Discussiegroep

Onderwerp: De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen

(redactie)
Totaal berichten: 849
2.284 keer gelezen
Categorie: Stichting De Greb / Overige relevante onderwerpen
Persbericht, 15 augustus 2013

Vijfentwintig oorlogs-, verzetsmusea en herinneringscentra werken samen aan de unieke tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen. Ad van Liempt, televisiemaker en bekend van vele publicaties op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, treedt op als gastcurator van de tentoonstelling. Hij heeft inmiddels 95 bijzondere voorwerpen geselecteerd. Het Nederlands publiek wordt opgeroepen om voor 15 september de laatste vijf voorwerpen aan te dragen. Deze zullen deel uitmaken van de tentoonstelling die op 4 februari 2014 geopend wordt in de Kunsthal te Rotterdam.

Campagne
Op initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 werken vijfentwintig oorlogs- en verzetsmusea samen aan een presentatie aan het grote publiek. De musea bezitten unieke collecties die verschillende aspecten van de Tweede Wereldoorlog vertellen. Op de website http://www.tweedewereldoorlog.nl is alle informatie over deze musea te vinden. Als voorproefje zijn nu al vijf voorwerpen uit de tentoonstelling De Tweede Wereldoorlog in de 100 voorwerpen online te zien. Tot de opening op 4 februari 2014 worden telkens nieuwe objecten aan de website toegevoegd.

Vijf voorwerpen uit het publiek
Ad van Liempt heeft de afgelopen maanden het land afgereisd op zoek naar voorwerpen met een bijzonder verhaal. In de depots van de deelnemende musea, andere musea en privécollecties heeft hij inmiddels 95 voorwerpen uitgezocht. Omdat veel mensen thuis prachtige voorwerpen uit de oorlog bewaren, roept hij hen op deze aan te melden via http://www.tweedewereldoorlog.nl of http://www.actienietweggooien.nl. Van Liempt kiest uit de aanmeldingen vijf voorwerpen die in de tentoonstelling worden opgenomen.

Het publiek kan ook voorwerpen voordragen tijdens de lezingen die Van Liempt geeft over De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen. Deze lezingen vinden plaats op:
- 27 augustus om 14.00 uur bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
- 1 september om 14.00 uur bij het Museon in Den Haag.
- 11 september om 19.30 uur bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek.

Meer informatie
Meer informatie over de musea, activiteiten en de tentoonstelling is te vinden op http://www.tweedewereldoorlog.nl.

De 25 deelnemende musea zijn:
1. Airborne Museum 'Hartenstein'
2. Anne Frank Stichting
3. Indisch Herinneringscentrum
4. Fries Verzetsmuseum
5. Nationaal Monument Kamp Amersfoort
6. Nationaal Monument Kamp Vught
7. Herinneringscentrum Kamp Westerbork
8. Oorlogsmuseum Overloon
9. Margraten Memorial Center
10. Verzetsmuseum Amsterdam
11. Stichting Vredeseducatie
12. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
13. Achterhoeks Museum 1940-1945
14. Bevrijdingsmuseum Zeeland
15. Stichting De Greb
16. Kazemattenmuseum
17. Museum Rotterdam/OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam
18. Stichting Oranjehotel
19. Verzetsmuseum Zuid-Holland
20. Museon
21. Joods Historisch Museum
22. Hollandsche Schouwburg
23. Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
24. Museum en Tehuis Bronbeek
25. Markt 12
» Dit bericht is geplaatst op 15 augustus 2013 17:16

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554