Discussiegroep

Onderwerp: ondergang onderzeer k 17

Totaal berichten: 16
2.405 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Bijzondere gebeurtenissen en excessen
Geachte lezers,

Op onderstaande link beschrijft een voormalig "geheim agent"
Een complot theorie over de ondergang van de K 17 in de Java zee.
http://www.coone.com/KXVII/K17Onderzeeer/tabid/212/Default.aspx

Zoals u zult lezen is de K 17 met opzet tot zinken gebracht,
omdat de informatie die zij hadden betreffende de Japanse
vloot, niet naar buiten mocht komen. Amerika moest ten koste
van alles bij de oorlog worden betrokken!!
Het verhaal van deze geheim agent wordt bevestigd door een nabestaande van een van de bemanningsleden van de K17
Mijn vraag aan u is: Is het waar, wat er hier wordt beweerd ??
en zo ja is er meer over bekend.....

T.Stouthart.
» Dit bericht is geplaatst op 6 juli 2012 13:55
Totaal berichten: 4
Ik verwijs u graag naar de volgende link die het verhaal toch in een ander daglicht zet.
http://www.go2war2.nl/artikel/1948/Hr-Ms-K-XVII:-gezonken-door-een-mijn-of-door-een-aanslag?.htm?page=1
» Deze reactie is geplaatst op 7 juli 2012 03:33
Totaal berichten: 2.107
Pikante materie.

Heel ongeloofwaardig vind ik het niet. De Britten hebben traditioneel weinig moeite om voor andere besluiten te nemen en ze hebben talloze landen heimelijk benadeeld tijdens WOII. Churchill mag in de romantieke hoog geland zijn, hij was een buitengewoon conservatieve wreedaard in werkelijkheid. En ik geloof zeker dat als de Britten de VS de oorlog in hadden kunnen moffelen, ze dit niet zouden hebben nagelaten.

Het verhaal zelf vind ik veel minder geloofwaardig. Ik vind de modus om de onderzeeboot te vernietigen bijvoorbeeld erg omslachtig en veel te makkelijk te onderkennen (voordat het zover zou zijn) om geloofwaardig te lijken. Anderzijds sluit dat niets uit.

De geschapen context rond Pearl Harbour vind ik ongeloofwaardig. Als de Amerikanen een paar uur van te voren gewaarschuwd zouden zijn, hadden de Britten twee vliegen in een klap geslagen. Dan zou de aanval niet meer worden teruggedraaid, maar de Amerikanen zich tegen de Japanners hebben verdedigd. De casus belli was toen al aan de orde geweest. Het doodzwijgen tot het einde hecht ik geen geloof aan. De Britten hadden dondersgoed door dat een zwaar verlies bij de Amerikaanse vloot hen beslist niet direct zou helpen en directe hulp was wel wat de zwakke Royal Navy nodig had. Ik geloof de context van het verhaal dus veel minder dan de hoofdzaak.

Als het verhaal waar is, is het tragisch. Desalniettemin ook een geval waarvoor je begrip zou kunnen opbrengen. In het grote spel is een mens een nietig iets. Alleen zal dit soort zaken niet snel tot erkenning leiden en dus vermoedelijk in speculatie blijven hangen. Over iets net zo wezenlijks, het Engelandspiel, doen de Britten ook nog spastisch. Trouwens, er zijn zo honderden dossiers in de Britse archieven, want onze grootste Europese eilandbewoners hebben het continent veel meer zaken 'geflikt' die hen zogenaamd goed uitkwamen.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juli 2012 12:02
Totaal berichten: 1.340
Ronald zijn reactie werd later geplaatst. Had ik dus nog niet gelezen. STIWOT zet een plausibel verhaal neer dat inderdaad de bewuste Britse agent behoorlijk ontmaskert. Overigens was door mij al na het schrijven van mijn reactie een kleine speurtocht gedaan naar de route van de Japanse vloot naar Pearl en was ik toen ook al op het vraagteken gestuit van de tijdplanning die Creighton aanhield. Die kon niet kloppen. Althans, de Nederlandse boot kon daar nooit geweest zijn. Overigens bewijst het geheel me weer dat ik beter bij mijn eigen leest kan blijven, want iets zinnigs zeggen over een zaak waar je nauwelijks kaas van hebt gegeten, is zelden verstandig. (NB: jammer dat men dat in Den Haag niet wat vaker voor ogen houdt ...)

Fantasten zijn er volop. En ook mensen die uiteindelijk in eigen leugen gaan geloven. Wellicht is die Creighton er één, of is een deel van het verhaal wel juist. Het zou mij niets verbazen als de Britten 'intel' tegen hebben gehouden om de Amerikanen te waarschuwen en zo in de oorlog te krijgen. Laten we wel wezen, de zeer slecht op de oorlog voorbereide Britten waren bijna verslagen eind 1941. En in het nauw maakt een kat rare sprongen. Iedere kat ...
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2012 12:17
Totaal berichten: 16
Geachte heren Ronald en Goossens,

Dank voor uw reacties en inderdaad pikante materie.....
Deze " geheim agent" beweert nogal wat en het zal moeilijk
zijn om tot een waarheidsvinding te komenwant er is
natuurlijk niet veel documentatie meer te vinden.

Ik zal uw reacties voorleggen aan de nabestaande van een der
bemanningsleden. Hij kan zich nog herinneren dat men jarenlang
in spanning heeft gezeten over het lot van de K17 en dus de
bemanning.Het zal ook van de reactie van deze nabestaande
afhangen of dit onderwerp ergens een vervolg krijgt.

U zult begrijpen dat ik dit met enige voorzichtigheid
moet behandelen. En de heer Goossens nauwelijks ergens kaas
van gegeten?? Niet te bescheiden...heer Goossens, niet
te bescheiden..

T.Stouthart
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2012 23:54

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554