Discussiegroep

Onderwerp: opzoek

Totaal berichten: 1
1.904 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
wie heeft mijn oom gekend.hij heeft gevochten op de grebbeberg
bertus van rossum.hij woonde in zwolle op de diezerkade
» Dit bericht is geplaatst op 10 april 2013 16:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wij hebben geen persoonlijke informatie over uw oom, hij komt in het archief niet voor. Niet zo vreemd als je weet dat rond de capitulatie vrijwel alle appellijsten op bevel van hogerhand zijn vernietigd. Namen van militairen uit de lagere rangen zijn zo vrijwel niet meer terug te vinden, terwijl ze ook al maar mondjesmaat voorkomen in rapporten en verslagen
Kameraden van destijds zijn grotendeels overleden.
U kunt eventueel wel contact opnemen met IVENT ( zie hun website en de onze ) voor het opvragen van zijn Militaire Staat van Dienst.Dat levert in elk geval zijn stam-regiment op, het regiment bij eerste opkomst. Vraagt u dan vooral ook naar de eenheid ( niet alleen regiment, maar liefst ook bataljon en compagnie )d in mei 1940, vaak hebben ze dat niet paraat, maar een enkele keer wel. Is dat laatste het geval, dan kunnen wij zonder veel moeite een soort reconstructie maken van de ervaringen van uw oom ( in groter verband ).

Gezien zijn woonplaats ( Zwolle ) neem ik trouwens aan dat het gaat om het 19e regiment infanterie. Een van de 3 bataljons fungeerde in de meidagen als divisie-reserve en is ingezet op en rond de Grebbeberg zelf, de beide andere bataljons namen posities in direct ten noorden van de Grebbeberg. Zij zijn ook bij de strijd betrokken geweest, maar verhoudingsgewijs minder.
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2013 16:52

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554