Discussiegroep

Onderwerp: Dorskamp

Totaal berichten: 433
12.005 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Enkele jaren geleden heeft iemand van RAAP een klein veldonderzoek met een metaaldetector uitgevoerd in samenwerking met Stichting De Greb. Het onderzoek spitste zich toe op het bosgebied bij de Dorskamp in Wageningen. Het gebied west van de Scheidingslaan. Achtergrond was mijn vermoeden dat in dit gebied stellingen van twee batterijen s FH 18 waren geweest. De batterijen 10. en 11./256. AR. Het was op dat moment zoeken naar een speld in de hooiberg. De recente melding van een munitievondst door Aj (zoals hij zich meldde op deze website) was een belangrijke nieuwe aanwijzing.

Het lijkt erop dat de gezochte stellingen tussen Scheidingslaan, Eerste Dorskampweg, Brede Laan en Domeinweg hebben gestaan. Dat is nog een groot gebied van ruim 470 m x 400 m. Met Google Earth zijn hierin genoeg sporen te ontdekken op specifieke plaatsen die in die richting wijzen. Hieronder een kaartje.


» Download uitvergroting van deze kaart (0.9 MB)

In dit complex zullen twee batterijen hebben gestaan. Frontbreedte van elke batterij 100 - 150 m. Meer naar achteren moeten er dan munitienissen, schuilloopgraven en veldjes voor tenten van het batterijpersoneel zijn geweest. Waarschijnlijk ook een veldkeuken. Totaal moeten in dit gebied zo'n 300 man gelegerd zijn geweest.

De batterijen zijn tegen de middag van 12.5.40 in stelling gekomen. Ze werden in de middag en avond van die dag verschillende malen onder vuur genomen door (minstens) één Nederlandse batterij 10 Veld van I-12 RA. Eigenlijk bij toeval, omdat in dit gebied een andere eenheid gestaan moet hebben vanaf de ochtend van 11.5.40. Die werden ook gepeild, maar niet helemaal nauwkeurig. Dat waren vermoedelijk twee van de drie batterijen 10,5 le FH 16, van III./207. AR. De derde batterij van deze afdeling stond verder west, op de Wageningse Berg.

Terug naar de batterijen s FH. Als mijn hypothese correct is, werd op deze batterijen in de vroege ochtend van 13.5.40 (4.30 uur) een bombardementsvlucht uitgevoerd door 4 C X'en (eigenlijk verkenners), begeleid door vijf D XXI'en (jagers). Op hetzelfde ogenblik voerden twee G 1A's (jachtkruisers) een aanval met mitrailleurs uit op waargenomen stellingen in de Bosrand Oost van Wageningen. Dus hier, bij de Dorskamp. Deze batterijen werden als gevolg van het tegenvuur, de bomaanval, en het mitrailleurvuur van alle vliegtuigen verplaatst.

Eén van de batterijen kwam bij het verlaten van de Bosrand bij de Geertjesweg opnieuw onder vuur (13.5.40 ca. 10.00 uur) van III-8 RA, een afdeling zware houwitsers 15 cm lang 17. Die batterij werd met vuur achtervolgd tot over de Grindweg, richting Pomona. Ze werd bij de Bornsesteeg om ongeveer 10.40 uur opnieuw in stelling gebracht, maar kwam daar opnieuw onder vuur van III-8 RA.

Hiermee zijn weer wat gegevens uit verschillende bronnen met elkaar in verband gebracht. Ernstige verliezen bij deze herhaald onder vuur gekomen batterij(en) zijn niet gemeld. Ze kunnen er wel geweest zijn.
Het lijkt zeer de moeite waard om een nader archeologisch onderzoek uit te voeren in het terrein. Speciaal op de posities aangegeven op het voorgaand kaartje.
» Dit bericht is geplaatst op 4 oktober 2012 07:39
Totaal berichten: 1.340
Prachtige reconstructie weer Kees!

Laat je wat verliezen betreft niet in de luren leggen door suggesties van deze of gene dat er nog verliezen zijn, die niet zijn vermeld. De verliezen zijn bekend. Navraag bij het Duitse Rode Kruis leerde mij een paar jaar geleden dat er voor Nederland mei/juni 1940 in Nederland voor zowel Waffen SS en Heer nul fysieke vermisten zijn. De analyse die ik met terzake deskundigen heb gemaakt van de lange vermistenlijst die bijvoorbeeld EHB hanteert, is dat het vrijwel zeker is dat die verminsten (ook) al tot de benoemde gesneuvelden behoren, zonder dat de vermiste als zodanig van de lijst werd afgevoerd. De ongeidentificeerde Duitse militairen zijn op een paar handen te tellen. Zie het register van Ysselsteyn terzake.

Overigens weten we ook dat aan onze kant, ondanks dekkende of nabij liggende Duitse beschietingen, de dodelijke slachtoffers relatief zeer beperkt bleven.
» Deze reactie is geplaatst op 4 oktober 2012 12:50
Totaal berichten: 433
Dank voor het compliment, Allert. Maar ik vind het daarvoor nog wat te vroeg. Tot nadere bevestiging is het niet meer dan een hypothese op grond van Google Earth. Dat beeld kan behoorlijk misleidend zijn. De begroeiing is nu heel anders dan in 1940 heb ik ter plekke geconstateerd. Het is moeilijk in te schatten (ook niet aan de hand van een duidelijke luchtfoto van de situatie 1939/1940) waar het Duitse geschut stond. De nu gevonden plek had ik niet verwacht. De peilingen die wel in die richting wezen, maar meer in de Bosrand, zijn ook niet doorslaggevend. En wat stond er dan wat verder noord van de Geertjesweg in de Bosrand op 12.5.40, op de plaats die Nierstrasz aangaf op kaart C.10 ? Dat was òf een verkeerde omrekening uit een Bonne-kaart, of een peiling op III./311. AR, de afdeling "achter het huis" van de heer Van Tricht.

Geen angst voor dramatisering van de Duitse verliezen met deze gegevens. Bij verliezen denk ik op het ogenblik eigenlijk alleen aan materiaalverliezen (stuksuitval). Daarover is nagenoeg niets bekend. Maar mogelijk is enige uitval toch de reden dat op 12.5.40 en de dag erna ook de twee batterijen van II./207.AR werden ingezet. Anders kan ik er geen goede aanleiding voor bedenken. De twee batterijen 10,5 cm le FH 16 voegden immers nagenoeg geen vuurkracht toe.
» Deze reactie is geplaatst op 4 oktober 2012 14:35
Totaal berichten: 1.340
Waar je nog aan kunt denken is de wisseling van de wacht. In tegenstelling tot wat leken denken, is een artillerist als hij niet vuurt, vuur aan het voorbereiden, stelling aan het wisselen, camouflage aan het repareren (of aanbrengen), munitie aan het aanvoeren, ziel aan het poetsen en wapenessentialia aan het smeren. Nog los van fourage en sanitaire zaken, die iedere militair kent. De artilleristen werden daarom zwaar belast, zeker ook aan Duitse kant. Een eenheid extra aanvoeren kan dus een ontlasting voor een andere afdeling betekenen.

Het is dan dus wat basaler dan extra vuurkracht. Het is ook een continuiteitsvraag van een zekere som aan parate vuurmonden.
» Deze reactie is geplaatst op 4 oktober 2012 16:40
Totaal berichten: 1.340
PS: het is hopelijk duidelijk dat ik jou niet als leek duidde, maar meer de 'casual reader' bedoelde.
» Deze reactie is geplaatst op 4 oktober 2012 16:41

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554