Discussiegroep

Onderwerp: Inspecteur der Genie Johannes Soukens

Totaal berichten: 62
2.669 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Beste kenners,
Ik ben vandaag pas er aan toe gekomen om een oorlogszakboekje uit te zoeken. Het betreft het boekje van Johannes Soukens, Opzichter der Fortificatiën 1. Klasse (Inspecteurt der Genie). Is er toevallig meer bekend over de acties van deze persoon in mei 1940? Hij was lid van het 9de Grensbataljon. Ik heb nog diverse extra documenten, waaronder:
11 documenten m.b.t. ontvangst van explosieven en ontstekers voor de diverse objecten van A- en B-lijn) met handtekeningen van de commandanten van deze objecten, diverse bruggen, kazernes, spoorwegen..

En nog wat extra documenten, waaronder een bevestiging dat deze 60 jarige opzichter (in 1940) een pistool ontvangen heeft, een helm en een klewang.

Heeft iemand meer informatie over de inzet van Soukens in mei 1940?
» Dit bericht is geplaatst op 26 april 2013 20:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Over die lijnen van vernieling en de te vernielen objecten in het vak van 9 GB / bataljons cp. in Ommen )heb ik informatie genoeg, maar niet over de persoon Soukens. Hij wordt in de mij ter beschikking staande literatuur nergens genoemd.
» Deze reactie is geplaatst op 27 april 2013 12:55
Totaal berichten: 2.110
Soukes zal Opzichter (der Fortificatiën) 1e klasse zijn geweest. Ongeveer gelijk aan de beroeps eerste luitenant. De Hoofdopzichter, de hoogste vakofficier bij de genie, had een bezoldiging als een beroepskapitein (van de infanterie). De Inspecteur der Genie heeft hier niets mee uit te staan, want dat was de Wapen oudste, en volgens mij de generaal-majoor Vaillant in mei 1940, maar daar wil ik even vanaf zijn.

In de buitenverdediging en Noord-Brabant waren sectoren van vernieling geschapen. Binnen die sectoren waren Opzichters der Fortificatieën verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vernielingsplannen. Deze laatste waren onder de Inspecteur der Genie tot stand gekomen. De Opzichters hadden zelf teams van een tiental manschappen en meestal een of twee vrachtwagens. Ze beheerden alle vernielingsmiddelen, zorgden zelf voor het aanbrengen van vernielingsladingen en/of slagsnoeren of zagen toe op deze werkzaamheden. Ze werden weer niet betrokken bij zaken als mijnenvelden en dergelijke, wat weer puur pionierwerk was. Er werden door Opzichters ook cursussen verzorgd en opleidingen gegeven aan sappeurs in het veld. Bovendien beschikten zij over reserve ladingen, slagsnoeren en ontstekers. Mislukte vernielingen zouden als zodanig - als er tijd of gelegenheid was - met een tweede poging worden herhaald.

Mislukte vernielingen waren er nog al. Het bleek meestal om slecht slagsnoer te gaan. De kwaliteit van de NL slagsnoeren (eigenlijk een kruitlont) bleek hier en daar flink te wensen over te laten. En hoewel einde jaren dertig de elektrische ontsteking ingevoerd werd, was die nog nauwelijks voorhanden in mei 1940.

De Opzichters waren in de kost bij de dichtstbijzijnde grote eenheden. Dat waren grensbataljons of groepen (Peeldivisie).

Een Opzichter Fortificatiën was een specieke functie binnen de genie, waarbij men eigenlijk eigen rangen had ontwikkeld. De Opzichters waren dan ook moeilijk in rang te vergelijken met gewone militairen. Ze waren echter in vredestijd ook beheerders van forten en woonden dan ook vaak in de fortwoning. Ze werden uitstekend bezoldigd. Ik heb daar recent nog eens wat over geschreven op deze site. Ook werden de hogere Opzichters die door de Duitsers werden gevangen genomen als officieren geïnterneerd en niet als onderofficieren. Merkwaardig genoeg worden ze in Nederlandse voorschriften nooit tot het officierskorps gerekend, maar verdienden de twee hoogste Opzichterschalen meer dan een beroeps eerste luitenant. We zullen ze dus maar als vakofficieren van dat era inschalen.
» Deze reactie is geplaatst op 27 april 2013 15:11
Totaal berichten: 62
Mijn excuses voor de late reactie, maar ik wilde je nog bedanken voor je uitgebreide reactie. Weet nu veel beter wat het inhoud.

Mocht iemand nog wat weten over Soukens, hoor ik het graag.
» Deze reactie is geplaatst op 30 mei 2013 13:57

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554