Discussiegroep

Onderwerp: Zilveren vulpotlood met tekst

Totaal berichten: 1
1.722 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Familie- en veteranenzaken
Mijne heren,

Door toeval ben ik in het bezit gekomen van een zilveren vulpotlood me
daarop een zilveren plaatje met de tekst

I.P.
juni '34 - juli '36

Ik vermoed dat het iets met de oorlog te maken heeft of een
herinnering hier aan. Kunt u mij hierover informatie geven?
Via Google kwam ik uit op uw website. Aangezien mijn vader aan de
Grebbeberg heeft gevochten vermoed ik dat het een aandenken is.
Gaarne uw reaktie.
Bij voorbaat dank voor de moeite.

Ton Zondervan
» Dit bericht is geplaatst op 23 november 2012 15:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uit uw ingebrachte gegevens laten zich geen conclusies trekken.
Het is, puur en alleen afgaande op wat er staat, zelfs niet zeker dat het hier militaire zaken betreft.
U kunt m.i het beste IVENT ( zie voor adresgegevens en hoe te handelen hun website en de onze ) inschakelen en vragen om de MILITAIRE STAAT van DIENST van uw vader. Dat zou eventueel inzicht kunnen geven in de genoemde periode 1934 - 1936. Mocht uw vader overigens later zijn opgekomen, dan is het in elk geval duidelijk dat we het niet in het militaire moeten zoeken.
De tekst op het vulpotlood wijst niet direct op een verband met de Slag om de Grebbeberg.
» Deze reactie is geplaatst op 23 november 2012 15:57
Totaal berichten: 1.340
Wat ik mij afvraag is waarom Ton Zondervan de betreffende pen c.q. periode met de oorlog associeert. Ik zie niet zo gauw een verband. Dat deel ik volledig met de heer Groenman.

De meeste militairen deden 5 1/2 maand dienst, deels nog in lokale landstormgarnizoenen ook. Lichtingen kwamen gewoonlijk in voor- en najaar op. Je had een voorjaarslichting en een najaarslichting en daar zat nog een slordig maandje tussen omdat ooit een (on)wijs ambtenaar had bedacht dat slechts 5 1/2 maand oefenplicht voor onbereden dienstvakken (het gros) gold. Geen der militairen diende twee aaneengesloten jaren. Ook de officieren niet.

De periode juni 1934 - juli 1936 duidt op precies twee jaar. Lijkt me dat dit bijvoorbeeld een cursus, een opleiding of een bepaalde (burger)aanstelling moet zijn geweest. Ik zie eerlijk gezegd geen enkel verband met het leger.

Tenslotte kunnen we vaststellen dat de 'I.P.' afkorting binnen het toenmalige legerjargon geen bel doet rinkelen. Daarbij heeft het leger de gewoonte met nummerieke coderingen te werken, zodat vrijwel iedere afkorting (behalve als deze zoals GS - voor Generale Staf - algemeen gold) door een cijfer(reeks) werd gevolgd.

Het advies van de heer Groenman lijkt me heel verstandig als u desondanks een verband met het leger blijft vermoeden.
» Deze reactie is geplaatst op 23 november 2012 16:25

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554