Discussiegroep

Onderwerp: Nieuw verschenen boek

(redactie)
Totaal berichten: 2.294
2.396 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Boeken, tijdschriften en publicaties
Onlangs is een omvangrijk werk verschenen, getiteld

"NEDERLANDSE GESNEUVELDEN IN DE MEIDAGEN 1940”,

geschreven door Kolonel b.d. J.W. de Leeuw. (Uitgeverij Aspekt; ISBN 978964153684; prijs € 34,95).

Niet eerder verscheen een zo uitgebreid overzicht, dat zich overigens niet beperkt tot de gesneuvelden. Tevens zijn vermeld de militairen, die later als gevolg van de mei-oorlog aan hun wonden overleden, evenals zij, de in krijgsgevangenschap door verwondingen, ziekte of geweld het leven lieten. Ook enkele omgekomen burgers en leden van het Rode Kruis en Politie zijn opgenomen, die “schouder aan schouder” met de militairen hadden gestaan.
De studie die met steun van vele, in het Voorwoord genoemde personen en instanties aan het schrijven ten grondslag lag, nam vele jaren in beslag. De auteur stelt zich niettemin bescheiden op, getuige zijn opmerking: Een onderzoek als dit bevat, na zoveel jaren, noodzakelijkerwijs gegevens die niet voor 100% zeker zijn. Ik heb getracht ‘er zo dicht mogelijk bij te komen’, maar realiseert u zich dat niemand nu nog in staat is ‘het evangelie te schrijven’.
De namen van de slachtoffers zijn in alfabetische volgorde opgenomen, wat het zoeken uiteraard vergemakkelijkt. Bij iedere persoon vindt men de achternaam met voorna(a)m(en), de datum- en plaats/locatie van overlijden en het onderdeel en de (militaire) rang. Vervolgens wordt onder “Opmerkingen” de gebeurtenis beschreven die het overlijden tot gevolg had, evenals toegekende onderscheidingen. Tot slot worden de bronnen van het vermelde gegeven. Dit alles levert vaak interessante, soms nog onbekende detail-informatie op.

Kolonel b.d. De Leeuw is geen onbekende op het gebied van historisch onderzoek. Zo stelde hij eerder m.b.t. gesneuvelden lijsten samen over de periode 1945-1962 in het toenmalige Nederlands Oost Indië en Nieuw Guinea, over het verzet in Nederland en dat in Nederlands Oost Indië tijdens de Japanse bezetting. Voorts over de Nederlandse koopvaardij tijdens de 2e Wereldoorlog. Deze zijn opgeslagen in de databank NIOD.

( recensie van Luitenant-Kolonel b.d E.H Brongers )
» Dit bericht is geplaatst op 13 november 2012 15:59
Totaal berichten: 25
Ik heb het boek vandaag bij mijn boekhandel besteld.
Het ISBN nummer was net iets anders.

Gevallen voor Nederland / druk 1
Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940
J.W. de Leeuw

ISBN/EAN: 9789461530684
Uitgever: Aspekt B.V., Uitgeverij

Paperback € 34,95
» Deze reactie is geplaatst op 14 november 2012 16:53
Totaal berichten: 94
Maar wat vinden jullie werkelijk van dit boek?

De 'recensie' van Brongers ben ik geneigd met een korrel zout te nemen, want als ik het goed heb, is hij zelf bij dit boekwerk betrokken (zie de informatie op BOL.com: http://www.bol.com/nl/p/gevallen-voor-nederland/1001004011262644/).

Is dit werk, dat overigens geen 34,95 maar 44,95 kost, de aanschaf waard?
» Deze reactie is geplaatst op 24 december 2012 16:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als je net als ik vrijwel dagelijks dit soort informatie bij de hand moet hebben wel.
Waarbij ik moet zeggen dat ik deze lijst ook al in digitale vorm bezat, maar uiteindelijk zie ik het toch ook als collector's item zodat ik het maar heb aangeschaft.
Ik moet volledigheidshalve ook zeggen dat er een zeker aantal aanwijsbare fouten in is geslopen of liever gezegd niet gecorrigeerd nadat wij ze eerder hadden opgemerkt en doorgegeven. Maar al met al valt er toch veel uit te halen.
» Deze reactie is geplaatst op 24 december 2012 17:16
Totaal berichten: 1.340
Menno, het is echt een naslagwerk. Het is geen leesboek, zelfs niet zakelijk opgesteld. Het is een naslagwerk dat digitaal op deze website al voorhanden is. En het ziet alleen op mei 1940 in Nederland.

Ik heb enerzijds ontzettend veel respect voor het werk dat De Leeuw erin gestoken heeft. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die zich realiseren hoe ontzettend veel werk in dit soort databases zit. In dat opzicht is het niet meer dan terecht dat dit nu in deze finale drukvorm verschenen is. Ik heb het puur als tribute aan de heren De Leeuw en Brongers gekocht, omdat ik dat erkenning voor hun werk vind. En ik denk te weten dat Brongers zijn steentje (aanzienlijk) heeft bijgedragen. Monnikenwerk!

Ik heb me de afgelopen 15 jaar zelf ook ernstig in de meidagen verdiept en doe al vele jaren zelfstandig of met anderen onderzoek. Daaruit is me wel gebleken dat de foutenmarge in de thans gepubliceerde lijst erg groot is. Ik zou de heer De Leeuw tekort doen om daarin cijfers te gaan noemen, maar ik vind eigenlijk dat dit boek 15 jaar te laat komt. Dat brengt me naar mijn 'anderzijds'.

Want ik erger me, net als Hajo, aan de grote hoeveelheid niet verbeterde fouten. De uitgave komt op mij over als het initiële onderzoek van De Leeuw, dat niet gecorrigeerd is met nadien allerhande correcties die beschikbaar zijn gesteld. Ook anderszins lijkt er nadien geen nieuw eigen inzicht te zijn ontstaan. Voor mijn gevoel is het een inventarisatie, waarvan de gepubliceerde stand van zaken van 15-25 jaar geleden is genomen. Daarbij was de initiële foutenmarge al aanzienlijk, wat deels onvermijdelijk is, maar anderzijds inmiddels allang had kunnen worden geremedieerd.

Met de laatste bedoel ik dat met terzake ingevoerde mensen een verbeterslag gemaakt had kunnen en naar mijn mening moeten worden om deze inventarisatie de predicaat "zeer waardevol" mee te kunnen geven. Nu blijf ik, streng als altijd, op "waardevol" hangen. En dan slechts waardevol voor krijgshistorici die op dit niveau hun interesse geprikkeld weten ...

Ik denk persoonlijk dat 'vereeuwiging' van het monnikenwerk van De Leeuw de belangrijkste reden was voor publicatie. En daar kan ik me heel veel bij voorstellen.
» Deze reactie is geplaatst op 24 december 2012 17:40

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554