Discussiegroep

Onderwerp: Waar zat deze man tijdens mei 1940

Totaal berichten: 2
5.850 keer gelezen
18 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Hallo,

Voor een kennis van mij ben ik aan het helpen uitzoeken waar een famielid van hem heeft gezeten in de oorlog.
Ik kom niet veel verder dan google en het is allemaal nogal verwarrend, wil iemand hier mee helpen ?

Dit zijn de gegevens die bekend zijn:

In dienst gekomen bij 17e regiment infanterie eind 1939, lichting 1940
Ingedeeld bij 3-17 Depot batterij,
Over in onderhoud bij brigade B, maart 1940


Waar zat hij tijdens de inval van Duitsland en wat houden deze onderdelen in ?
» Dit bericht is geplaatst op 1 mei 2013 11:19
Totaal berichten: 2.109
Collega Groenman verzocht me uw bericht te beantwoorden.

Kunt u nog eens navragen wat de precieze onderdelen zijn? Gaat het nu om infanterie of artillerie? Want van 17 Regiment Infanterie naar een batterij (=artillerie) gebeurde niet zo vaak. Ik denk zelf dat u 3-17 Depot Bataljon bedoelde en niet Batterij. Voor de zekerheid allebei besproken.

Betrokkene kwam, zoals het gehele eerste deel van de lichting 1940 (1940-I), vervroegd op in het najaar van 1939. Na een verkorte eerste oefening in depotbataljons werd men paraat geplaatst.

17 Regiment Artillerie werd pas in 1940 volledig gevormd. Het kwam tot stand door de vorming van twee afdelingen met 7-veld geschut en een derde afdeling met het stokoude 8-staal (alsmede een sectie 10,5 hw). De 1e Afdeling zou zich op het Eiland van Dordrecht terugvinden - en daar op 10 mei de para overval meemaken. De 2e en 3e Afdeling waren in Zeeland de enige artillerie afdelingen van het Nederlandse leger. Met Brigade B had men niets te maken.

17 Regiment Infanterie (Den Haag) was een zogenaamd eerste reserve regiment, uit de oorspronkelijke 10 stamregimenten (=Jagers, Grenadiers en 1 t/m 8.RI) "ontdubbeld", zoals dat zo mooi heette. 17.RI was uit 6.RI voortgekomen. Het 17e had een Depot Bataljon, waarvan 3-17 stond voor de derde depotcompagnie. Die eenheid was puur voor de opleiding. Vanuit deze eenheid kwam men normaliter in 17.RI of in het reserve regiment daarvan, 41.RI. De 6e (en 30e) waren alternatieve regimenten vanuit dezelfde stam, maar gewoonlijk niet op de route.

Opmerkelijk is echter dat geen van de eenheden met Brigade B communiceren. 17.RI was het tweede regiment van de 5e Divisie (3e Legerkorps) en was in Noord-Brabant gelegerd. Tijdens de gevechtsdagen trok het naar de Lingestelling. 30.RI lag in de Peel-Raamstelling, sector Nederweert/Weert. Het kwam nimmer in de buurt van de Betuwe. Bij 41.RI gold dit ook, want dat was aan de Peeldivisie toegevoegd en leverde een bataljon aan de vakken Bakel, Weert en Asten. Maar ....

41.RI was een BOUV regiment. Dat betekende dat het al in april 1939 was voorgemobiliseerd om de strategische beveiliging van Nederland te vormen. Het leverde vanuit haar eerste bataljon (I-41.RI) talloze dekkingsdetachementen voor de noordelijke Maas. Die dekkingsdetachementen kwamen langs de gehele noordelijke stroom van de Maas tot inzet, van Moerdijk tot aan (exclusief) Mook. Deze dekkingsdetachementen werden na de volledige mobilisatie aangevuld. De dekkingsdetachementen ten oosten van Keizersveer waren vrijwel zeker "in de kost" bij de Brigade B. Het ging dan om de detachementen bij Hedel, Ravenstein en Grave. De Brigade B bezette de sector tussen Maas en Waal (Maas-Waalstelling) inclusief de sector Maas-Waalkanaal en grensstreek Nijmegen-Groesbeek. In de kost zijn betekende dat men er organiek niet toe behoorde, maar er logistiek wel verpleegd werd.

Op basis van uw gegevens lijkt de kans dus wezenlijk dat de betrokkene bij een van de drie voornoemde brugdetachementen was ingedeeld.

Merk ik tenslotte op dat de indeling van veel militairen tijdens de mobilisatie ook buiten de geijkte paden verliep. Men werd op een zeker moment eigenlijk veelal verdeeld over eenheden waar opvallende capaciteitverliezen waren. Dit zag men vooral in de laatste maanden voor de inval met mensen van de lichting 1940-II. De lichting 1940-III was veelal in depots in mei 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 1 mei 2013 15:23
Totaal berichten: 433
Kloppen je gegevens wel ? Was je kennis niet ingedeeld bij het 19e (niet 17e) regiment artillerie (19 RA) niet infanterie ?

"Depotbatterij" wijst op een eenheid artillerie. Het nummer van de depotbatterij (een opleidingseenheid van de artillerie) is dan weer vreemd. Depotbatterijen met zulke hoge nummers bestonden er, voor zover ik weet, niet.

Mogelijk gaat het (gezien je laatste punt) om iemand die ingedeeld werd bij III-19 RA in de Betuwestelling (Brigade B).

Succes met je nasporingen.
» Deze reactie is geplaatst op 2 mei 2013 09:43
Totaal berichten: 2
Bedankt voor jullie reacties!!
De gegevens hebben we via IVENT.
Er staat echt Depot Batterij....
Daarna staat er ''Over in onderhoud bij Brigade B''
Wat betekent ''in onderhoud'' ?
» Deze reactie is geplaatst op 4 mei 2013 11:05
Totaal berichten: 2.109
Wil je ons eens een scan toesturen per e-mail? Ik ben wel erg benieuwd naar die IVENT uitdraai. Op mijn (rode) naam klikken en je krijgt een mailto linkje. Kunnen we wellicht beter antwoord geven.
» Deze reactie is geplaatst op 4 mei 2013 12:06
Totaal berichten: 433
"Over in onderhoud bij Brigade B" betekent dat de verzorging (eten, drinken, post e.d.) vanaf die datum door die eenheid werd verzorgd. Je kennis lag dus in mei 1940 in de Betuwestelling.
» Deze reactie is geplaatst op 5 mei 2013 12:19
Totaal berichten: 433
Sorry, herstel: Brigade B was Maas-Waal stelling, een rivier verder naar het zuiden. Even teveel op mijn (kaart)geheugen vertrouwd.
» Deze reactie is geplaatst op 5 mei 2013 16:53
Totaal berichten: 2.109
Inmiddels is de betrokken aanvrager door defensie, als het goed is, per e-mail met een uitgebreide uitleg geïnformeerd dat de eerste informatie onjuist was en dat inderdaad het om de 3e Compagnie van het 17e Depotbataljon ging. Wij kregen althans van defensie een cc mail, vanwege onze bemiddeling. Als de mail van defensie niet bij de aanvrager is aangekomen (wij noemen de naam om privacy redenen hier niet), dan gaarne een mailtje naar de redactie, Pieter.

De defensie informatiedienst heeft vrij prompt gereageerd, wat hen siert. Om het goed te maken heeft men bovendien deze keer veel meer informatie meegegeven, door een vergelijkend onderzoek te doen. Daarbij kwam men erop uit dat de militairen van de betreffende lichting voor een groot gedeelte terecht kwamen bij 3-III-29.RI, 1-11.GB en 3-I-26.RI.

Ik kan u aangeven wat dit concreet betekende. 1-11.GB en I-26.RI verdedigden de Maas-Waalkanaallinie. Dat was een ijle linie achter het voornoemde kanaal, die een aansluiting maakte op de voorverdediging tussen Rijn en Waal ten noorden en de Maaslinie ten zuiden. Formeel werd de stelling zelfs tot de Maaslinie gerekend, maar lag er feitelijk boven.

1-11.GB verdedigde het noordelijke deel van de stelling ten westen van Nijmegen. Het zag enige actie bij Neerbosch in het bijzonder. Nadien werd het restant van het bataljon, dat toen nog slechts uit de 1e en 2e Compagnie bestond, achter de Grebbelinie bij Rhenen gebracht en zou een deel ervan een moedige actie inzetten tegen het station te Rhenen, in de late namiddag van 13 mei.

I-26.RI verdedigde de rest van het Maas-Waalkanaal. Het zag daarbij actie bij een aantal bruggen, maar vooral bij de hefbrug te Heumen werd hard gevochten. Daar wist een versterkte compagnie van het bataljon - 3-I-26.RI - de Duitsers tot diep in de middag tegen te houden. De tegenstrevers waren daar twee gevechts verkenningsgroepen van de SS Aufklärungsabteilung met in totaal vier pantserwagens en twee pelotons motorrijders en een met infanteriegeschut en anti-tankgeschut versterkte compagnie van het MG-Bataljon 15 van de reguliere landmacht, ondersteund door een batterij 10,5 cm houwitsers. Van het bataljon werd driekwart door de Duitsers gevangen genomen in de late middag en avond. De ontkomers zouden geen actie meer zien, omdat ze nauwelijks gevechtswaarde meer hadden.

III-29.RI lag in de hoofdstelling achter het Maas-Waalkanaal, als onderdeel van Brigade B. En wel aan de zuidzijde. Ten noorden van hen lag 24.RI. 3-III-29.RI lag bij Blauwsluis, onder Leeuwen.

Ik denk dat betrokkene geen onderdeel van III-29.RI uitmaakte. "In de kost" suggereert namelijk dat hij niet sec onder de Brigade B viel, want dan zou immers "in de kost" niet behoeven te worden toegevoegd. De Maas-Waalkanaal defensie was een zelfstandige groep, genaamd "Groep Maas-Waal". Met de thans verworven gegevens van defensie ligt het voor de hand dat betrokkene daarbij diende.
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2013 12:45
Totaal berichten: 1
Ik zoek gegevens over mijn Vader
J.C.L.Kievits (15-03-1908), die in de Mei dagen diende bij 15 R.I.
» Deze reactie is geplaatst op 3 februari 2018 21:39
Totaal berichten: 1
Hulp vraag. Mijn vader geboren in 1920 te Amsterdam is in de oorlogs jaren naar Leipzig gemoeten. Hij behoorde tot het 5e Compagnie, 17e depot bataljon in Breda. Ik heb dit over genomen van een ansichtkaart uit 1939.Ook heb ik nog een groepsfoto waarop hij met zijn kameraden voor een barak staat in burgerkleding. En een foto in uniform met een vriend. Mijn vader sprak er nooit over. Ik heb me altijd afgevraagd van wie die oproep kwam om naar leipzig te gaan. Inmiddels woonde hij in Eindhoven en ik heb altijd gedacht omdat zijn moeder uit Duitsland kwam hij daarom naar Leipzig was gemoeten. Tot dat de beschreven kaart bij mij kwam. Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen deze zoektocht verder op te kunnen sporen. Vriendelijke groeten
» Deze reactie is geplaatst op 25 juni 2018 16:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De gegevens die u van de briefkaart hebt duiden op de opleiding bij het 17e regiment infanterie in Breda. Je mag met enige zekerheid aannemen da uw vader in mei 1940 was ingedeeld bij de parate troepen van 17 RI. Dit regiment was gelegerd in de z.g Peel-Raamstelling in Noord-Brabant. Op de 10e mei zijn het 1e en 3e bataljon van 17 RI met het IIIe Legerkorps over de grote rivieren ( in noordelijke richting dus ) vertrokken. Het 2e bataljon bleef in de Peel-Raamstelling. Als ik weet tot welk bataljon uw vader behoorde kan ik een reconstructie maken wat betreft zijn belevenissen in de meidagen. U kunt het beste contact opnemen met IVENT
(Koningsweg 29c, 3762 EA in Soest ) en daar vragen naar de z.g Militaire Staat van Dienst van uw vader. Zie hun website voor hoe te handelen. Vraag daarbij specifiek naar zijn onderdeel in mei 1940. Dus niet alleen naar het regiment ( dat hebben we naar alle waarschijnlijkheid al ), maar ook naar bataljon en liefst ook compagnie. Die extra gegevens hebben ze niet altijd, maar soms wel. Levert het wat op, kom dan bij ons terug.
Ik moet trouwens zeggen dat ik zo geen enkele verband zie tussen uw vader's meidagen bij 17 RI en het later naar Leipzig gestuurd worden.
» Deze reactie is geplaatst op 28 juni 2018 12:54
Totaal berichten: 3
Ik ben op zoek naar meer info over mijn grootvader D.J. Kuiperij uit Varsseveld.

Gelukkig heeft hij vrij veel brieven naar mijn oma verstuurd waaruit ik wel het een en ander kan halen. Ik weet dat hij in het begin van de oorlog rond de inval in mei 1940 in het 11e regiment infanterie, 6e depot compagnie zat. Hij schrijft dit naar mijn oma.

Ook vermeldt hij in een andere brief dat zijn groep beschikt over 120 scherpe patronen de man en dat er 40 kanonnen staan. Vaak heeft hij het over een boerderij en een moeras met hoog riet (hij noemt het een rimboe). Hij schrijft ook hoe hij op een dijk staat aan het Kop van het Land en dan vermeldt aan mijn oma wat hij in de verte allemaal ziet: De Moerdijkbrug, de toren van Lage Zwaluwe, Hoge Zwaluwe, De Merwede, Dubbeldam. Ik ben al blij dat hij dit vermeldt alleen heb ik van die brief geen datering.

Helaas is hij krijgsgevangen gemaakt en na zijn terugkeer naar Nederland in juni 1940 is hij op 7 juli 1940 gestorven. We weten niet wat er precies gebeurd is, er is wel sprake van een infectie aangezien dit staat in een brief van het Ministerie van Oorlog gericht aan mijn oma. Mijn oma heeft gelukkig altijd alles bewaard en is een goede archivaris gebleken. We prijzen ons daarmee gelukkig. Hoe meer info immers hoe beter.
We proberen er nog steeds achter te komen wat er precies na zijn vrijlating gebeurd is en wat tot zijn dood geleid heeft. Wat de omstandigheden precies waren.

Nu ben ik meer op zoek naar algemene informatie over de krijgsgroepen uit die tijd. Kent iemand het 11e regiment infanterie, 6e depot compagnie en wat hun instructies waren? Wie info heeft over de krijgsgroep waar hij gezeten heeft, ik zou daar heel blij mee zijn als u dit zou willen delen. Echt alle informatie is welkom.
» Deze reactie is geplaatst op 15 juli 2019 23:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als uw inderdaad behoorde tot de 6e Depotcompagnie van het 11e regiment infanterie dan zou hij normaliter gelegerd hebben moeten zijn in en rond Enkhuizen. Gevochten heeft deze eenheid niet en niemand is door de Duitsers gevangen genomen en afgevoerd. Eerlijk gezegd kan ik geen verband ontdekken tussen genoemd onderdeel en de omgeving van het Eiland van Dordrecht en de Moerdijkbruggen waar in uw verhaal sprake van is en waarvan ik eigenlijk denk dat dit zal kloppen Geen aanwijsbaar verband dus ,ook niet in de vorm van een uit 11 RI gevormd grensbataljon of oorlogsregiment. Wat hier precies aan de hand is zou ik niet kunnen zeggen. Het beste lijkt me de Militaire Staat van Dienst op te vragen en dan specifiek te informeren naar het juiste onderdeel in mei 1940 en de mutaties gedurende zijn diensttijd.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juli 2019 21:57
Totaal berichten: 182
Het gaat om Derk Jan Kuiperij, geboren op 11-10-1906 te Varsseveld.
Hij is inderdaad krijgsgevangene geweest in Stalag IIa Neubrandenburg met het krijgsgevangenennummer 32016. Vrijgelaten op 08-06-1940 en inderdaad gestorven op 07-07-1940.
Hij is terug te vinden op de website van www.krijgsgevangenen.nl.
U kunt de webmaster vragen of hij een krijgsgevangenenkaart en meer informatie heeft over uw vader. Hij kan u wellicht verder helpen.
Misschien is er een krijgsmachtonderdeel vermeld.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2019 13:32
Totaal berichten: 3
Bedankt voor uw info H. Groenman. Sorry dat mijn berichtje onder de oproep van Pieter terecht kwam. Dat was niet de bedoeling en mijn fout. Dit was zeker niet bedoeld als een onbehouwen interventie. De bedoeling was dat dit een eigen topic zou worden maar ik heb kennelijk ergens verkeerd op geklikt. Zou een moderator dit nog kunnen verplaatsen misschien?

Mijn grootvader heeft inderdaad in Medemblik gezeten. Ik weet nu ook dat hij later in Utrecht gelegerd is geweest. Ik vermoed dat dit een veel eerdere periode was.

Dat hij gelegerd was bij Kop van het Land blijkt uit de brieven die hij mijn oma stuurde. Hij beschrijft in een van die brieven precies wat hij ziet als hij op een dijk staat, hij ziet o.a. ook de Moerdijkbrug.
Ik weet vrij zeker dat hij gelegerd was met soldaat Johannes Kraan aangezien deze zijn vrouw verloor in begin april en mijn opa dat schrijft naar mijn oma. Ook hebben wij een brief in ons bezit van deze soldaat waarin hij toen hij op verlof was een brief schreef naar zijn kameraden. Onze oma heeft veel geschreven brieven en kaarten gelukkig bewaard. Momenteel probeer ik familie Kraan op te sporen zodat ik scans van deze brief e.d. door kan sturen.
Soldaat Jan Kraan schijnt in onderdeel 28.RI, functie/unit 2-I-28.RI gezeten te hebben. Aangezien hij die brief aan mijn opa stuurde ga ik er van uit dat mijn opa ook daar gelegerd was. Is hier meer info over te vinden?

@Ton van den Hurk: Het klopt inderdaad dat mijn opa in Stalag IIa gezeten heeft. Ik heb ook contact met de site krijgsgevangen.nl gehad en met dhr. Van Hoppe hierover gecorrespondeerd. Toch bedankt voor deze info. We hebben ook een originele brief nog die hij stuurde vanuit Neu Brandenburg. Zo ben ik zelf ook inderdaad achter meer informatie gekomen.
» Deze reactie is geplaatst op 24 juli 2019 19:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Genoemde compagnie was inderdaad gelegerd zuid van Kop van 't Land, ongeveer waar de Nieuwe Merwede uitkomt in het Hollands Diep.
» Deze reactie is geplaatst op 24 juli 2019 21:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
28 RI en 34 RI zijn op 12 april 1940 verplaatst vanuit het Oostfront van het Vesting Holland ( ik weet op dit moment niet precies waar 28 RI daarvoor was gelegerd, maar Utrecht of de omgeving Utrecht zou heel goed kunnen ) naar het Zuidfront van de Vesting Holland. De nieuw aangetreden opperbevelhebber Winkelman wilde dit Zuidfront versterken. In elk geval gaat die periode Utrecht van uw familielid direct vooraf aan de periode Kop van 't Land.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juli 2019 09:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het NIMH in Den Haag bezit een verslag van 2 - 1 - 28 RI.
Het staat online.
Ga als volgt te werk:
1. google naar 409 ( vierhonderd negen ) Gevechtsverslagen en - rapporten mei 1940,
2 Inventaris,
3.scrollen naar Zuidfront Vesting Holland,
4. verder scrollen naar Groep Kil en vandaar naar Groep Wieldrecht,
5 verder scrollen naar verslag 1e bataljon 2e compagnie Kapitein Mr. C.P de Vries ( onder nr. 486004 ). De volgende 2 verslagen zijn ook relevant.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juli 2019 10:12
Totaal berichten: 3
Geweldige info @H. Groenman! Zeer bedankt, ik ga er zeker in duiken.
» Deze reactie is geplaatst op 25 juli 2019 21:24

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554