Discussiegroep

Onderwerp: 20e Regiment Infanterie Motorrijders

Totaal berichten: 1
2.212 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik zoek informatie over de diensttijd van mijn vader.
Hij, Pieter URFF uit Hengelo ov, maakte als motorrijder deel uit van het 20e Regiment Infanterie uit de Jan van Nassau Kazerne in Harderwijk.
Eerst opgeroepen voor de dienstplicht in 1939, en later voor de mobilisatie tot en met de capitulatie in de Meidagen. Voor zover ik weet diende mijn vader op de Grebbeberg, maar ook hoorde ik dat hij als motor ordonnans in de omgeving van Den Haag moest zijn.
Wie weet meer over de mensen waarmee mijn vader diende? Heel graag uw reactie. Met vriendelijke groet. Piet Urff.
» Dit bericht is geplaatst op 1 juni 2013 16:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In principe kan het allebei.

1
Echt op de Grebbeberg gediend heeft uw vader zeker niet ( zijn regiment lag behoorlijk wat noordelijker ), maar het is wel zo dat I - 20 RI ( het 1e bataljon ) is ingezet bij de tegenaanval vanuit noordelijke richting op de 13e mei die de Grebbeberg weer in Nederlandse handen moest brengen. Uw vader kan dus eventueel wel betrokken zijn geweest bij de slag om de Grebbeberg.


2
II - 20 RI ( het 2e bataljon ) is in de meidagen richting Den Haag gestuurd om het daar tegen de Duitse luchtlandings-troepen en parachutisten op te nemen. Ook daarbij kan uw vader dus betrokken zijn geweest.

Meer kan ik er niet over zeggen omdat uw vader niet in ons archief voorkomt.
Ik wijs er verder ook op dat vrijwel alle appellijsten rond de 14e mei op bevel van hogerhand zijn vernietigd zodat het moeilijk wordt uitsluitsel te krijgen over zijn preciese onderdeel binnen 20 RI. U kunt het eventueel proberen via IVENT ( (voor adresgegevens en hoe tehandelenzie hun website en de onze ).Vraag dan wel specifiek naar het onderdeel ( zo precis mogelijk ) in mei 1940. Soms hebben ze dat en soms ook niet. Maar zonder nader te vragen krijgt u waarschijnlijk alleen het stam-regiment te horen en dat hebben we waarschijnlijk met 20 RI al.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2013 19:25

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554