Discussiegroep

Onderwerp: 2de Luitenant J.D. Wilton Jr.

Totaal berichten: 62
2.646 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Beste kenners,
Weet iemand welke functie 2de Luitenant J.D. Wilton Jr. heeft vervuld in de meidagen of waar deze het bevel over voerde? Hij was lid van het Landstormkorps Vaartuigendienst.

Met vriendelijke groet,
Edgar
» Dit bericht is geplaatst op 18 november 2013 12:36
Totaal berichten: 2.109
Hij zal wel 2e luitenant van Speciale Dienst zijn geweest.

Het Vrijwillige Landstormkorps (VLSK) Vaartuigendienst (Vtd) bemande gemilitariseerde vaartuigen, zoals sleepboten, vletjes en soms groter materieel. Dat werd ingezet voor provisorische pont- en vaardiensten, maritieme patrouillediensten en maritieme geniediensten. Een groot deel van de bemanning was vrijwilliger, vaak de oorspronkelijke bemanning, maar dan gemilitariseerd (om zodoende aan het oorlogsrecht te voldoen). Een klein contingent bestond uit reguliere militairen, die meestal de militaire taken aan boord of binnen het detachement vervulden.

Het gros van het VLSK Vtd was in het westen van Nederland gestationeerd, op de grote rivieren. Er waren vele detachementen. Gewoonlijk werden de kleinere detachementen door een 1e of 2e luitenant van Speciale Dienst gecommandeerd, grotere verbanden door een 1e luitenant of kapitein. Ze zijn over het algemeen matig gedocumenteerd in de stafwerken.
» Deze reactie is geplaatst op 18 november 2013 19:05

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554