Discussiegroep

Onderwerp: Ereveld Grebbeberg en OGS

Totaal berichten: 2.110
2.227 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Gisteren was ik met mijn gezin op de Grebbeberg. Ik kom er zelf relatief vaak, vanwege mijn betrokkenheid bij de Stichting de Greb en sinds enige jaren Stichting Kennispunt Mei 1940. En ook omdat een oom van mij er begraven ligt en daarom een haast automatische 'plaats van overdenking' voor mij daar is. Dit alles is echter niet de reden waarom ik dit bericht op het forum schrijf.

De werkelijke reden is dat het me opvalt hoe fantastisch het ereveld op de Grebbeberg door de Oorlogsgravenstichting (www.ogs.nl) en met name de beheerder wordt onderhouden. Niet dat in het verleden het veld er verwaarloosd bij lag, totaal niet. Toch is er wel een extra stap gemaakt de laatste jaren. Er wordt veel intensiever onderhoud gepleegd op de grafstenen zelf. Monumenten zijn door groot onderhoud en herstel weer 'als nieuw', en enkele bomen beteugeld, dan wel gerooid.

Het ereveld, waar toch ruim 800 eregraven liggen, lijkt compact, maar door de plaats in het bos tegelijk bijna grenzeloos. De omgeving staat in dienst van het respect voor de gevallenen. Tegelijkertijd heeft het ontwerp van de inrichting, en met name het onderhoud ervan, een dusdanig hoog niveau, dat de synergie tussen de natuurlijke pracht van de Grebbeberg en de gecultiveerde schoonheid van het ereveld zelf haast optimaal is.

Voor de kwaliteit van het onderhoud, de structuur en netheid van het groen, de gezondheid van de flora en de verzorging van de infrastructuur is OGS verantwoordelijk. In het bijzonder de beheerder, die naast het ereveld in de dienstwoning woont. De reden waarom ik hier schrijf over 'ons' ereveld, is omdat ik diep respect heb voor de kwaliteiten van het beheer en de constante investering die door OGS wordt gedaan in de erevelden, waar onze militairen begraven liggen. Wij verwende Hollanders kunnen dit wel allemaal als gewoon beschouwen, maar daarvan is geen sprake. Het is bijzonder hoe toegewijd onze erevelden, waar ook ter wereld, worden onderhouden. Naast fondsen, is er ook een grote mate van persoonlijke liefde en toewijding noodzakelijk van de uitvoerders. Het doet mij persoonlijk ontzettend veel als ik die terugvind op een ereveld zoals de Grebbeberg. Dat je daar lopende je bijna verleid voelt om te zeggen, dat het behoudens het martiale, omwille van de omgeving, een eer moet zijn, om op de Grebbeberg te mogen liggen.

OGS verdient daarom mijn, ons grootste respect. Ik ben blij donateur te zijn van een organisatie die onze eregraven zo onderhoudt. En OGS heeft donateurs en steun extra nodig, want hun budget wordt door Defensie namelijk ernstig bedreigd. Zelfs in de nazorg voor onze ereslachtoffers wil deze regering snijden. Laten we er met elkaar voor zorgen dat OGS in elk geval voldoende donateurs behoudt, om de fantastische zorg voor onze eregraven te kunnen continueren. Voor een paar euro kunt u al donateur worden en zo uw steentje bijdragen aan de verzorging van onze ereslachtoffers. Kijkt u anders eens op deze plaats http://www.ogs.nl/pages/text.asp?Subject_ID=68
» Dit bericht is geplaatst op 10 juni 2013 11:47
Totaal berichten: 12
Beste Allert,

Ben het helemaal met jou eens, de OGS verdient zeker onze waardering en (financiƫle) steun en waardering. Het graf van mijn grootvader (slachtoffer van de Jappenkampen) bevindt zich op het ereveld te Djakarta en deze begraafplaats zag er bij mijn bezoek in 2011 zeer goed onderhouden uit. Hopelijk kan dit tot in lengte van dagen zo blijven.

John Bom
» Deze reactie is geplaatst op 10 juni 2013 19:43
Totaal berichten: 4
Twee berichten die echt zeggen hoe het is. De OGS is verantwoordelijk en draagt die verantwoording voorbeeldig en ten volle in binnenland en in het buitenland.Trots is een te lage waardering. Ze hebben iets in gang gezet wat absoluut Nationaal Respect verdient zelfs over de grenzen.
Daarbij hoort ook respect voor de vrijwilligers die op de Erebgraafplaats de Grebbeberg rondleidingen verzorgen. De Oorlogsgraven Stichting heeft een massa graven over ontelbare Nederlandse Begraafplaatsen in beheer waarbij zeker ook de Erebegraafplaats Loenen niet mag worden vergeten!.
Ik ben niet helemaal onafhankelijk, omdat ik regio consul ben van de Stichting, Tot op de dag van vadaag brengen we mensen over naar de Erevelden Loenen en de Grebbeberg voor herbegrafenis, dan praten we we nog niet over wat in het buitenland (met name het Verre Oosten) nog steeds gebeurd. Financiele en fysieke steun mogen we degenen die het hoogste en duurste wat ze hadden hebben gegeven niet onthouden.
Een tank, een wapensysteem, een vliegtuig, kortom materieel inleveren, alla maar een leven en vooral van diegenen die dat ultieme offer reeds brachten is een ereschuld. "Opdat Zij Met Eere Mogen Rusten"!
» Deze reactie is geplaatst op 22 juni 2013 23:52
Totaal berichten: 2.110
Inmiddels is er toch positief nieuws. In plaats van minder subsidie krijgt OGS voortaan iets meer van de Minister. En wie kan dat zeggen in deze tijd van grootgraaien in Den Haag?

Zie ook: http://www.ogs.nl/pages/text.asp?Subject_ID=158

Neemt weinig weg van mijn eerdere pleidooi om het schitterende werk van de OGS te steunen als donateur.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juli 2013 12:36

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554