Discussiegroep

Onderwerp: Bernardus Adrianus Roessen

Totaal berichten: 1
2.548 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik ben op zoek naar informatie over mijn opa, B.A. Roessen, 7-1-1907, Zoeterwoude.
Hij zou gelegerd zijn in Numansdorp en naar de Moerdijkburg zijn gestuurd.
» Dit bericht is geplaatst op 12 mei 2013 19:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Over uw Opa persoonlijk hebben wij geen informatie en het zal ook moeilijk zijn die na 73 jaar via de officiele weg nog te krijgen. Die werkelijk persoonlijke informatie zou in dit geval dus moeten komen van dienstkameraden van destijds en het wordt natuurlijk zo langzamerhand een probleem om die nog te vinden.
Wat betreft het onderdeel: het zou kunnen gaan om het 28e regiment infanterie. Kleinere eenheden van dit regiment zijn inderdaad vanaf omgeving Numansdorp verplaatst naar Strijensas, dat tegenover Willemsdorp en dus de Moerdijkbruggen is gelegen. Maar het zou net zo goed kunnen gaan om het 34e regiment infanterie, dat ook in die sector was gelegerd.
Mijn advies is om contact op te nemen met IVENT ( zie hun website en de onze ( gebruik zoekfunctie)/ daar staan de adresgegevens en wordt ook verteld ook hoe te handelen ) en vraag dan om de Militaire Staat van Dienst van uw grootvader. Dat levert in elk geval het stamregiment ( het regiment waar hij zich moest melden voor de eerste oefening ) en daaruit kunnen wij dan wel weer afleiden of hij deel heeft uitgemaakt van 28 RI of 34 RI. Vraag ook specifiek naar het onderdeel in mei 1940 en daarbij ook naar bataljon en compagnie. Soms hebben ze die gegevens ook ( en dan is het voor ons niet zo moeilijk om een reconstructie te maken ), soms ook niet. Maar het heeft wel zin ons de door IVENT opgestuurde gegevens voor te leggen.

Verder kan elke aanvulling van de kant van de familie of anderen helpen. Namen van officieren die toevallig bewaard zijn gebleven enz. enz.
» Deze reactie is geplaatst op 13 mei 2013 11:18
Totaal berichten: 1
OP DE VRAAG WELKE FUNKTIE JE OPA HAD (BERNARDUS ADRIANU ROESSEN)-
GEB. 7 jan. 1907.
Hij was dienstplichtig pompier (dit is brandweerman)
Dat heb ik gehoord van tante Joke Jonkman Roessen.
Bernard neem contact op met ons via E-mail, er schijnt ook nog een
pasje te zijn van hem.
» Deze reactie is geplaatst op 18 augustus 2013 16:15

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554