Discussiegroep

Onderwerp: vragen over mijn opa

Totaal berichten: 2
3.063 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Sinds kort wil mijn vader meer weten over zijn vader/mijn opa: Herman Meijer Dienstplichtig Soldaat
3-I-8 R.I. en wat er zich precies heeft afgespeeld voor en op de dag dat hij is gesneuveld.Ook zou ik graag weten waar hij vanuit zijn woonplaats Eibergen naar toe is gegaan, voordat het gevecht op de Grebbeberg begon. Ik heb al wel wat informatie gevonden maar probeer het nog specefieker in beeld te krijgen. Is er iemand die mij meer kan vertellen of informatie kan geven over waar ik terecht zou kunnen voor het beantwoord krijgen van mijn vragen?
» Dit bericht is geplaatst op 1 juli 2012 16:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw grootvader zal als militairvan 8 RI in principe bij de mobilisatie zijn opgekomen in Arnhem, hoogstwaarschijnlijk de Willemskazerne. Vandaar is 8 RI, zijn regiment, enkele dagen later naar de Grebbeberg gemarcheerd.

Uit onze gegevens blijkt dat hij ziekendrager was en en dat hij , als wij het goed hebben begrepen uit het hieronder afgedrukte verslag van korporaal-ziekenverzorger Veenstra, werkte vanuit de hulpverbandplaats aan de zuidkant van de weg Rhenen - Wageningen ( de Grebbebeweg ) tegenover Hotel de Grebbeberg. Hij is op de 12e mei gesneuveld bij zijn eerste missie om gewonden binnen te brengen. Gevonden is hij op de 16e mei in de stelling van de 4e sectie van 3-1-8 RI in de stoplijn onmiddellijk zuid van de Grebbeweg tegenover het nog bestaande roggeveld.

"Ik was als korporaal-ziekenverzorger ingedeeld bij 1-I-8 R.I. en werkte in de hulpverbandplaats boven op den Grebbeberg, dicht bij de cp. I-8 R.I.
Ik was voortdurend in de hulpverbandplaats werkzaam, omdat ik behoorde tot de afdeeling wondverzorging-operaties. Ik hielp de doktoren bij het verband leggen, gaf injectiespuiten aan enz. Ik heb dit werk gedaan tot ik gevangen genomen werd. Als krijgsgevangene heb ik nog plm. een halve dag gewonden uit het terrein gehaald.
Hospitaalsoldaat Van Zee ken ik. Hij heeft zich zeer moedig gedragen. Hij kwam onafgebroken door het vuur met gewonden binnen. Hoeveel gewonden hij gehaald heeft weet ik niet, maar het waren er in elk geval meer dan 10. Hij haalde de gewonden met een brancard met behulp van een ander. Of zijn helper steeds dezelfde persoon was weet ik niet meer. Van Zee viel op omdat hij tot de ouderen behoorde en omdat we een dergelijk optreden niet van hem verwacht hadden. Hij was in de mobilisatietijd weinig actief, zoo ontbrak hij b.v. wel eens als er theorie gegeven werd.
Vervoort is meen ik gezamenlijk met van Zee op pad geweest. Er waren ziekendragers, w.o. Meijer, die wat angstig waren. Meijer heeft blijkbaar een voorgevoel gehad, want hij is de eerste keer dat hij gewonden haalde reeds gesneuveld. Meijer heeft zich echter niet tegen zijn uitzending verzet".

Omdat uw grootvader organiek behoorde tot 3-1-8 RI hier nog de belangrijkste gegevens wat betreft deze compagnie:

3-I-8 R.I. (3e Compagnie)
Stam
Hoofdonderdeel: 2e Legerkorps, 4e Divisie
Eigen eenheid: 1e Bataljon, 8e Regiment Infanterie

Kader
Cie Cmdt: P.F. Brittijn reserve-kapitein
Cmdt 1e sectie: F.J.L. in den Bosch cadet-vaandrig
Cmdt 2e sectie: J. Donselaar vaandrig
Cmdt 3e sectie: J.C. Evertse vaandrig
Cmdt 4e sectie: G. van Mameren sergeant

Oorspronkelijke opstelling 10 mei 1940
Deze compagnie, die voor het overgrote deel bestond uit militairen uit de omgeving van Arnhem en de Achterhoek, stond opgesteld in het stoplijngedeelte van de Grebbelinie bij Rhenen tussen de Grebbeweg en de Rijn.
Voorname gebeurtenissen
Vanaf ongeveer 15.00 uur in de middag van de 12e mei raakte deze compagnie actief betrokken bij de strijd toen het 2e bataljon van de de SS Standarte "der F├╝hrer" doordrong tot voor de stoplijn. Aan het einde van de middag mislukte een door 3-I-8 R.I. ondernomen tegenstoot. In de late morgen van de 13e mei werd het door 3-I-8 R.I. bezette stoplijngedeelte door militairen van het Duitse 322e Infanterieregiment beslissend doorbroken.
Bijzonderheden
Bij 3-I-8 R.I. vielen in totaal 13 dodelijke slachtoffers: P.J. Bodde, J.H. van Dreumel, J.W. v/d Eijk, H. Enkhof, R. Feitsma, J. Gerdsen, D.J. Heinen, K. Idzerda, J. Jeeninga, J. Lok, H. Meijer, G. Roukema en J.T.M. Schippers.
Van de rest raakte een deel in Duitse krijgsgevangenschap en slaagde een (groter) deel erin om Vreeswijk te bereiken waar men zich bevond op het moment van het bericht dat er was gecapituleerd (14 mei).

Voor meer informatie over deze compagnie: op de website staan verslagen van alle 5 hierboven genoemde commandanten.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2012 00:43
Totaal berichten: 1
Hallo Herma Izaks-Meijer,

Ik lees uw bericht over de vragen over uw opa. Ik zou graag in contact met u willen komen dit omdat ik vanuit de Landmacht regiment Geneeskundige troepen met uw opa bezig ben om uit te zoeken zodat hij een plaatsje krijgt op onze ere stenen te Ermelo.

Ik hoor het graag van u
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2020 13:56
Totaal berichten: 2
Hallo mevrouw Nicolet Fokkink,

Ik heb uw bericht een paar dagen geleden gelezen en u een mail gestuurd.
Ik zou graag met u in contact komen om het een en ander over mijn opa te vertellen.

Met vriendelijke goet,

Herma Izaks-Meijer
» Deze reactie is geplaatst op 18 maart 2021 12:12

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554