Discussiegroep

Onderwerp: Bruggendepot / Bruggen Genie

Totaal berichten: 62
4.449 keer gelezen
10 reacties
Categorie: Overig Mei 1940 / Bewapening en legerzaken
Beste kenners,
Ik vroeg me af of iemand me meer kan vertellen over de eenheden ''Bruggen Depot of Brug(gen) Genie omstreeks 1939/1940? Waar gelegerd evt? Ik weet dat een dergelijke eenheid bij het 3e R.GTr. aanwezig was.

Bij voorbaat dank,

Edgar
» Dit bericht is geplaatst op 15 juli 2013 20:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bedoel je niet gewoon het Korps Pontonniers en Torpedisten? Dit Korps viel in ieder geval onder de Genie. De opleiding van de Pontonniers was gevestigd in Dordrecht. Mocht inderdaad dit Korps zijn bedoeld, dan kom ik wel met meer informatie.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juli 2013 20:24
Totaal berichten: 62
Ik kwam twee foto's tegen van een lid van de 3e R.G.Tr. Dat zijn twee groepsfoto's met twee bordjes: op de ene foto met Brug. Genie; de andere Brug. Depot 1e Sectie 39/40.

Mogelijk dat deze persoon inderdaad dan daar opgeleid is.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juli 2013 21:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Even ter zijde: met het 3e Regiment Genie Troepen worden de z.g Verlichtingstroepen bedoeld.

Regiment Verlichtingstroepen

De afdeling verlichtingstroepen was de eenheid van de genie die was geoefend in de bediening van de zoeklichten die waren opgesteld langs rivieren, bij de kustverdediging en ter ondersteuning van de luchtverdediging. Het grootste deel was ingedeeld bij de luchtverdediging, dat in het gehele westen des lands op vele locaties eenheden met drie of vier zoeklichten had geplaatst.

De verlichtingstroepen waren in afdelingen ingedeeld, welke op hun beurt uit secties bestonden. Een sectie bestond uit een kleine staf, een opsporingsteam en drie of vier zoeklichten. Een totale sectie bestond uit ca. 70-75 man. De moderne zoeklichtsecties hadden de beschikking over elektrische lichten, Trado’s en dynamowagens; de oudere secties beschikten over paard en wagen en gaslampen. Zij hadden een aanzienlijke trein met gasflessen en zuurstof bij zich.

Het aantal zoeklichten tegen luchtdoelen was relatief groot, 164 stuks verdeeld over 42 secties. Daarnaast waren er enkele secties ingedeeld bij kustbatterijen [voor zeedoelverlichting] en rivierpassages. De zoeklichten bij rivierkazematten werden overigens niet door geniepersoneel bediend, maar door de Politietroepen.

Afgaande hierop: zouden Brug.Depot 1e sectie en Brug.Genie ( als hiermee niet de Pontonniers worden bedoeld ) misschien iets te maken kunnen hebben gehad met, zoals hierboven wordt genoemd "rivierpassages "??

Ik ruil mijn mening graag in voor een betere.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juli 2013 22:50
Totaal berichten: 2.110
Kort en goed gezegd bestond de Genie uit vier pijlers: het 1e Regiment Genietroepen (pioniers en spoorwegtroepen), het 2e Regiment (verbindingstroepen), het 3e Regiment (verlichtingstroepen) en het Korps Pontonniers en Torpedisten. Na de mobilisatie werden uit het 1e Regiment gevormd dertien compagnieën Pioniers (voor divisies en brigades). Uit het 2e Regiment werden de operationele verbindingseenheden (m.u.v. de laagste niveaus, die op eenheidsniveau werden opgeleid) en de stafverbindingseenheden gevormd alsmede uit het 3e Regiment de verlichtingseenheden voor veldleger, kustartillerie en luchtverdediging. Het 1e Regiment leverde ook een bataljon Spoorwegtroepen en een bataljon Wegtroepen (formeel ‘Bataljon Wegentroepen’). Daarnaast werden specialistische eenheden geformeerd, zoals eenheden van de Vaartuigendienst, maritieme mijnversperringen, zinkscheepdetachementen, veerdiensten, pontoneenheden en schipbrugeenheden. Dit waren specialisten die allen onder het Korps Pontonniers en Torpedisten vielen als oorspronkelijke geniestam.

Het AHK (sectie V, Genie) hield rechtstreeks onder zich alle spoor- en wegtroepen, de ponton- en schipbrugtreinen en de veerdiensten. Alle overige eenheden werden tactisch of operationeel onder het Veldleger of kantonnementen aangestuurd. Daarnaast bestonden er vijf zelfstandige pontonafdelingen, waarvan vier voor het Veldleger (per legerkorps) en één t.b.v. de staf Veldleger. De grote ponton- en schipbrugtreinen waren dus in een strategisch kader ondergebracht. Dat is duidelijk verbonden met de dispositie van ca. de helft van het Veldleger zuidelijk van één of meer grote rivieren. Zo lang dat het geval was, zou de noodzaak voor het behoud van ponton en schipbrugeenheden op strategisch niveau noodzakelijk blijven. Overigens was daarbij vermoedelijk ingecalculeerd dat terzake verlies van materiaal evident zou zijn.

De opleiding voor brugslag was in één van de forten. Het is me even ontgaan welke, maar een fort nabij Utrecht, op korte afstand van de Kromhout. Iedere pontonnier die werd opgeleid diende in zijn diensttijd tenminste één grote brugslag te hebben meegemaakt. Overigens was onze genie vermoedelijk het best opgeleide onderdeel van ons leger. De technische kennis verhield zich dan ook omgekeerd evenredig met de militaire kennis, die grosso modo bedroevend was. Des te opmerkelijker is het dat juist de genie zich op talloze fronten vaak veel beter te velde manifesteerde dan de krijgsonderdelen waarvan men deze vasthoudendheid mocht verwachten, zoals infanterie en artillerie. Het waren de cavalerie en genie die zich relatief gezien verreweg het beste in de strijd manifesteerden.

Wapenfeiten van de genie waren er vele. Niet in de laatste plaats het taaie verzet in de garnizoensplaatsen Rotterdam en Dordrecht. In Dordrecht zelfs een klinkend resultaat tegen een compagnie parachutisten die geheel eigenhandig door enkele spoorwegtroepen en pontonniers werd vernietigd. In Rotterdam haalden de rekruten van de genie en enkele tientallen mariniers het succes van een snel gecorrigeerde Duitse inbraak op de noordoever van de Nieuwe Maas. Genisten weerden zich dapper en vasthoudend als combattanten. Het verzet van een handvol pontonniers in het haventje van Moerdijk maakte meer indruk op de Duitsers en de duur van de verdediging van het bruggenhoofd dan de 350 infanteristen, die zich in hetzelfde bruggenhoofd haast zonder slag of stoot hadden over gegeven of waren vertrokken. Een lintjesregen viel hen terecht ten deel. In Willemsdorp was een groep pontonniers van de Veer 2C de formatie die het langst van iedereen (behoudens een kazematbezetting) het verzet vol hield. Een groep genisten in Gemert wist met geweren en karabijnen vier uur lang een met licht geschut versterkte verkenningsformatie van de Duitse 256e Infanterie Divisie tegen te houden. Pas toen pantserwagens de aanvallers te hulp kwamen moesten de genisten de wapens strekken. De 2e en 3e Cie Torpedisten manifesteerden zich als taaie vechters in Dordrecht. Beide waren ter versterking naar hun ‘thuisstad’ verplaatst, maar toonden zich vasthoudend en brachten gevoelige offers. Ongetwijfeld ben ik nu een aantal moedige acties vergeten.

Een verklaring voor de opvallende prestaties van genisten in mei 1940 heb ik niet. Ik kan slechts vermoeden dat het ging om een bepaald ‘esprit de corps’. Opvallend veel kaderleden van de genie toonden zich dapper en vasthoudend. Dat, terwijl hun combattante oefening doorgaans matig tot zeer zwak was. Des te curieuzer is het dat de twee officieren in het veld, die deze troepen hadden opgeleid of onder zich hadden, de kolonel Scharroo en de overste Mussert, beide verguisd zijn. De één omdat hij door de Marine op lasterlijke wijze naoorlogs van slecht beleid was beticht – en de ander omdat zijn broer als de foutste Nederlander werd gezien en hijzelf vanaf de eerste minuut in oorlogstijd werd gewantrouwd en tegengewerkt. Beide heren hadden meer aanzien verdiend. De genie als wapen, verdient voor de verrichtingen in mei 1940 niets anders dan een MWO op het vaandel. Dat kreeg echter helaas alleen de ML. Ook in die dagen was “sexy” een onderdeel van het beoordelingsproces.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2013 12:45
Totaal berichten: 2.110
Ter correctie van mijzelf: in Moerdijk traden pontonniers van het Veer 2C op, in Willemsdorp pontonniers van het Detachement Vaartuigendienst Hollandsch Diep.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2013 13:07
Totaal berichten: 1
Misschien dat deze informatie iets toevoegt voor jullie:
op 10 mei 1940 zat er een afdeling Pontonniers in Pijnacker (gelegerd in veiling gebouwen). Er bestaan een paar foto's van die mij bekend zijn.
Een sectie pontonniers uit Pijnacker is opgetreden tegen zo'n 32 duitse parachutisten of luchtlamndingstroepen die zich bij Nootdorp hadden verschanst. In 'het gevecht aan de Dwarskade' werden die Duitsers vrij snel overmeesterd.
tot zover.
Groet
Bert
» Deze reactie is geplaatst op 23 augustus 2016 22:10
Totaal berichten: 5
Mijn vader,Johannus Albertus Schulte,was tijdens de mei dagen 1940 gelegerd bij het Ingense veer op het schip de drie gezusters en bemande van daaruit de grondmijn versperring in de Rijn. Wie kan mij daar meer van vertellen?
» Deze reactie is geplaatst op 6 maart 2017 12:37
Totaal berichten: 3
Ik ben op zoek naar gegevens over mijn vader J.H. van den Einde. Hij was ingedeeld bij het 2e regiment genietroepen, zie onderstaande.

Overgeplaatst bij
2e Regiment Genietroepen
den 1 October 1938 (Besch. D.v.D.
dd. 2O—9-1938, 11e Afd. B,
Geheim Litt. A. 231
» Deze reactie is geplaatst op 6 februari 2018 17:16
Totaal berichten: 1
Hallo ik heb een vraag.
Ik heb een oorlogszakboeje van mijn vader met het stempel:
Regiment-Genietroepen 11e Bataljon

Ik weet dat hij in militaire dienst is geweest in 1936 bij de Genietroepen
Tijdens de mobilisatie ergens in de omgeving Amersfoort ,en deed iets met paarden.

Kan iemand mij meer vertellen over dit 11e bataljon met betrekking tot de grebbelinie
Alvast dank
GRZ
Jos
» Deze reactie is geplaatst op 8 januari 2023 13:45
Totaal berichten: 2.110
Het ligt denkelijk iets genuanceerder. De Genie was opgedeeld in vier afdelingen, waarvan de IIe de Brigade Genietroepen heette. Deze was zelf weer verdeeld in drie regimenten (1e Reg Pioniers en Spoorwegtroepen, 2e Reg Verbindingstroepen en 3e Reg Verlichtingstroepen). De 3e Afdeling was het Korps Pontonniers en Torpedisten en de 4e Afdeling de Gasschool.

De genie was ondergebracht in compagnieën en op het bataljon spoorwegtroepen na niet in bataljons. Enkel in de opleiding was men wel in depotbataljons ondergebracht.

Er zou dus iets meer informatie moeten zijn, maar ik vermoed dat het om een notitie gaat die 'II' weergeeft wat dus niet het 11e Bataljon bedoelt maar het IIe ofwel 2e Bataljon. Het zal gaan om persoon die bij de verbindingsdienst is ingedeeld geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 12 januari 2023 11:51

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554