussee alsmede enige reservisten uit Zeeland. De vertegenwoordiging jonge kerels was zeer beperkt. Heel begrijpelijk dat de rode loper daarvoor niet uitging.

Daarom ook lijkt het me hoogst onwaarschijnlijk dat in die periode enige Franse medaille voor Nederlanders werd gereserveerd. Enige hoffelijkheid - een Franse deugd - naoorlogs voor Nederlandse inspanningen in mei in Nederland zelf, zou ik wel kunnen plaatsen. Ondanks dat de Frans-Nederlandse samenwerking (overigens wat mij betreft zeker ook door Nederlandse arrogantie binnen de legerleiding) armoedig was, waren er wel degelijk individuele staaltjes van uitmuntende samenwerking en moed. Ook aan Franse kant. De opoffering van de charmante generaal Deslaurens in Vlissingen is haast episch van gehalte. Echter ook rond het Zeeuwse Kapelle is door Franse eenheden hier en daar verbeten gevochten. Hetzelfde geldt voor de omgeving van Kaatsheuvel en Diessen, ten oosten van Tilburg, waar twee dagen lang een vertragend gevecht werd gevochten, dat in Nederland nauwelijks bekend is.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2012 23:49
Totaal berichten: 1.340
@AKA

Ik vraag me werkelijk af wat uw bezoeken hier toch tot doel hebben. Het lijkt erop dat polemiek zoeken en zinloos uitdagen uw enige doel is.

Objectief kan worden vastgesteld dat een transportschip vol troepen, dat om mindernacht uit de haven van Duinkerken glipt om militaire evacues naar het zuiden van Frankrijk te brengen, geen gevechtsmissie uitvoert. Dat dit schip door een Duitse Ju-88 wordt aangevallen, maakt het treffen niet tot 'een vol gevecht'. Dat daarbij ca. 50 Nederlandse slachtoffers vielen, is uiterst triest geweest. Het zou mooi zijn als dit niet bezoedeld wordt door de zoveelste zinloze provocatie door AKA.

Het is helemaal geen relevante vraag of er nog Nederlandse wapens aan boord van de Pavon waren.

Het gezwam over Bernhard laat ik maar geheel onbesproken. Wat een oeverloos gezwets zeg!

Voeg wat toe of zoek een andere plaats om een plasje tegenaan te doen, AKA.
» Deze reactie is geplaatst op 30 mei 2012 00:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U weet net zo goed als ik dat het absurd is om een bombardement op een schip met ( in feite) vluchtelingen aan boord te zien als een " vol gevecht ". Daarvan zou sprake zijn geweest indien het schip het vuur had beantwoord.
Maar goed, we zijn uw periodieke reacties in de vorm van quasi- studentikoze woordspelletjes inmiddels wel gewend. Of het veel bijdraagt is een tweede. Ditmaal in elk geval niet.
Verder is uw bewering dat Bernhard gelijk had moeten worden gesteld met andere Nederlandse militairen in dit verband totaal oninteressant en irrelevant. Dat was nu eenmaal niet zo.
» Deze reactie is geplaatst op 30 mei 2012 00:37
Totaal berichten: 5
Beste meneer Goossens.


Waar staat het GB van 6.GB voor ?
Hoe kom ik aan meer informatie over Sergeant-Majoor van Pelt ?
Ik heb gehoord dat iedere militair gevechtsverslagen moesten schrijven.

Hoe kom ik aan meer informatie over 6.RI en 6GB ?

Verder wil ik alle reageerders nog even bedanken voor het meedenken.
» Deze reactie is geplaatst op 31 mei 2012 16:46
Totaal berichten: 1.340
6.GB staat voor het 6e Grensbataljon. Dat was een van 6.RI afkomstig bataljon. Het lag bij Breda aan de grens (m.u.v. een sectie aan het Wilhelminakanaal bij GBJ). Het had als taak om aldaar vernielingen en versperringen uit te voeren op het bevel 'vernielen'. Vervolgens te verplaatsen naar het bruggenhoofd Moerdijk om aldaar de verdediging over te nemen van het dekkingsdetachement van 12.MC en 3-III-28.RI.

In feite kwam er van de plannen natuurlijk weinig. Weliswaar vernielde men wat er vernield moest worden (waarmee slechts de Fransen werden gedupeerd), maar was door de luchtlanding van twee compagnieën Duitse para's bij Moerdijk het bruggenhoofd aldaar al gevallen. Rond een uur of tien kwam 6.GB aan ten zuiden van het voormalige Nederlandse bruggenhoofd. Het zou daar 24 uur lang op afstand vuurcontact met de Duitsers onderhouden. Op 11 mei arriveerde een Franse formatie, die vooreerst kwam verkennen, later - toen bleek dat een Franse verbindingsofficier naar Den Haag moest worden gebracht - wilde men toch een poging doen de Moerdijk brug vrij te vechten. Dat werd echter verijdeld door een plaatselijke interventie van de Luftwaffe, waarna Fransen en Nederlanders hoofdzakelijk richting Etten-Leur terugtrokken.

6.GB is nadien voor een gedeelte mee met de Fransen naar België teruggetrokken, later deels ook in Frankrijk terecht gekomen.

Max van Pelt wordt niet in de verslagen van 6.GB genoemd. Overigens was hij in mei 1940 vrijwel zeker geen sergeant-majoor. Hij was geen beroepsmilitair, bij mijn beste weten, maar bovendien van bouwjaar 1918. Met 22 jaar was je hoogstens gewoon sergeant, geen sergeant 1e klas of sergeant-majoor.

Gevechtsverslagen van 6.GB zijn bij het NIMH op te vragen en (enige dagen later) in te zien of te kopiëren. Ik kan echter nu reeds verklappen dat in die verslagen sowieso nauwelijks namen worden genoemd, maar in elk geval Van Pelt niet voorkomt. Wel kunt u er meer lezen over wat 6.GB tijdens de meidagen overkwam, hoewel over de tocht door België en Frankrijk erg weinig details worden verteld. Dat komt mede omdat men daar niet erg op werd bevraagd.

Het is een misverstand dat alle militairen verslagen moesten indienen. In eerste instantie werden alleen bevelhebbers verzocht verslagen in te dienen. Nadien werd op basis van vervolgonderzoek wel eens door gerechercheerd door de Generale Staf onderzoekers. Dat ging dan vaak om een specifiek(e) incident of gebeurtenis of het functioneren van een specifiek persoon. Normaliter werden minderen niet bevraagd. Wel kwamen ook uit onderzoeken naar onderscheidend gedrag soms verslagen van minderen voor.

Van Pelt is niet militair onderscheiden. Het oorlogsherinneringskruis is geen onderscheiding, maar een aandenken. Het enige onderscheidende aan het kruis is de minimumeis dat men goed gedrag moest hebben getoond en een minimale periode hebben gediend. In principe kwam echter iedere militair onder de wapenen in mei 1940 voor het OHK in aanmerking. Helaas wordt het door leken alom als onderscheiding aangehaald, wat misverstanden geeft.

Mocht u 100% zeker willen weten dat Van Pelt bij 6.GB was ingedeeld, dan kunt u een dienststaat voor reserve personeel opvragen bij INVENT in Kerkrade. Dat is het Dienstencentrum van Defensie, waar een register van al het reserve personeel is gearchiveerd. Zo'n dienststaat geeft aan wanneer een persoon is opgekomen, wanneer met verlof gegaan en in welk stamregiment de betrokkene diende.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2012 01:00
Totaal berichten: 5
Meneer Goossens, bedankt voor de zeer gedetailleerde informatie.
Voor de levensbeschrijving van Max is dit alles belangrijk.
Inderdaad, in 1938 was hij dienstplichtige bij 6RI in Breda.
In januari 1939 werd hij sergeant en werd hij "sergeant-capitulant" en bleef zodoende in dienst.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2012 11:08

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554